Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder inschakelen is een laatste redmiddel wanneer een debiteur schulden niet kan of wil betalen. Wat doet een deurwaarder precies? En hoe kun je zelf een deurwaarder inschakelen?

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder is de persoon aangewezen door de overheid die wettelijk beslag legt op tegoeden, spullen of voorraden van een bedrijf, of bij een persoon op de bezittingen van die persoon. Een deurwaarder doet dit pas ná een vonnis / uitspraak van een rechter. Het deurwaarderskantoor krijgt hierbij de wettelijke taak om als ambtenaar deurwaardershandelingen uit te voeren.

Brief deurwaarder

Het juridische document dat een deurwaarder overhandigt, heet een dagvaarding. Een dagvaarding is de brief-oproep om voor een rechter te verschijnen. Je wordt als persoon of bedrijf in dat geval ‘gedaagd’. Via de dagvaarding moet je bij een rechtbank, kantonrechter of het gerechtshof verschijnen. Daarmee start een gerechtelijke procedure.

Deurwaarder v.s. gerechtsdeurwaarder

Een ander woord voor deurwaarder is gerechtsdeurwaarder. Deze twee termen betekenen precies hetzelfde.

Incasso deurwaarder of incassobureau

Veel mensen verwarren de termen deurwaarder (of gerechtsdeurwaarder) met incassobureau. Een incasso-deurwaarder bestaat niet. Het takenpakket van beide partijen verschilt. Een incassobureau wordt ingeschakeld wanneer een schuldeiser zijn of haar geld niet ontvangt van een debiteur. Een incassobureau neemt in dat geval de zaak over en start een incassoprocedure.

Een incassobureau, zoals bijvoorbeeld IntoCash, herinnert de debiteur in zo’n geval meerdere malen aan een betalingsachterstand via een betalingsherinnering. Helpt dit niet, dan kan een gerechtelijke procedure worden gestart. In deze procedure kan het incassobureau ook juridische bijstand leveren.

IntoCash is een incassobureau met 15 jaar ervaring. Wij helpen bedrijven om openstaande facturen betaald te krijgen. Op een integere manier. Dien hier een openstaande factuur in.

NVI-accreditatie belangrijk

De verwarring tussen een incassobureau en deurwaarderskantoor is begrijpelijk. Veel deurwaarderskantoren combineren hun ondernemersactiviteit – incassobureau – met een publieke taak – deurwaarder.

IntoCash vindt dat niet wenselijk en is van mening dat deze activiteiten van elkaar moeten worden losgekoppeld. Er zou een betere scheiding moeten komen tussen incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. De deurwaarders zouden zich dan alleen bezig mogen houden met ambtshandelingen zoals beslaglegging en het betekenen van dagvaardingen en vonnissen.

IntoCash werkt bovendien met een NVI-accreditatie die de integere werkwijze benadrukt.

Kosten goed controleren

De kosten van een deurwaarder zijn wettelijk vastgelegd. In het overzicht kosten deurwaarder inschakelen tonen wij de actuele tarieven van de deurwaarder. Wil je zekerheid over het inschakelen van een betrouwbare deurwaarder, vraag IntoCash om advies. We helpen je hier graag mee. Neem contact op.

Veiling deurwaarder

Na een inbeslagname van goederen zal de deurwaarder deze goederen meestal verkopen op een openbare veiling, ook wel executoriale veiling genoemd. Met de opbrengsten uit de veiling kan de schuld, vaak voor een deel, worden afgelost. Een openbare verkoop is overigens niet altijd mogelijk. Heeft de gedaagde bijvoorbeeld een (in beslag genomen) auto nodig voor werk of ziekenverzorging dan kan de deurwaarder wél beslag leggen op deze auto, maar deze auto niet altijd via een veiling verkopen.

Vergoeding kosten 

De kosten van de deurwaarder komen voor rekening van de debiteur. Wanneer je een deurwaarder moet inschakelen, wordt deze deurwaarder betaald uit de opbrengsten van een eventuele executieverkoop. Kosten zoals het inschakelen van een slotenmaker om toegang te krijgen tot een bedrijf, of de kosten voor het wegslepen van een auto, betaalt een crediteur zelf.

Deurwaarder inhuren voorkomen

Een deurwaarder inhuren of inschakelen is de laatste optie om een deel van de schuld betaald te krijgen. Een incassobureau zoals IntoCash doet er alles aan om het inschakelen van een deurwaarder te voorkomen. Bij IntoCash wordt 90% van de openstaande rekeningen betaald zonder tussenkomst van de rechter.

Meer weten over de mogelijkheden voor het verhalen van een schuld? Of wil je het inhuren van een deurwaarder voorkomen? Neem contact op met IntoCash.

Mis geen tips en nieuwe wetten!

Nieuwe wetgeving over huur en incasso? Oordelen van de rechtbank? Relevante tips? Blijf bij. Schrijf je gratis in voor onze maandelijkse update. 👇🏻

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start een chatgesprek
Stuur ons een bericht