Alles over de 14 dagen brief

Debiteuren

Wanneer een particuliere debiteur in gebreke blijft bij het voldoen van een rekening, wilt u er vanzelfsprekend alles aan doen om op correcte wijze toch uw geld te krijgen. Wat dat betreft zijn er een aantal wettelijk bepaalde spelregels die u in acht moet nemen.

Wat is een 14 dagen brief?

Allereerst moet u de overeengekomen betalingstermijn hebben afgewacht voordat u verdere stappen onderneemt. Vervolgens stuurt u een herinnering met een termijn die u zelf kan bepalen. Als uw nota daarna nog niet voldaan is, dan is het versturen van een zogenoemde veertiendagenbrief de volgende wettelijke stap. In deze brief stelt u uw debiteur op de hoogte van het feit dat de nota nog niet voldaan is en stelt u hem in de gelegenheid om, zonder verdere incassokosten, de betaling binnen 14 dagen na de dag na ontvangst alsnog te voldoen.

Nieuwe regels voor de 14 dagen brief

De Hoge Raad heeft onlangs nieuwe regels bepaald voor de tekstuele inhoud van een 14 dagen brief. Als u, na herinnering, een veertiendagenbrief brief aan uw debiteur stuurt, dan moet u er rekening mee houden dat de datum waarop de tegenpartij de brief ontvangt leidend is voor de ingang van de 14 dagen termijn. De termijn gaat lopen op de dag na ontvangst. Daarbij stelt de Hoge Raad tevens vast dat rekening moet worden gehouden met de dagen waarop geen postbezorging plaatsvindt zoals officiële feestdagen, zondagen en maandagen. Het verdient aanbeveling om de incassokosten feitelijk in rekening te brengen op de 19e dag na de dagtekening die op de 14 dagen brief vermeld staat.

Tips voor het verzenden van een 14 dagen brief

Om er zeker van te zijn dat u, na het versturen van een gewone herinnering een inhoudelijk correcte veertiendagenbrief verzendt, doet u er verstandig aan om bij Incassobureau IntoCash informatie in te winnen over het opstellen van de 14 dagen brief. Ook is het mogelijk om op de website een voorbeeld 14 dagen brief te downloaden. Zo weet u zeker dat de inhoud u voldoende zekerheid geeft voor de toekenning van uw incassokosten door een rechter. U bent er overigens vrij in om een langere termijn te gebruiken wanneer u uw debiteur tegemoet wilt komen. In dat geval dient u er eveneens zorg voor te dragen dat de betalingstermijn is gekoppeld aan de bezorgdatum van de brief.

Wanneer naar een incassobureau?

Als de betalingstermijn van 14 na ontvangst van de 14 dagen brief is verstreken, dan kunt u uw incasso het beste uit handen geven aan een professioneel incassobureau als IntoCash. Wij hanteren een no cure no pay strategie waarbij uw debiteur alle kosten betaald zodat u maximale zekerheid heeft en geen verdere kosten maakt. Ook bij wanbetaling door de debiteur berekend IntoCash geen kosten aan u door en wij kennen geen provisiepercentages, sluitingskosten, abonnementskosten of andere bijkomende zaken waarvoor u dient te betalen. De ervaren juristen van IntoCash nemen u het werk graag uit handen om op deskundige en wettelijk correcte wijze uw incasso zo snel en accuraat mogelijk voor u te innen. Neem vandaag nog contact op.