Dubieuze debiteur

We spreken van een dubieuze debiteur wanneer de kans klein lijkt dat een debiteur ooit de openstaande factuur aan jou als organisatie zal gaan betalen. Die debiteur kan zowel een particulier als een bedrijf zijn.

Voorbeeld dubieuze debiteur

Bedrijf A laat in januari 2020 de bedrijfskantine renoveren door een aannemersbedrijf. De kosten hiervoor bedragen 40.000 euro. Na afloop van de werkzaamheden wordt duidelijk dat de factuur voor de herstelwerkzaamheden niet kan worden betaald. Het bedrijf A geeft aan de aannemer te zullen betalen wanneer een grote verkooporder doorgaat.

Financieel onderzoek maakt inzichtelijk dat het opstarten van een incassotraject mogelijk zou kunnen leiden tot een faillissement bij bedrijf A. In dat geval komt het geld waarschijnlijk niet meer terug. In overleg met bedrijf A wordt besloten de betaling op te schorten voor minimaal een jaar.

De schuld wordt niet toegekend aan de post ‘debiteuren’ maar aan de post ‘dubieuze debiteuren’ omdat de kans reëel is dat de schuld uiteindelijk niet volledig kan worden geïnd.

Hoe dubieuze debiteuren tóch betalen?

Bij incassobureau IntoCash zijn we ervaren in het aanmanen van partijen. We delen graag enkele tips over hoe je ervoor kunt zorgen dat debiteuren overgaan tot betaling en er geen post dubieuze debiteuren ontstaat.

  1. Neem altijd persoonlijk contact op met de klant als de betaling uitblijft. Misschien heeft een debiteur wel een goede reden waarom deze de betaling niet doet. Mogelijk behoort een betalingsovereenkomst met gespreide betaling tot de mogelijkheden.
  2. Zet emotie buitenspel. Je baalt dat de rekening niet wordt betaald. Maar houd je contacten zakelijk.
  3. Schakel een incassobureau in. Daarmee heb je de zekerheid dat het wettelijke incassotraject goed wordt nageleefd. Bovendien kun jij je hierdoor als bedrijf richten op je kerntaken. De administratieve ‘rompslomp’ van het incassotraject heb je overgedragen. Evenals de emotie.

Voorziening dubieuze debiteuren

In je boekhouding is het belangrijk om rekening houden met dubieuze debiteuren. Twijfel je of de debiteur de factuur wel gaat betalen én houd je hier geen rekening mee in de boekhouding, dan overschat je jouw inkomsten.

Voor het geld dat je normaalgesproken ontvangt als vergoeding voor je diensten, maar waarbij het discutabel lijkt of dit geld nog ontvangen wordt, tref je een voorziening in je boekhouding. Die voorziening is de post dubieuze debiteuren.

Je kunt er ook voor kiezen een mogelijk oninbare vordering stapsgewijs af te waarderen. Veel accountants hanteren hiervoor het volgende principe.

  • 25% afwaarderen bij een vordering van 2 tot 3 maanden
  • 50% afwaarderen bij een vordering van 3 tot 6 maanden
  • 75% afwaarderen bij een vordering van 6 tot 9 maanden
  • 100% afwaarderen bij een vordering van 9 maanden of ouder

Vordering afschrijven

Stel: de dubieuze debiteur gaat failliet. De curator maakt duidelijk dat het geld waar je recht op hebt niet meer ontvangen gaat worden. In dat geval kun je de vordering volledig afschrijven.

Btw dubieuze debiteur terugvorderen

Over de diensten die je aan de debiteur hebt geleverd, heb je omzetbelasting betaald. Wordt jouw vordering oninbaar, dan mag je die omzetbelasting terugvragen aan de belastingdienst.

Rente over uitstaande vorderingen

Blijft een factuur openstaan, dan mag je als organisatie rente rekenen over het openstaande bedrag. Deze rente geldt vanaf de dag dat de uiterlijke betalingstermijn is verstreken. Dit wordt ook wel wettelijke rente genoemd. Ook kan er een andere vastgestelde rente zijn overeengekomen. De hoogtes van de actuele wettelijke rente vind je op de website van Rijksoverheid.

Crispijn Sneevliet - IntoCash - Staand
Crispijn - profielfoto

Crispijn Sneevliet

Incassospecialist en jurist

Crispijn Sneevliet

Incassospecialist en jurist

Twijfel je of jouw debiteur als 'dubieus' moet worden aangemerkt? Neem contact met ons op. We denken graag met je mee over de mogelijkheden.

Start chatgesprek
Stuur een bericht