Betalen van de vordering

U heeft een aanmaning van incassobureau IntoCash ontvangen omdat u een vordering van onze opdrachtgever onbetaald heeft gelaten. Onze opdrachtgever heeft ons ingeschakeld om de incasso van deze vordering ter hand te nemen. Nu u een aanmaning van ons heeft ontvangen, is het van belang zo snel mogelijk te betalen.

Wij bieden u daarom de gelegenheid om de vordering op diverse manieren gemakkelijk, veilig en snel te betalen, ook 's-avonds en in het weekend!

1. Betalen door overschrijven of via internetbankieren

Vanzelfsprekend kunt u de vordering betalen door (spoed) overschrijving via uw bankrekening. U dient het totaalbedrag over te maken op onze derdenrekening met nummer NL66BUNQ2206059983 t.n.v. Stichting Derdengelden IntoCash Incasso te Rotterdam onder vermelding van het dossiernummer zoals vermeld in onze correspondentie.

Bankgegevens:
IBAN: NL66BUNQ2206059983
BIC: BUNQNL2A
Kenmerken:
Ten name van: Stichting Derdengelden IntoCash Incasso
Dossiernummer: Uw dossiernummer, vermeld in onze correspondentie
   

2. Contant of via pin betalen

Contante betaling of via pin gaat gemakkelijk, veilig en snel via Mr. Pay van GWK Travelex (voormalig Grenswisselkantoor). Ook 's-avonds en in het weekend! U gaat met onze sommatie naar de dichtstbijzijnde GWK Travelex vestiging waar u na contante betaling, of via pin, een betalingsbewijs verkrijgt. Uw betaling wordt direct aan ons doorgegeven en u hoeft geen verdere actie te ondernemen. Uiteraard kunt u ook bij uw eigen bank terecht voor een contante betaling onder vermelding van uw dossiernummer. Houdt u er rekening mee dat wij uw betaling dan echter niet direct doorgegeven krijgen en dat wij deze pas zien zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.

GWK Travelex

Indien u de vordering bij een GWK Travelex kantoor voldoet, dan krijgt u een unieke toegangscode. Hiermee kunt u de gegevens van uw transactie bekijken.

   

Zoek de dichtstbijzijnde vestiging van het GWK
Status van uw betaling controleren
 

3. Betalen in gedeelten

Onze opdrachtgevers zijn vaak bereid te vinden om met een aflossing in gedeelten akkoord te gaan. Neem direct contact met ons op om een voorstel tot een betalingsregeling te doen, bij voorkeur via info@intocash.nl. Reageert u niet op tijd dan kan onze opdrachtgever genoodzaakt zijn verdere maatregelen te nemen.

Aflossen in gedeelten
   

Een aflossingsvoorstel doen
 
Reageren op de aanmaning

​Het kan voorkomen dat u het niet met de vordering eens bent. Neem dan direct contact met ons op om uw inhoudelijke en onderbouwde verweer kenbaar te maken, bij voorkeur per email naar info@intocash.nl.

De aan u gerekende kosten

Wij hanteren de wettelijke tarieven. ​IntoCash rekent u dus geen exorbitant hoge bedragen.

Wat als u niet reageert of betaalt?

Als u niet reageert of ten onrechte niet betaalt dan gaan wij ervan uit dat dit een bewuste keuze van u is. Onze klant kan ons dan opdracht geven de zaak aan de rechter voor te leggen. Als u de zaak verliest zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor uw rekening komen.