Actueel: rechtspraak in cijfers

Gerechtelijke procedure

In 2016 werden er maar liefst 95.000 minder zaken aangemeld bij de gerechten dan in 2015. Het aantal aangemelde zaken in 2016 bedroeg daarmee 1,6 miljoen. Een kort rondje door de cijfers brengt in kaart waar de afname mee te maken heeft en wat de cijfers concreet betekenen.

Dalende cijfers in rechtzaken

De grootste afname van rechtszaken in 2016 ten opzichte van 2015 was te zien in de kantonhandelszaken en overtredingszaken, samen met de Mulderzaken (verkeersboetes en verkeersovertredingen). Ook was er een kleine afname (minder dan 5%) te zien in de Bestuurszaken van de rechtbanken en de Civiele zaken (niet-kanton).

Stijgende cijfers in rechtzaken

Met een stijging van maar liefst 25% zijn de Belastingzaken rechtbanken opvallend te noemen. Daarnaast was er een stijging in Vreemdelingenzaken. Deze bedroeg 32%. Gezien het aantal toegenomen vluchtelingen is dit een logisch gevolg. Er moeten tenslotte meer uitspraken worden gedaan die leiden tot het legaliseren dan wel uitzetten van vluchtelingen.

Tevredenheid over de rechtspraak

Zoals elk jaar voert de Rechtspraak een KWO uit, oftewel een klantwaarderingsonderzoek. In 2016 kreeg het Rechtsspraak Service Centrum (RSC) een gemiddeld cijfer van 8,7. De tevredenheid bleek uit uitspraken als 'goed doorverbonden', 'snel/efficiënt' en 'deskundig'. Ook bleek men het geduld en doorvragen, de vriendelijkheid en de betrokkenheid te kunnen waarderen. Daarnaast was er plek voor social media, dat als 'gemakkelijk' werd ervaren. Een negatief oordeel was 'geen oplossing na contact'. Toch blijkt uit het eindcijfer dat er in 2016 over het algemeen positief over de rechtsspraak wordt gedacht.

Populaire en veelbesproken onderwerpen

In 2016 werden er door het RSC maar liefst 31.456 telefoontjes afgehandeld. Daarnaast was het RSC online actief. Er werden nieuwsbrieven verstuurd naar 35.000 abonnees. De Rechtspraak heeft ruim 22.000 likes op Facebook en wordt door 21.500 mensen op Twitter gevolgd. Op rechtspraak.nl kwamen 8,3 miljoen bezoekers kijken. Zij zochten vooral op Curatele, bewind en mentorschap (280.000 bezoekers op deze pagina). Op twee en drie staan de pagina's Griffierechten (142.000 bezoekers) en Gezag (116.000 bezoekers).

Verwachtingen rechtspraken in 2017

Het aantal vluchtelingen vanuit zowel oorlogsgebieden als gebieden die door natuurrampen worden getroffen zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk toenemen en in 2017 is dit ook het geval. Dit zal het aantal Vreemdelingenzaken voor de rechtbanken dan ook verder doen stijgen. Het is de vraag of de stijging exponentieel zal zijn (en bijvoorbeeld van 32 naar 50% of meer zal gaan) of dat het aantal Vreemdelingenzaken gestaag zal stijgen en de stijging een gelijk niveau aanhoudt.

Jaarplan 2017

Een ontwikkeling die sinds 2013 in gang is gezet moet rechtszaken in 2020 40% korter maken dan in 2013. Deze ontwikkeling zal zich in 2017 en daarna tot aan 2020 doorzetten. De rechtspraak is al tot aan het doel gekomen om in 2020 minimaal 70% van de partijen en professionals tevreden te doen zijn over de begrijpelijkheid van de procedures zelf en over de toegankelijkheid van de rechtspraak (ook digitaal).