Actualiteit: De onverwachte situaties bij een huisontruiming

Ontruiming

U streeft naar zakelijke en gezonde relaties met uw huurders, maar helaas komen er in praktijk situaties voor waarbij u geen keuze heeft. U moet wel ingrijpen om erger te voorkomen. Uiteraard denken we dan aan huurachterstanden, die uw financiële positie bedreigen. Maar ook bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, stankoverlast en wangedrag richting omwonenden.

Als de gang naar de rechter de enige oplossing is

Is een huurgeschil zodanig opgelopen dat ontruiming de enige oplossing lijkt, dan is het de rechter die hierover een vonnis zal wijzen. Met dat vonnis in handen kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen die over kan gaan tot woningontruiming. Hij zal eerst de huurder nog een laatste kans geven om conform het vonnis uit zichzelf te vertrekken. Gebeurt dit niet, dan mag de deurwaarder de woning daadwerkelijk ontruimen.

Onverwachte situaties bij een uitzet van wanbetalers

Er zijn tv-programma's over gemaakt en hoogstwaarschijnlijk kent elke gerechtsdeurwaarder bizarre praktijkgevallen. Soms komt u hele onverwachte situaties tegen bij een huisuitzetting. Wat dacht u ervan als een huurder er niet is, maar uw hele huurhuis is omgebouwd tot wietplantage? Of stelt u eens voor dat de deur geopend wordt en het huisvuil heeft zich metershoog opgehoopt. Om maar niet te spreken over de gevallen waar blijkt dat uw problematische huurder uw pand deelde met tientallen honden, katten of andere dieren. Beslag leggen op de inboedel is dan zinloos en het huis leeghalen ontpoppen zich dan tot een klus waar vaak gespecialiseerde hulp bij noodzakelijk is.

Hoe kunt u onverwachte situaties voorkomen?

Iedereen zal het erover eens zijn dat in een aantal bovengenoemde gevallen het volkomen duidelijk is dat het situaties betreft die niet van de een op de andere dag zijn ontstaan. Het probleem in dergelijke gevallen is dat adequate communicatie en vroegsignalering lijken te ontbreken. Het beeld van een logge organisatie die geen contact met zijn huurders onderhoudt, is dan door het grote publiek zo gemaakt. Maar ook de rol van omwonenden die ofwel de situatie hebben genegeerd ofwel geen luisterend oor hebben gevonden, moet niet worden onderschat. Het sleutelwoord in deze situaties is actieve en laagdrempelige communicatie.

Betere communicatie is geboden, ook bij een huurgeschil

Een woningcorporatie of verhuurder is erbij gebaat om warme contacten met zijn huurders te onderhouden. Als huurders het gevoel hebben dat ze bij u terecht kunnen met problemen van persoonlijke financiële aard of met klachten over medehuurders, ontvangt u veel sneller signalen dat er iets mis dreigt te gaan. Het loont zeker de moeite om hier aandacht aan te besteden en bijvoorbeeld een netwerk van hulpverleningsinstanties op te bouwen en te onderhouden.

Wat kan IntoCash voor u betekenen?

Als een huurder met problemen zich gehoord weet, is een oplossing dichterbij dan alleen bij communicatie per brief, in vaak onbegrijpelijke en dreigende juridische bewoordingen. IntoCash is een incassobureau die juist door zijn wijze van communiceren, respectvol, activerend maar wel heel duidelijk, de beste resultaten boekt en een gang naar de rechter meestal weet te voorkomen. Dat is de reden waarom wij het aandurven om onze diensten aan te bieden op basis van No Cure No Pay. Mocht blijken dat ontruiming de enige oplossing is, dan adviseren we u zodanig over het vervolgtraject dan uw verplichtingen als verhuurder gewaarborgd zijn. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.