Actueel: Illegaal woningverhuur

Huur

Airbnb is razend populair. Met dit online platform kun sinds 2008 gemakkelijk online een tijdelijke accommodatie vinden waar je kunt verblijven tijdens bijvoorbeeld je vakantie of zakenreis. Je kan het zien als vervanging voor een hotel. Tevens wordt er ook veel gebruik gemaakt van particulier verhuur omdat steeds meer mensen inzien dat dit veel geld kan opleveren. Dit wordt gezien als onderverhuur, maar dan op tijdelijke basis. Helaas geeft dit ook veel problemen. De tijdelijke toeristen geven bijvoorbeeld veel overlast in vooral de grote steden. De gemeente van bijvoorbeeld Amsterdam was hierdoor genoodzaakt om afspraken te maken met Airbnb. Volgens de bezorgde bewoners doet de gemeente nog steeds te weinig om deze vorm van illegaal onderverhuur aan te pakken. Hieronder geven wij een toelichting over het illegaal woningverhuur en dingen die daarbij komen kijken.

Wat is illegaal woningverhuur?

Als huurder heb je een huurovereenkomst met je verhuurder. Onderhuur is wanneer een deel van een woning (bijvoorbeeld een verdieping) door de huurder van die woning wordt verhuurd aan een derde (onderhuurder). Hierdoor ontstaat er een tweede overeenkomst, namelijk een onderhuurcontract tussen de huurder en de onderhuurder. Onderverhuur is meestal niet toegestaan zonder toestemming van de hoofdverhuurder. Als de huurder dan toch onderverhuurd handelt hij in strijd met de wet of de overeenkomst. Onderverhuur levert dan ook een grond op om de huurovereenkomst te laten ontbinden.

Waar heeft Intocash vaak mee te maken?

Op het moment heeft IntoCash nog niet te maken met airbnb. Wel hebben wij ervaringen met het ontbinden van de huurovereenkomst op basis van onderverhuur.

Als een huurder illegaal heeft onderverhuurd is dat voldoende grond voor de rechter om tot ontbinding over te gaan. Hier zijn verschillende redenen voor. Met onderhuur heeft de verhuurder bijvoorbeeld nauwelijks zicht op de gebruikers van het pand of de woning. De verhuurder kan de geschiktheid en financiële situatie van deze huurders dan ook lastig inschatten. Daarnaast kan het voorkomen dat de woningen door onderverhuur bezet worden door personen die daar oorspronkelijk niet voor in aanmerking komen. Hierdoor moeten andere woningzoekenden mogelijk onnodig lang op een woning wachten.

Ook heeft IntoCash ervaringen met het ontbinden van de huurovereenkomst op grond van overlast. Het is mogelijk de huurovereenkomst met uw huurder te ontbinden als die ernstige overlast veroorzaakt. Ook bij Airbnb verhuur zie je dat omwonende last hebben van het drugs en alcoholgebruik van de toeristen. Ook kan de overlast bestaan uit geluidsoverlast, stank van huisdieren, het verhandelen van drugs of prositutie. De rechter beoordeelt of de overlast ernstig is en of u voldoende heeft gedaan om de overlast te beëindigen. U moet daarom over een uitgebreid dossier beschikken waaruit de overlast en uw maatregelen blijken. Dit dossier bevat meerdere schriftelijke klachten van diverse omwonenden, meerdere aanmaningen van uw zijde, en bij voorkeur ook stukken van de politie of andere instanties waaruit de overlast blijkt.

Waar kan Intocash mogelijk bij helpen?

IntoCash kan u helpen bij de gerechtelijke procedure om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Dit kan op grond van zowel illegaal onderverhuur als op grond van overlast.

Bij het ontbinden van de huurovereenkomst op grond van onderverhuur wordt tussen woonruimte en bedrijfsruimte een onderscheid gemaakt. Bij bedrijfsruimte wordt de onderhuurovereenkomst beëindigd als de huurovereenkomst met uw hoofdhuurder wordt ontbonden. Bij woonruimte wordt het huurcontract tussen uw hoofdhuurder en de onderhuurder na ontbinding door u als verhuurder voortgezet. Echter ook deze overeenkomst kunt u binnen 6 maanden laten ontbinden. IntoCash heeft verschillende ontruimingsvonnissen behaald op grond van illegaal onderverhuur. Bekijk ook de uitspraak van de rechter in de zaak waar een huurder veel overlast veroorzaakt.