Civiele procedure: hoe gaat dit in zijn werk?

Gerechtelijke procedure

U bent ondernemer of particulier. U levert goederen of diensten, of u verhuurt bijvoorbeeld woonruimte. U kunt altijd te maken krijgen met klanten die wel van u afnemen, maar een achterstand hebben met betalen. Misschien heeft u zelfs wel het vermoeden dat betaling geheel achterwege zal blijven. Heeft u huurders, dan kunt u geconfronteerd worden met huurachterstanden of gedrag dat u eigenlijk niet wilt tolereren. Natuurlijk zult u proberen om uw recht te halen en de zakelijke relatie in stand te houden. Door goede en open communicatie, maar wel uitgaand van duidelijke afspraken, bereikt u in de meeste gevallen het gewenste resultaat. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Dan zult u echt de gang naar de rechter moeten overwegen.

Civiel recht - de procedure

In het civiel recht, of burgerlijk recht, staan twee partijen tegenover elkaar. Deze procedure verschilt op een aantal terreinen van bijvoorbeeld een strafrechtprocedure, waar de overheid tegenover een overtredende burger of bedrijf staat. In een civiele procedure zijn beide partijen in principe gelijk. De civiele procedure begint met een dagvaarding. Er is sprake van een geschil en zowel u als de tegenpartij doet zijn verhaal. De rechter zal hierover een oordeel vellen. In de meeste gevallen zal het gaan om een geldbedrag. Heeft uw vordering een waarde van 25.000 euro of minder, dan komt u terecht bij de kantonrechter. Dit is ook het geval als u een huurconflict of arbeidsconflict heeft.

Vervolgstappen bij civiel recht

Als uw zaak dient voor de kantonrechter, bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Toch kan dit wel verstandig zijn. Een juridische professional kan immers veel beter de merites van een zaak beoordelen. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Zien u en uw advocaat mogelijkheden voor een hoger beroep? Dan kunt u een hoger beroep instellen bij het gerechtshof. De uitspraak van de rechter is een zogenaamde 'juridische titel'. Hieraan zijn rechtsgevolgen verbonden. In geval van een huurachterstand kan een deurwaarder bijvoorbeeld overgaan tot huisuitzetting. Ook kunt u beslag laten leggen op banktegoeden, mocht uw debiteur alsnog niet betalen.

Waar kan IntoCash u bij helpen?

IntoCash is een full-service incassobureau dat werkt op basis van No Cure No Pay. Wat wij doen is door open, eerlijke en strikte communicatie uw debiteur of huurder tot handelen over te halen. Wij zijn sterk oplossingsgericht en gaan ervanuit dat wij uw recht gaan halen, zonder dat de relatie tussen u en uw niet-betalende klant onherstelbaar beschadigd raakt. Blijkt echter dat uw debiteur blijft weigeren, dan zullen we niet aarzelen om vervolgstappen in te zetten, zoals een gang naar de rechter. Ons inzichtelijk opgebouwde dossier geldt dan als een belangrijk bewijsstuk. Omdat gerechtelijke procedures veel tijd en geld kosten, proberen wij daar waar mogelijk uw recht in de voorfase te halen. Dat is voor alle partijen het voordeligst. Neem vandaag nog contact met ons op!