Huurovereenkomst ontbinden

Als huurder of verhuurder van een woning heb je een huurcontract. Het kan voorkomen dat je de huurovereenkomst wilt ontbinden. Maar dat kan niet zomaar. IntoCash helpt je verder.

Huurovereenkomst ontbinden kan niet zomaar

Jij wilt als verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. Dat jij als verhuurder de eigenaar bent van de woning, wilt dus niet zeggen dat je zonder reden de huur kan opzeggen en het contract kan ontbinden. De huurder heeft immers huurbescherming. Je bent gebonden aan een aantal wettelijke regels die huurders tegen opzegging en uitzetting beschermen.

Ontbinden huurovereenkomst door verhuurder? Dat mag in deze gevallen

Een verhuurder van een woning kan proberen om een huurovereenkomst samen met de huurder te beëindigen. Gaat de huurder niet akkoord? Dan is de verhuurder genoodzaakt om de huurovereenkomst via de kantonrechter te ontbinden. De kantonrechter geeft de verhuurder niet zomaar gelijk. Voor de verhuurder van een woonruimte gelden de opzeggingsgronden zoals genoemd in art. 7:274 lid 1 BW.

De volgende situaties kunnen voor de kantonrechter een aanleiding zijn om te beslissen dat het huurcontract mag worden beëindigd.

 1. Er is sprake van een huurachterstand
  Het moet gaan om een huurachterstand van drie maanden of langer. Als de huurder minder dan 3 maanden huurachterstand heeft, kan ontbinding ook worden toegewezen. In dit geval is de huurder binnen een jaar voor de zitting al een keer eerder tot betaling van huurachterstand veroordeeld.
 2. De huurder zorgt voor overlast
  Het moet hierbij gaan om (ernstige) overlast door huisdieren, alcoholmisbruik en drugshandel. Deze vormen van overlast kunnen leiden tot een ontruimingsprocedure.
 3. Illegaal gebruik woning
  Het kan voorkomen dat de huurder de woning gebruikt voor illegale doeleinden. Denk hierbij aan een wietplantage. Dit biedt voldoende reden om het huurcontract op te zeggen.
 4. Er is sprake van illegale onderverhuur
  Er is sprake van illegale onderverhuur als een huurder de woning onderverhuurt en dit in de huurovereenkomst is verboden.
 5. De verhuurder heeft de woning nodig voor dringend eigen gebruik
  Het kan zijn dat de verhuurder de woning dringend zelf nodig heeft. Dit betekent niet dat het contract zomaar kan worden opgezegd. De verhuurder moet aan een aantal strikte eisen voldoen.
 6. Nieuwe bestemming
  De woning waarin de huurder woont, wordt gesloopt. Er komt een nieuw pand op de plek van de woning te staan. Ook dit is een reden om als verhuurder een huurcontract te beëindigen.

Huurcontract ontbinden door verhuurder? Zo werkt het.

Bij het opzeggen van het huurcontract moet je als verhuurder rekening houden met een aantal regels.

 • Houd je aan de opzegtermijn. Deze is tenminste 3 maanden. Voor elk jaar dat je in een woning woont, komt er een maand bij. De opzegtermijn kan maximaal 6 maanden bedragen.
 • Verstuur de brief aangetekend, zodat je kan bewijzen dat je de brief hebt verzonden.
 • Vermeld de wettelijke reden voor de opzegging.
 • Vermeld de opzegtermijn.
 • Zijn er meerdere huurders? Stuur dan iedere huurder een brief.
 • Vermeld dat de huurder binnen zes weken dient aan te geven of hij of zij akkoord gaat met de opzegging van het contract.

Is er sprake van een wanprestatie, zoals bijvoorbeeld een huurachterstand of wietplantage? Dan hoeft het huurcontract niet worden opgezegd en kan direct een rechtszaak worden gestart.

Huur opzeggen? Gebruik onze voorbeeldbrief

Fouten in de opzegging hebben juridische verstrekkende gevolgen. De opzegging kan bijvoorbeeld ongegrond worden verklaard door de rechtbank. Download daarom gratis de IntoCash voorbeeldbrief Opzeggen huurcontract door verhuurder.

De huurder is het niet eens met de opzegging of reageert niet

Het kan voorkomen dat de huurder niet akkoord gaat met de beëindiging van de huurovereenkomst. Het kan ook zo zijn dat de huurder niet binnen de gestelde zes weken reageert. In die twee gevallen moet de verhuurder de huurovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter. In sommige gevallen kan de rechter beslissen dat de huurder recht heeft op verhuiskostenvergoeding.

Gaat jouw huurder niet akkoord met de huuropzegging? Schakel onze ervaren juristen in. Wij helpen je de ontbinding van de huurovereenkomst te beoordelen en zo mogelijk te realiseren.

Beëindiging huurovereenkomst door huurder

Nu bekijken we de situatie vanaf de andere kant; de huurder wil de huurovereenkomst ontbinden. De opzegging van het huurcontract als huurder is in ieder geval een stuk eenvoudiger dan omgekeerd door een verhuurder. Toch gelden er ook voor de huurder bepaalde regels.

 • De huurder moet zich houden aan de opzegtermijn. Deze opzegtermijn is gelijk aan de periode tussen twee betaaldagen voor de huur, met een maximum van 3 maanden. Betaalt de huurder de huur per maand, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • De huurder kan op verschillende manieren opzeggen. Zelfs het inleveren van de sleutels zonder verder bericht wordt door de rechter als opzegging gezien.
 • De huurder hoeft géén reden te geven voor de opzegging van het contract.
 • Heeft de huurder een huurcontract voor bepaalde tijd? Dan kan het contract pas worden beëindigd nadat de huurperiode is verstreken. Alleen bij akkoord van de verhuurder is eerder opzeggen mogelijk.

Leegstandwet of tijdelijk huurcontract

Voor huurders die huren op basis van de Leegstandwet of een tijdelijk huurcontract hebben, gelden andere regels. Op de website van de Rijksoverheid staan de rechten en plichten dit type huurders genoemd.

No cure no pay juridische procedure

Schakel bij de ontbinding van de huurovereenkomst via de rechter onze juristen in. Bij een ontruimingsprocedure is namelijk specialistische kennis van het complexe huurrecht en procesrecht van groot belang. Onze juristen beschikken over deze kennis en hebben minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingsprocedures.

Vraag gratis een vrijblijvende offerte voor het starten rechtszaak op. Wij werken op basis van no cure no pay wanneer er sprake is van huurachterstand, illegale onderverhuur of een wietplantage in de woning. Dit betekent dat de verhuurder niets betaalt als de rechter besluit dat het huurcontract niet mag worden beëindigd.

Verwante diensten

Start een chatgesprek
Stuur ons een bericht