Een rechtszaak aanspannen: schakel IntoCash in

Rechtszaak aanspannen? Een rechtszaak kan worden gestart wanneer de debiteur weigert te betalen. Als ervaren incassobureau kunnen wij deze procedure voor je uitvoeren. Wij zorgen voor de professionele ondersteuning waarmee je het geld waar je recht op hebt, snel weer ontvangt.

Wat betekent een rechtszaak aanspannen?

Wanneer je een rechtszaak start, wordt een zaak voorgelegd aan de rechter. Een rechtszaak wordt ook wel een gerechtelijke procedure genoemd. Rechtszaken vormen een laatste mogelijkheid om de vordering te innen. Je kunt een procedure starten bij een conflict met een bedrijf of met een particulier.

Wanneer een rechtszaak aanspannen?

Je start een rechtszaak als je het geld waar je recht op hebt niet ontvangt. Je hebt meestal al meerdere keren contact opgenomen met de debiteur, via een zogenaamd pré-incassotraject. Vervolgens schakel je een incassobureau in zoals IntoCash. In dit traject herinnert IntoCash de debiteur veelvuldig aan zijn of haar schuld, via brieven, e-mails, berichten en telefoontjes.

Het primaire doel is om het geld terug te vorderen zonder dat een gerechtelijke procedure nodig is. Dit noemen we een buitengerechtelijke- of minnelijk incassotraject. Pas wanneer dit uiteindelijk niet helpt, wordt een gerechtelijke procedure gestart.

In 90 % van de gevallen kan IntoCash een rechtszaak voorkomen. Schakel IntoCash in wanneer jouw debiteur niet betaalt.

Hoe ziet het traject eruit?

IntoCash kan in overleg met jou als schuldeiser besluiten om een rechtszaak te starten. Wij stellen eerst een dagvaarding op. Hiermee wordt de debiteur voor de rechter gedaagd. De dagvaarding wordt door een deurwaarder bij de debiteur afgeleverd. IntoCash stelt ook de conclusies en aktes op en participeert in zittingen bij het kantongerecht.

De kantonrechter

Jouw zaak kan bij de kantonrechter of civiele rechter terechtkomen. De kantonrechter behandelt zaken binnen het civiel recht met een waarde tot 25.000 euro. Dit zijn arbeidszaken, consumentenkopzaken en consumentenkredietzaken. Ook behandelt de kantonrechter huurzaken ongeacht de hoogte van de vordering.

Bij de kantonrechter kun je zelf procederen zonder advocaat, hoewel dit gezien de juridische complexiteit meestal niet aan te raden is. IntoCash verleent de juridische ondersteuning die nodig is in een rechtszaak.

Verschil procedure particulier en bedrijven

Het verschil tussen een gerechtelijke procedure met betrekking tot particulieren of bedrijven is klein. De hogere griffierechten (de kosten die je moet betalen aan de rechtbank) zijn voor bedrijver hoger dan bij particulieren.

Rechtszaak aanspannen – de kosten

Wanneer de rechtszaak (grotendeels) wordt gewonnen, moet de debiteur de hoofdsom, de rente hierover en de kosten van de rechtszaak betalen. Per zaak kan dit verschillen. Lees alles over de kosten van een rechtszaak.

Rechtszaak aanspannen via IntoCash

De juristen van IntoCash hebben minimaal 10 jaar proceservaring. Hierdoor hebben ze een goede kijk op de uitkomsten van het proces. Ze kunnen je aanraden óf juist afraden een rechtszaak te starten. Je ontvangt dus altijd eerlijk advies.

IntoCash procedeert tegen een vast bedrag / fixed fee. Dit bedrag staat dus vast, ongeacht de duur van het procedure of de hoeveelheid werk. Wij stellen gratis een vrijblijvende offerte voor het starten van een rechtszaak op. Wij helpen klanten in heel Nederland. Bel ons via 010 – 4373950 of start een chatgesprek.

Verwante diensten

Start een chatgesprek
Stuur ons een bericht