Huurcontract ontbinden bij illegale onderhuur

Je verhuurt een woning of een bedrijfspand en komt erachter dat de huurder de ruimte illegaal onderverhuurt. Wanneer er sprake is van illegale onderhuur, kan je de huurovereenkomst met de hoofdhuurder niet zomaar opzeggen. Lees welke stappen je moet ondernemen als verhuurder.

Wat is illegale onderhuur?

Als verhuurder heb je een huurovereenkomst met de huurder. Er is sprake van onderhuur wanneer (een deel van) de woning/het pand door de huurder wordt verhuurd aan iemand anders (de onderhuurder). Hierdoor ontstaat er een tweede overeenkomst, namelijk een onderhuurcontract tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder.

Onderverhuur is meestal niet toegestaan zonder toestemming van verhuurder. Meestal staat in de huurovereenkomst of in de algemene voorwaarden van het contract dat het is verboden om zonder toestemming van de hoofdverhuurder een woning geheel of gedeeltelijk te verhuren. Ook staat hierbij vermeld dat deze woonruimte dient als ‘exclusief hoofdverblijf’ van de huurder en dat de huurder deze woonruimte zelf in gebruik moet nemen.

Als de hoofdhuurder dan toch een deel van de woning of het pand onderverhuurt, dan handelt hij/zij zogezegd in strijd met de wet of de huurovereenkomst. Dat maakt de onderhuur illegaal.

Onderhuur voor lange of korte periode

De huurder kan een woning onderverhuren voor een korte periode, bijvoorbeeld via Airbnb. Ook kan de huurder de woning onderverhuren voor een lange periode. In dit laatste geval woont de huurder vaak ergens anders en wordt de verhuurde woning voor een hogere huur doorverhuurd.

Huurcontract ontbinden bij illegale onderverhuur

De huurovereenkomst met de hoofdhuurder kan niet zomaar worden opgezegd. Er is namelijk een huurcontract ondertekend. Daarnaast is de huurder beschermd tegen huisuitzetting. Wat zijn dan jouw mogelijkheden als verhuurder?

 • Je kan de huurovereenkomst opzeggen omdat de huurder zich niet aan de afspraken houdt en zich niet gedraagt als een goede huurder.
 • Het is mogelijk om ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen (wegens wanprestatie).
 • Je kan ontruiming van de woning vorderen.
 • Het is mogelijk om de hoofdhuurder een schadevergoeding te laten betalen.

De rechter moet ontbinding van het huurcontract of ontruiming van de woning toewijzen, óók als in het huurcontract is opgenomen dat onderverhuur verboden is.

Ga voor rechtszekerheid: schakel onze juristen in

Bij een gerechtelijke procedure is specialistische kennis van het complexe huurrecht en het procesrecht van cruciaal belang. Schakel onze juristen in wanneer je het huurcontract wil laten ontbinden.

Redenen om huurcontract te ontbinden bij illegale onderhuur

Als een huurder illegaal de woning onderverhuurt, is dat voldoende grond voor de rechter om tot ontbinding van het huurcontract te gaan. Hier zijn verschillende redenen voor.

 • De verhuurder heeft nauwelijks zicht op de gebruikers van het pand of de woning. Het inschatten van de financiële situatie van de huurder is hierdoor lastig.
 • Het kan voorkomen dat de woningen door onderverhuur bezet worden door personen die eigenlijk niet in aanmerking komen voor de woning.

Verschil woonruimte en bedrijfsruimte

Bij het ontbinden van de huurovereenkomst op grond van onderverhuur wordt tussen woonruimte en bedrijfsruimte een onderscheid gemaakt.

Overeenkomst ontbinden bedrijfsruimte

Bij een bedrijfsruimte wordt de onderhuurovereenkomst beëindigd als de huurovereenkomst met de hoofdhuurder wordt ontbonden door een rechter.

Overeenkomst ontbinden woonruimte

Bij een woonruimte gaat dit anders. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een zelfstandige woonruimte (woning met eigen toegang en voorzieningen) en een onzelfstandige woonruimte (zoals een kamer).

 • Onderverhuur zelfstandige woonruimte: Ontbindt de verhuurder het contract met de hoofdhuurder? Dan blijft het huurcontract tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder intact. Deze overeenkomst kan de verhuurder in deze gevallen binnen 6 maanden laten ontbinden.
 • Onderverhuur onzelfstandige woonruimte: Als de hoofdhuurovereenkomst is beëindigd, dan moet de onderhuurder de woonruimte verlaten.

Geld verdiend met illegale onderverhuur?

De winst die je als huurder maakt via illegale onderverhuur kan op basis van artikel 6:104 van het burgerlijk wetboek worden toegewezen aan de verhuurder.

Bijvoorbeeld.

  • De hoofdhuurder betaalt per maand 500 euro huur aan de hoofdverhuurder.
  • De hoofdhuurder onderverhuurt illegaal de woning voor 700 euro.
  • De hoofdverhuurder maakt hierdoor 200 euro winst.
  • Het kan zijn dat deze winst van 200 euro moet worden betaalt aan de hoofdverhuurder.

De juristen van IntoCash voeren de gehele procedure bij de kantonrechter, ongeacht de hoeveelheid werk of de duur van de procedure. De ontbinding van het huurcontract verrichten wij op basis van no cure no pay. Je betaalt niets wanneer de rechter geen ontbinding toewijst. Bel ons op 010 – 437 5904 of start een chatgesprek.

Mis geen tips en nieuwe wetten!

Nieuwe wetgeving over huur en incasso? Oordelen van de rechtbank? Relevante tips? Blijf bij. Schrijf je gratis in voor onze maandelijkse update. 👇🏻

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start een chatgesprek
Stuur ons een bericht