Buitengerechtelijke incassokosten berekenen. Zo werkt het

Je wilt de hoogte van buitengerechte incassokosten berekenen. Maar in welke situatie reken je deze kosten? En hoe verhouden de buitengerechtelijke incassokosten zich tot de gerechtelijke incassokosten? Wij geven je een uitleg van beide kosten. En we helpen je met het berekenen ervan.

Gerechtelijke kosten of buitengerechtelijk?

Eerst even een duidelijk onderscheid. Je hebt gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten hebben betrekking op de kosten die je maakt zonder dat een rechtbank daar een rol bij speelt. De discussie en daarmee de kosten blijven dan formeel ‘buiten het gerecht’. Komt het toch tot een rechtszaak, dan spelen de kosten rechtszaak, ofwel gerechtelijke kosten, een rol.

Buitengerechtelijke kosten berekenen = incassokosten berekenen

Buitengerechtelijke incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen. Deze kosten worden doorgerekend aan de schuldenaar. Een voorbeeld hiervan zijn incassokosten. Voor buitengerechtelijke incassokosten geldt een wettelijke maatstaf.  Deze kosten zijn gebaseerd op de Wet Incassokosten, ofwel de WIK.

Een debiteur betaalt altijd een minimum van € 40 aan buitengerechtelijke incassokosten. Daarna geldt een percentage van het openstaande bedrag. Pas boven € 800.000 worden er geen additionele incassokosten meer gerekend.

Een openstaande schuld invorderen?

IntoCash heeft 15 jaar ervaring met het vorderen van openstaande schulden en werkt op basis van no-cure-no-pay. Neem contact op of upload direct je openstaande factuur.

Overzicht berekenen buitengerechtelijke incassokosten

Op de pagina incassobureau kosten staan alle buitengerechtelijke incassokosten helder beschreven.

Kosten verplicht betalen?

Moet de debiteur de incassokosten verplicht betalen? Het antwoord hierop is ‘ja’. De kosten die op gerechtelijke gronden worden gerekend, zijn verplicht. Voorwaarde hierbij is wel dat een incassobureau zich houdt aan de eisen die worden gesteld in een incassotraject.

Particulieren

Aan particulieren moet er bijvoorbeeld een WIK-brief worden gestuurd die aan meerdere strikte eisen voldoet. Een particulier is pas incassokosten verschuldigd nadat hem na het intreden van het betalingsverzuim is aangezegd. Hierin staat welk bedrag aan incassokosten hij is verschuldigd bij niet-betaling binnen een termijn van 14 dagen na de dag van ontvangst van de aanmaning. Dit staat in Artikel 6:96 lid 6 BW.

Bedrijven

Voor bedrijven geldt niet het vereiste van een voorafgaande kosteloze aanmaning waarin de hoogte van de verschuldigde incassokosten wordt aangezegd. Een bedrijf is namelijk direct incassokosten verschuldigd zodra de geldende betalingstermijn is verstreken. Bedrijven moeten dus direct incassokosten betalen vanaf de datum van betalingsverzuim. Dit staat in Artikel 6:96 lid 4 BW.

Wordt aan de vereisten niet voldaan, dan is het incassotraject niet geldig en kan een rechter in een gerechtelijke procedure oordelen dat de debiteur de incassokosten niet hoeft te betalen.

Kosten gerechtelijke procedure

De kosten van een buitengerechtelijke procedure moeten niet verward worden met die van een gerechtelijke procedure. Een procedure wordt pas gerechtelijk wanneer een minnelijke incassoprocedure er niet voor zorgt dat de openstaande schuld betaald wordt.

Bij incassobureau IntoCash wordt 90% incassoprocedures minnelijk afgedaan. Een gang naar de rechtbank is dan dus niet nodig.

Bij een gerechtelijk procedure krijg je te maken met de griffierechten (kosten van de rechtbank), kosten van een deurwaarder en de kosten van juridische bijstand of van een advocaat. De hoogte van deze kosten van de rechtszaak liggen grotendeels vast. Mocht IntoCash betrokken worden voor juridische ondersteuning bij een gerechtelijke procedure, dan werkt IntoCash met vastgestelde en overzichtelijke kosten.

Kosten op no-cure-no-pay-basis?

Klopt het dat een incassobureau bij buitengerechtelijke incassokosten werkt op basis van no-cure-no-pay? Ja. Bij IntoCash geldt dat in ieder geval wel. Wanneer de debiteur de kosten niet vergoedt, hoeft de schuldeiser deze kosten niet te vergoeden. Je kunt de werkwijze van IntoCash zien als een ‘gratis incasso’. Kunnen we jou helpen? Neem dan contact op of start een chatgesprek.

Zodra de debiteur zijn of haar schulden inclusief de incassokosten betaalt, zal IntoCash zijn of haar kosten in mindering brengen op dit bedrag. De schuldeiser krijgt uiteindelijk de volledige openstaande schuld retour.

Crispijn Sneevliet - IntoCash - Staand
Crispijn - profielfoto

Crispijn Sneevliet

Incassospecialist en jurist

Crispijn Sneevliet

Incassospecialist en jurist

Crispijn Sneevliet schreef deze blog voor je. Crispijn is oprichter van IntoCash en juridisch expert. Hij staat jou bij in gerechtelijke procedures en kan je alles vertellen over (incasso)kosten.

Mis geen tips en nieuwe wetten!

Nieuwe wetgeving over huur en incasso? Oordelen van de rechtbank? Relevante tips? Blijf bij. Schrijf je gratis in voor onze maandelijkse update. 👇🏻

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start een chatgesprek
Stuur ons een bericht