Huurovereenkomst | Huurcontract ontbinden

Bij een huurcontract of huurovereenkomst ontbinden komt veel kijken. Een huurcontract geeft verplichtigen voor huurder én verhuurder. Met ruim 15 jaar ervaring kunnen wij je helpen.

Huurcontract ontbinden? Zo helpen we.

Jij wilt als verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. Dat kan niet zo maar. De Nederlandse wet kent een sterke huurdersbescherming. IntoCash kent de huurwet als geen ander en helpt je met de ontbinding.

 • Juiste wettelijke grondslagen
 • Aangetekende benadering
 • Met inbegrip opzegtermijn
 • Aandacht voor meerdere huurders
 • Conform wettelijke termijnen

Ruim 15 jaar ervaring

Wij hebben ruim 15 jaar ervaring met huurovereenkomsten en huurcontracten. Ook kun je via ons een huurcontract opstellen of ons als incassobureau inschakelen bij achterstallige huurkwesties. Huurovereenkomsten ontbinden is daarmee één van onze meerdere expertises.

WIj helpen je verder

 • bouwblok-icon-vinkje
  9,1 / 10 waardering (935 reviews)
 • bouwblok-icon-vinkje
  90% zonder rechtszaak opgelost
 • bouwblok-icon-vinkje
  Betrouwbaar: NVI-keurmerk
 • bouwblok-icon-vinkje
  No-cure-no-pay incasso

Ontbinden huurovereenkomst door verhuurder? Wanneer mag dat? 

Een verhuurder van een woning kan proberen om een huurovereenkomst te ontbinden in samenspraak met de huurder. Gaat de huurder niet akkoord? Dan moet de verhuurder het huurcontract ontbinden via de kantonrechter.

De kantonrechter geeft de verhuurder niet snel gelijk.

De huurdersbescherming weegt zwaar. Voor de verhuurder van een woonruimte gelden de opzeggingsgronden zoals genoemd in art. 7:274 lid 1 BW.  Beëindiging van het huurcontract mag in volgende situaties.

 1. Er is sprake van een huurachterstand
  Het moet gaan om een huurachterstand van drie maanden of langer. Als de huurder minder dan 3 maanden huurachterstand heeft, kan ontbinding ook worden toegewezen. In dit geval is de huurder binnen een jaar voor de zitting al een keer eerder tot betaling van huurachterstand veroordeeld.
 2. De huurder zorgt voor overlast
  Het moet hierbij gaan om (ernstige) overlast door huisdieren, alcoholmisbruik en drugshandel. Deze vormen van overlast kunnen leiden tot een ontruimingsprocedure.
 3. Illegaal gebruik woning
  Het kan voorkomen dat de huurder de woning gebruikt voor illegale doeleinden. Denk hierbij aan een wietplantage. Dit biedt voldoende reden om het huurcontract op te zeggen.
 4. Er is sprake van illegale onderverhuur
  Er is sprake van illegale onderverhuur als een huurder de woning onderverhuurt en dit in de huurovereenkomst is verboden.
 5. De verhuurder heeft de woning nodig voor dringend eigen gebruik
  Het kan zijn dat de verhuurder de woning dringend zelf nodig heeft. Dit betekent niet dat het contract zomaar kan worden opgezegd. De verhuurder moet aan een aantal strikte eisen voldoen.
 6. Nieuwe bestemming
  De woning waarin de huurder woont, wordt gesloopt. Er komt een nieuw pand op de plek van de woning te staan. Ook dit is een reden om als verhuurder een huurcontract te beëindigen.

Zo werkt een huurcontract ontbinden door verhuurder

Bij het opzeggen van het huurcontract moet je als verhuurder rekening houden met 6 regels.

 • Houd je aan de opzegtermijn
  Deze is tenminste 3 maanden. Voor elk jaar dat de huurder in de woning woont, komt er een maand bij. De opzegtermijn kan maximaal 6 maanden bedragen.
 • Verstuur de brief aangetekend
  Zo kun je bewijzen dat je de brief hebt verzonden.
 • Vermeld de wettelijke reden
  Dit is de juridisch gegronde reden voor de opzegging. Zorg dat je je hieraan houdt.
 • Vermeld de opzegtermijn
  Dit is de opzegtermijn van het contract.
 • Zijn er meerdere huurders?
  Stuur dan iedere huurder afzonderlijk een brief.
 • Binnen 6 weken akkoord
  Vermeld dat de huurder binnen zes weken dient aan te geven of hij of zij akkoord gaat met de opzegging van het contract.

Is er sprake van een wanprestatie, zoals bijvoorbeeld een huurachterstand of wietplantage? Dan hoeft het huurcontract niet worden opgezegd en kan direct een rechtszaak worden gestart.

Huur opzeggen? Gebruik onze voorbeeldbrief

Fouten in de opzegging hebben juridische verstrekkende gevolgen. De opzegging kan bijvoorbeeld ongegrond worden verklaard door de rechtbank. Download daarom gratis de IntoCash voorbeeldbrief Opzeggen huurcontract door verhuurder.

De huurder is het niet eens met de opzegging

Het kan voorkomen dat de huurder niet akkoord gaat met de beëindiging van de huurovereenkomst. Of een huurder reageert niet binnen de gestelde zes weken. In die twee gevallen moet de verhuurder de huurovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter. In sommige gevallen kan de rechter beslissen dat de huurder recht heeft op verhuiskostenvergoeding.

Gaat jouw huurder niet akkoord met de huuropzegging? Schakel IntoCash in. Wij helpen je de ontbinding van de huurovereenkomst te realiseren.

Beëindiging huurovereenkomst door huurder

Nu bekijken we de situatie vanaf de andere kant; de huurder wil de huurovereenkomst ontbinden. De opzegging van het huurcontract als huurder is in ieder geval een stuk eenvoudiger dan omgekeerd door een verhuurder. Toch gelden er ook voor de huurder bepaalde regels.

 • De huurder moet zich houden aan de opzegtermijn.
  Deze opzegtermijn is gelijk aan de periode tussen twee betaaldagen voor de huur, met een maximum van 3 maanden. Betaalt de huurder de huur per maand, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • De huurder kan op verschillende manieren opzeggen.
  Zelfs het inleveren van de sleutels zonder verder bericht wordt door de rechter als opzegging gezien.
 • De huurder hoeft géén reden te geven voor de opzegging van het contract.
  Het geven van een reden voor de ontbinding van het huurcontract is dus niet noodzakelijk.
 • Heeft de huurder een huurcontract voor bepaalde tijd?
  Dan kan het contract pas worden beëindigd nadat de huurperiode is verstreken. Alleen bij akkoord van de verhuurder is eerder opzeggen mogelijk.

Leegstandwet of tijdelijk huurcontract

Voor huurders die huren op basis van de Leegstandwet of een tijdelijk huurcontract hebben, gelden andere regels. Op de website van de Rijksoverheid staan de rechten en plichten van dit type huurders genoemd.

No cure no pay juridische procedure

Schakel bij de ontbinding van de huurovereenkomst via de rechter onze juristen in. Bij een ontruimingsprocedure is namelijk specialistische kennis van het complexe huurrecht en procesrecht van groot belang. Onze juristen beschikken over deze kennis en hebben minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingsprocedures.

Vraag gratis een vrijblijvende offerte voor het starten rechtszaak op. Wij werken op basis van no cure no pay wanneer er sprake is van huurachterstand, illegale onderverhuur of een wietplantage in de woning. 

Laatste reviews

Tozzisaar

10/ 10
25 januari 2021

GEWELDIG!!! Ik heb IntoCash gevonden via Google. Veel informatie opgezocht alvorens ik in zee ben gegaan met ze. Want ja, je wacht al zolang op een vordering en dan wil je natuurlijk wel dat het allemaal betrouwbaar is en je je geld niet alsnog misloopt. Mijn ervaring is vanaf dag 1, UITMUNTEND! Ik heb zelf geprobeerd mijn vordering te innen maar het lukte niet - 7 maanden bezig geweest! Ik ga het ook gewoon zeggen, het ging om een vordering van de KLM. Denk dat veel mensen tegen dit probleem aanlopen. Binnen letterlijk een maand heeft IntoCash het voor elkaar te krijgen het volledige bedrag + kosten te ontvangen van de KLM. Ik heb geen cent hoeven betalen aan IntoCash. Ik heb het volledige bedrag ontvangen. De manier van werken, transparantie en professionaliteit is van een ander niveau.. dat mag gezegd worden. Alles, de voortgang, gesprekken, etc. kun je meevolgen online in je persoonlijke dossier. Ik ben dankbaar dat het gelukt is en ik beveel IntoCash zeer zeker aan.

Renzo Stheins

10/ 10
22 januari 2021

Expedient service, clear communication and excellent online status tracking system which is very user friendly. IntoCash handled a dispute with a supplier (I was a private customer), did not respond to pleas for settling, in the end needed to be presented before a civil district court (kanton rechter) before it could be resolved, required very little additional effort from my side, except providing some additional information plus pre-payment.

J.J. Leistra

10/ 10
19 januari 2021

zeer effectief en doelgericht bedrijf met prettige directe communicatie


Zou u Intocash aanbevelen? ja

Start chatgesprek
Stuur een bericht