CASE STUDY: Ontbinding van een huurovereenkomst bij stelselmatig te laat betalen van de huur

Gerechtelijke procedureOntruiming

De verhuurder van een huis in Den Haag heeft zijn huurder gedagvaard. De reden is dat de huurder stelselmatig de huur te laat betaald. De verhuurder heeft IntoCash benaderd om de huurovereenkomst door een rechter te laten ontbinden.

Totstandkoming

Verhuurder is sinds 2016 bezig om te zorgen dat zijn huurder tijdige de huur betaald. Stelselmatig kwam er geen huur binnen voor de eerste van de maand. In 2017 was de verhuurder dit zo zat dat hij een rechtszaak is gestart. Terwijl deze procedure liep heeft de huurder snel haar huurachterstand betaald. Gemachtigde van de verhuurder heeft toen per e-mail gereageerd naar de huurder en aangegeven dat de procedure voor deze keer zal worden ingetrokken, maar als de huurder in de toekomst wederom te laat is met betalen er een nieuwe procedure gestart zal worden die dan niet zou worden ingetrokken. Ondanks deze waarschuwing bleef tijdige betaling van de huur steeds uit.

De case

In 2018 is de verhuurder de reeds aangekondigde nieuwe procedure gestart waarbij hij de rechter vraagt om de huurovereenkomst te onbtinden op grond van structurele en herhaalde wanprestaties. Ook in deze procedure betaalde de huurder op de dag voor de zitting de achterstand snel. Ook is de huurder het niet eens met eventuele ontbinding en ontruiming. Volgens de huurder is het niet haar schuld dat ze in betalingsproblemen is geraakt en heeft ze een groter belang om in het huis te blijven dan dat de verhuurder het belang heeft  om een huurder te hebben die op tijd betaald.

Beslissing van de rechter

De rechter bekijkt alle feiten in de zaak. Zo bekijkt de rechter het betalingsgedrag van de huurder sinds 2015. De rechter bekijkt ook het feit dat de verhuurder via IntoCash de huurder vorig jaar al heeft gewaarschuwd over het stelselmatig te laat betalen. Ook ziet de rechter dat in beide gevallen de huurder op het laatste moment toch nog de huurachterstand betaald en dat zij hierdoor van mening is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. De rechter is het met dat laatste niet eens. De ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde zijn eveneens toewijsbaar omdat, gelet op alle zich hier voordoende feiten en omstandigheden, die ontbinding en ontruiming gerechtvaardigd zijn.

Op onze website kunt u het volledige vonnis lezen. Heeft u ook huurders die zich niet aan de afspraken van het huurcontract houden? Neem dan gerust contact met ons op.