5 tips voor het voorkomen van een gerechtelijke procedure

Gerechtelijke procedure

Bij wanbetaling is het een lastige, tijdrovende en kostbare klus om geld dat u nog tegoed heeft betaald te krijgen. Als bedrijven, instellingen of familieleden niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen, kunt u de incasso uit handen geven aan een professional incassobureau. Zo heeft u meer kans om een rechtszaak te voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen

Omdat voorkomen beter dan genezen is moet u zich realiseren dat het belangrijk is om wettelijk gezien waterdichte afspraken voor uw te ontvangen betalingen te maken. Op deze wijze heeft u de meeste kans om een gerechtelijke procedure te voorkomen.

5 tips voor het voorkomen van een gerechtelijke procedure

Het voorkomen van een gerechtelijke procedure vraagt om een nauwkeurige benadering en afspraken die aan de wet voldoen. De volgende 5 tips helpen om op een verantwoorde en zakelijk onberispelijke manier uw betalingen te kunnen ontvangen:

1. Zorg voor heldere betalingsafspraken zoals de termijn waarbinnen de betaling moet worden voldaan. Zet deze ter bevestiging op papier of in een email. Met een duidelijke betalingsafspraak voorkomt u dat uw debiteur een eigen interpretatie van de betalingsvoorwaarden maakt.

2. Vraag om een aanbetaling, een voorschot of een financiering waarbij u van een financiële derde partij direct uw geld ontvangt.

3. Krijg een goed beeld van de betalende partij. Dit kan onder andere door via de Kamer van Koophandel de jaarcijfers en eventuele schulden te bekijken. Zo kunt u een redelijke inschatting maken omtrent de kredietwaardigheid van uw tegenpartij.

4. Maak een schriftelijke overeenkomst zodat de afspraken duidelijk zijn voor beide partijen.

5. Blijf vriendelijk en correct zodat u naderhand niets te verwijten valt. Neem tegelijkertijd een professionele houding aan waaruit blijkt dat u erop staat dat uw betalingscondities nageleefd worden.

Uw incasso uit handen geven aan een topspecialist

Het scheelt u veel zorgen wanneer u uw incasso uit handen geeft aan een gespecialiseerd incassobureau. Een ervaren topspecialist als IntoCash helpt u graag met het op correcte wijze innen van uw financiële tegoeden. Hierbij kunt rekenen op een risicoloze buitengerechtelijke no cure no pay aanpak. De debiteur betaald daarbij de kosten. Mocht de debiteur niet tot betaling overgaan, dan betaalt u ook niets. Zo bent u verzekerd van volledig gratis hulp bij het afhandelen van uw achterstallige incasso.

Het schriftelijk en via email aanmanen tot betalen is een eerste vereiste wanneer IntoCash voor u aan het werk gaat. Ook het juridisch weerleggen van een eventueel verweer, dossiervorming, het opstellen van een gerechtelijke brief en het afspreken van een betalingsregeling geeft u daarbij uit handen. En mocht een gerechtelijke incassoprocedure toch noodzakelijk zijn, dan neemt IntoCash als gerechtsdeurwaarder uw zaken professioneel voor u waar. Aarzel dus niet en neem snel contact op voor een eerste advies!

Gerelateerde vragen:

- Hoe lang duurt een gerechtelijke procedure?
- Wat bedragen de kosten van een dagvaarding?