CASE STUDY: Binnen bekwame tijd protesteren na ontdekken van een gebrek

Incasso

De twee gedaagden in deze zaak hadden winkels in telecommunicatieapparatuur. Ze hebben de eiser benaderd om iPhone schermen te leveren. De offerte die de eiser hiervoor gemaakt heeft is door de gedaagden getekend. Vervolgens heeft de eiser de schermen dan ook geleverd. Hierna hebben de gedaagden in e-mails naar de eiser drie nieuwe bestellingen geplaatst. De eiser heeft deze nieuwe bestellingen ook aan de gedaagden geleverd en ze vervolgens gefactureerd voor €8.982,13. De gedaagden hebben echter deze factuur onbetaald gelaten, ondanks de vele herinneringen van de eiser.

Incasso procedure

De gedaagden reageerden nergens meer op. De eiser heeft daarom IntoCash ingeschakeld om de vordering te incasseren. Op de brieven van IntoCash reageren de gedaagden wel. Ze zijn van mening dat ze de facturen van de eiser terecht niet betalen omdat er volgens hun heel veel klachten waren over de kwaliteit van de schermen. IntoCash schreef als reactie dat het voor de gedaagden niet mogelijk is om facturen zonder enige mededeling onbetaald te laten terwijl de goederen ontvangen zijn en gebruikt worden. Indien er werkelijk iets niet in orde was met de schermen hadden gedaagden de eiser direct in gebreke moeten stellen en bij deze melding ook de mogelijkheid moeten geven om alsnog correct te leveren. Dit hebben de gedaagden niet gedaan. Om de gedaagden tot betaling te bewegen heeft de eiser in het incassoproces de gedaagden alsnog de mogelijkheid gegeven om de schermen terug te sturen. Indien dan zou blijken dat deze werkelijk niet van goede kwaliteit waren zou de eiser de facturen alsnog crediteren. De gedaagden hebben hier geen gebruik van gemaakt en vervolgens hun kop in het zand gestoken. De eiser was dan ook genoodzaakt om naar de rechter te stappen.

Gerechtelijke procedure

Bij de rechter is er maar een van de twee gedaagden verschenen. Ook bij de rechter geeft hij aan dat er na de levering veel klachten over de kwaliteit van de schermen zouden zijn gekomen. Zo zouden de schermen strepen vertonen en vaak spontaan barsten. De eiser betwist dat de schermen zonder invloed van buitenaf spontaan kunnen barsten of strepen kunnen vertonen. Ook heeft gedaagden hierover nooit geklaagd. Sterker nog, de gedaagden hebben een maand na de eerste bestelling nog drie bestellingen geplaatst voor dezelfde schermen. Dit is natuurlijk vreemd als je daadwerkelijk veel klachten zou krijgen over het product. Daarnaast biedt de eiser een garantie van drie maanden en wordt in geval van een klacht na terugzending van een gebrekkig scherm binnen drie maanden kosteloos een nieuw scherm opgestuurd. Van deze garantie hebben de gedaagden geen gebruik gemaakt.

De beoordeling

De rechter verwijst de gedaagden naar artikel 6:89 BW wat bepaalt dat de schuldeiser op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd. De gedaagden hebben pas geprotesteerd nadat de vordering ter incasso is gegeven. Dit is natuurlijk niet binnen bekwame tijd zoals die wet bedoeld. De rechter wijst de vordering toe.

Samenvattend

Samen met de extra kosten die deze procedure heeft opgeleverd is de vordering van €8.982,13 verhoogd tot € 11.873,49. Dit zullen de gedaagden nu aan eiser moeten betalen. Op onze website kunt u het volledige vonnis lezen. Heeft u ook last van wanbetalers die de facturen onbetaald laten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u helpen met een no cure no pay incasso traject tot en met voeren van de gerechtelijke procedure.