Ingebrekestelling

Het kan voorkomen dat een particulier of bedrijf weigert te betalen. De schuldeiser kan juridische maatregelen nemen. De debiteur moet dan officieel in gebreke worden gesteld. Lees alles over een ingebrekestelling.

Wat is een ingebrekestelling?

De ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling van een schuldeiser waarbij iemand die schulden heeft (schuldenaar of debiteur genoemd) wordt aangemaand. De debiteur kan een persoon of bedrijf zijn. De debiteur moet nu de schuld binnen een bepaalde termijn (ook wel redelijke termijn genoemd) betalen. Het is als het ware een laatste kans.

Doet de debiteur dit niet, dan is hij of zij in verzuim. Het is belangrijk dat de ingebrekestelling schriftelijk plaatsvindt, zodat de schuldeiser later kan bewijzen dat deze is gestuurd.

Synoniemen

Er wordt vaak ook gesproken over een herinnering of aanmaning. Deze termen betekenen hetzelfde als een ingebrekestelling.

Ook online te versturen

Het is ook mogelijk de ingebrekestelling per email, sms of WhatsApp te versturen. Belangrijk is dat jij als bedrijf of persoon kunt aantonen dat de debiteur het document heeft ontvangen.

Een ingebrekestelling te sturen? Waarom is dat belangrijk?

Wanneer een individu of bedrijf niet betaalt, is er een kans dat schuldeiser de overeenkomst wil ontbinden of een schadevergoeding eist. Dit kan alleen als de niet betalende partij (de debiteur) in verzuim is. Om deze in-verzuimstelling te bereiken moet dus een ingebrekestelling worden verstuurd.

In de praktijk wordt dit vaak vergeten of simpelweg niet toegepast. Daarnaast komt het vaak voor dat de brief niet is opgesteld volgens wettelijke regels. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de schuldeiser. Zo kan de rechter de schuldeiser ongelijk geven.

Voorbeeldbrief

Download onze ingebrekestelling voorbeeldbrief die is opgesteld conform wettelijke vereisten.

Wat neem je op in een ingebrekestelling?

Het document moet zo duidelijk mogelijk zijn. Er moeten in ieder geval drie dingen worden benoemd:

  1. Dat de debiteur in gebreke is gesteld. Geef aan wat er van de debiteur verlangd wordt en waarom.
  2. De termijn waarbinnen de schuld moet worden betaald.
  3. Een aansprakelijkheidsstelling. Hiermee wordt de debiteur verteld dat, wanneer er niet betaald wordt, de debiteur in verzuim is.

Voorbeeld foute ingebrekestelling

Een winkelier verkoopt online een product aan een particulier. De particulier heeft ervoor gekozen om later te betalen. Maar de betaling blijft uit. De winkelier heeft geen klachten van de koper ontvangen. De winkelier stuurt de klant een ingebrekestelling, maar vergeet hierbij te vermelden binnen welke termijn de klant moet betalen. De betaling blijft uit.

Vijf dagen na het verzenden van de ingebrekestelling start de winkelier een rechtszaak. De rechter kan oordelen dat de proceskosten voor rekening komen van de winkelier, omdat hij geen termijn heeft genoemd en opeens een rechtszaak is begonnen.

Binnen welk termijn moet de schuld worden betaald na een in gebreke stelling?

In de wet staat geen definitie van wat onder een redelijke termijn verstaan wordt. Dit verschilt per zaak.

jelle jonker - intocash - staand

Jelle Jonker

Incassospecialist en jurist

Jelle Jonker

Incassospecialist en jurist

Neem contact op met IntoCash wanneer jouw debiteur niet betaalt. Wij stellen de juiste ingebrekestelling op. Werkt dit niet, dan starten we een juridische procedure, in 90% zonder tussenkomst van de rechter.

Blijf bij met de actuele incassowetgeving?

✔ Nieuwe incasso-wetgeving. ✔ Uitspraken van de rechtbank. ✔ Praktische tips

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start chatgesprek
Stuur een bericht