Huurachterstand huurder. Dit is de procedure in 5 stappen

Jouw huurder betaalt niet. De huurachterstand loopt op. Herinneringen en aanmaningen lijken geen effect te hebben. Hoe nu verder? Wat is de procedure rondom aanmaning, ontruiming en/of huisuitzetting?

Huurachterstand procedure

Een huurder betaalt zijn maandelijkse huur niet meer. Er ontstaat een huurachterstand. Deze huurachterstand kan meerdere oorzaken hebben: financiële problemen, werkeloosheid een echtscheiding. Vervelend voor de huurder én verhuurder.

Je wilt daarom als verhuurder weten wat de officiële procedure is bij huurachterstand. En wat de regels zijn rondom ontruiming of huisuitzetting bij huurachterstand. We leggen het uit in 5 (of 6) stappen.

Je kan jouw huurder niet zomaar uitzetten. Het is belangrijk is om een goed onderbouwd feitelijk dossier op te bouwen. Schakel IntoCash in voor hulp.

Betalingsregeling bij huurachterstand – Stap 0 (optioneel)

Een eerste mogelijkheid is dat de huurder een betalingsregeling voorstelt. Omgekeerd kan natuurlijk ook. Je bent als verhuurder niet verplicht om op dit verzoek in te gaan.

Een betalingsregeling-brief versturen

Download gratis onze betalingsregeling-brief. Zo ben je verzekerd van een brief die voldoet aan alle wettelijke teksten.

Huurachterstand aanmaning – Stap 1

De betalingsprocedure bij een huurachterstand wijkt af van de procedure omtrent ‘regulier’ betalingsverzuim. Bij huurachterstand is een huurder automatisch ‘in gebreke’. Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de huurder een betalingsherinnering of een aanmaning (WIK-brief).

In een brief aanmaning huurachterstand moet onder andere het volgende worden vermeld.

  • De betalingstermijn van 14 dagen of meer
  • Het feit dat die termijn ingaat de dag na ontvangst van de brief
  • Dat bij het uitblijven van de betaling incassokosten gelden
  • Hoe hoog deze incassokosten zijn

Het opstellen van een juridisch kloppende aanmaningsbrief kan een uitdaging zijn. Als IntoCash kunnen we deze juridische correcte brief aanmaning voor je opstellen.

Huurachterstand incassoprocedure – Stap 2

Betaling blijft uit. De huurachterstand loopt verder op. Je schakelt een bureau in, zoals bijvoorbeeld incassobureau IntoCash. Je geeft hiermee de verdere procedure uit handen. Het incassobureau verzorgt de verdere communicatie richting huurder.

De incassokosten komen overigens voor rekening voor de huurder. Daarbij geldt (bij IntoCash): wanneer de verhuurder uiteindelijk niet betaalt, dan betaal je het incassobureau ook niet. De ervaring leert dat door het inschakelen van een incassobureau veel betalingen alsnog worden voldaan.

Huurachterstand? Schakel IntoCash in.

Gerechtelijke procedure – Stap 3

De huurder blijft in gebreke, ondanks pogingen van het incassobureau. In deze gevallen komt het helaas vaak voor dat de huurder de huurachterstand nooit of maar voor een klein deel zal betalen. In ieder geval op korte termijn. Zij hebben namelijk vaak grotere schulden.

Je kunt als verhuurder daarom vervolgens besluiten om een gerechtelijke procedure (rechtszaak) te starten. De zaak komt dan voor de kantonrechter. Deze bekijkt of ontbinding van het huurcontract of ontruiming van de woning vanwege huurachterstand toegestaan is. Op die manier kan de woning verhuurd worden aan een nieuwe huurder.

Vast bedrag voor rechtszaken

IntoCash procedeert tegen een vast bedrag / fixed fee. Dit bedrag staat dus vast, ongeacht de duur van het procedure of de hoeveelheid werk. Wij stellen gratis een vrijblijvende offerte voor het starten van een rechtszaak op. Neem contact op.

Ontruiming bij huurachterstand – Stap 4

De rechter zal een uitzetting of ontruiming niet zomaar toestaan. Vereist is dat de huurder al meer dan drie maanden in gebreke is.

Het is ook mogelijk dat de rechter ontruiming van de woning toewijst bij 2 maanden huurachterstand. Dit kan indien de huurder binnen een jaar voorafgaande aan een tweede rechtszaak al eerder door de rechter veroordeeld is tot wanbetaling van de huur (eerste rechtszaak). Ook als huurder bijvoorbeeld tussentijds of gedurende de procedure betaalt.

Deurwaarder inschakelen – Stap 5

De deurwaarder speelt pas in de laatste fase een rol bij de huurachterstand. De deurwaarder overhandigt de uitspraak van de kantonrechter persoonlijk aan de huurder. Deze heeft zo een laatste kans om de woning zelf te ontruimen en te verlaten. Weigert de huurder dit, dan kan de deurwaarder samen met de politie overgaan tot huisuitzetting of ontruiming van de woning.

Bij een huurachterstand komt flink wat kijken. Overgaan tot ontruiming of huisuitzetting is niet zonder meer mogelijk. Het is belangrijk is om een goed onderbouwd feitelijk dossier op te bouwen. Wil je hier meer over weten of hulp het opstellen van een dossier? Neem contact op met IntoCash of bel met 010 437 3950.

Crispijn Sneevliet - IntoCash - Staand
Crispijn - profielfoto

Crispijn Sneevliet

Incassospecialist en jurist

Crispijn Sneevliet schreef deze blog voor je. Crispijn is oprichter van IntoCash en incassojurist. Hij beantwoordt al jouw vragen omtrent het verhuren van woningen en bedrijfspanden en helpt je verder bij ontstaande huurachterstanden.

Geplaatst op 31 juli 2020
Crispijn Sneevliet
Incassospecialist en jurist

Blijf bij met de actuele incassowetgeving?

✔ Nieuwe incasso-wetgeving. ✔ Uitspraken van de rechtbank. ✔ Praktische tips

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start chatgesprek
Stuur een bericht