Betalen van de vordering

U heeft een aanmaning van incassobureau IntoCash ontvangen omdat u een vordering van onze opdrachtgever onbetaald heeft gelaten. Onze opdrachtgever heeft ons ingeschakeld om de incasso van deze vordering ter hand te nemen. Nu u een aanmaning van ons heeft ontvangen, is het van belang zo snel mogelijk te betalen. Betaalt u niet op tijd of niet volledig, dan kan dat in rechtsmaatregelen resulteren.

Wij bieden u daarom de gelegenheid om de vordering op diverse manieren gemakkelijk, veilig en snel te betalen, ook 's-avonds en in het weekend!

1. Betalen door overschrijven of via internetbankieren

Vanzelfsprekend kunt u de vordering betalen door (spoed) overschrijving via uw bankrekening. U dient het totaalbedrag over te maken op onze derdenrekening met nummer NL48ABNA0443529965 t.n.v. IntoCash te Rotterdam onder vermelding van het dossiernummer zoals vermeld in onze correspondentie.

Bankgegevens:
IBAN: NL48ABNA0443529965
BIC: ABNANL2A
Kenmerken:
Ten name van: IntoCash te Rotterdam
Dossiernummer: Uw dossiernummer, vermeld in onze correspondentie
   

2. Contant of via pin betalen

Contante betaling of via pin gaat gemakkelijk, veilig en snel via Mr. Pay van GWK Travelex (voormalig Grenswisselkantoor). Ook 's-avonds en in het weekend! U gaat met onze sommatie naar de dichtstbijzijnde GWK Travelex vestiging waar u na contante betaling, of via pin, een betalingsbewijs verkrijgt. Uw betaling wordt direct aan ons doorgegeven en u hoeft geen verdere actie te ondernemen. Er zullen geen rechtsmaatregelen tegen u worden getroffen en wij zullen het dossier sluiten. Uiteraard kunt u ook bij uw eigen bank terecht voor een contante betaling onder vermelding van uw dossiernummer. Houdt u er rekening mee dat wij uw betaling dan echter niet direct doorgegeven krijgen en dat wij deze pas zien zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.

GWK Travelex

Indien u de vordering bij een GWK Travelex kantoor voldoet, dan krijgt u een unieke toegangscode. Hiermee kunt u de gegevens van uw transactie bekijken.

   

Zoek de dichtstbijzijnde vestiging van het GWK
Status van uw betaling controleren
 

3. Betalen in gedeelten

Onze opdrachtgevers zijn vaak bereid te vinden om met een aflossing in gedeelten akkoord te gaan. Neem direct contact met ons op om een voorstel tot een betalingsregeling te doen, bij voorkeur via onze website. Reageert u niet op tijd dan kunnen wij genoodzaakt zijn verdere maatregelen te nemen.

Aflossen in gedeelten
   

Een aflossingsvoorstel doen
 
Reageren op de aanmaning

​Het kan voorkomen dat u het niet helemaal met de vordering eens bent. Betaal ons dan direct een deel van de vordering, te weten het deel waarmee u het wel eens bent. Hiermee toont u aan dat u wel wilt betalen, maar dat er een verschil van mening is.

Maak daarnaast uw verweer kenbaar, bij voorkeur per email naar info@intocash.nl.

De aan u gerekende kosten

Indien u na 1 juli 2012 in verzuim bent geraakt hanteren wij de wettelijke tarieven.

Indien u voor 1 juli 2012 in verzuim bent geraakt, hanteren wij de Herziene staffel incassokosten van de rechtbank. ​IntoCash rekent u dus geen exorbitant hoge bedragen.

Wat als u niet reageert of betaalt?

​Wij gaan er dan van uit dat dit een bewuste keuze van u is en zullen ons namens onze opdrachtgever tot de rechtbank wenden. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen voor uw rekening komen als u de zaak verliest.