Dagelijks meer wietplantages, wat als mijn huurder zich schuldig maakt?

OntruimingWietplantage

Misschien heeft u gelezen dat er dagelijks zestien wietplantages worden opgerold, alle in verhuurde woningen of verhuurde bedrijfsruimtes. Wat gebeurt er als een wietplantage gevonden wordt bij uw huurder?

U verhuurt bedrijfspanden of woningen en u wilt dit op een zakelijke en correcte manier doen. Het maakt even niet uit of u verhuuractiviteiten bedrijfsmatig of als particulier uitvoert. Uw huurders mogen van u correct gedrag als verhuurder verwachten en tegelijkertijd verwacht u dat zij zich als goed huurder gedragen.

De consequenties als mijn huurder een wietplantage heeft

Als er wiet wordt gevonden bij uw huurder, hoeft er nog niet zoveel aan de hand te zijn. Een particulier persoon mag een bepaalde hoeveelheid wiet op zak hebben. Het is wat anders als hij een hele plantage opgezet heeft. Uiteraard is hij strafbaar voor de wet en valt dit gedrag aan te merken als wanprestatie in uw huurovereenkomst. Dit geeft u het recht om bij de rechter ontbinding van uw huurovereenkomst te vorderen. Echter, ook voor u kan de aanwezigheid van een wietplantage hele vervelende consequenties hebben.

Ontbinden van een huurcontract vanwege een wietplantage

Zeker als de politie een wietplantage heeft ontdekt en uw huurder heeft gearresteerd, staat u sterk als u wilt overgaan tot ontbinden van uw huurcontract door een wietplantage. U loopt echter een kans dat u zelf met een vordering te maken krijgt. De kosten van ontruiming, de zogenaamde kosten van bestuursdwang, kunnen voor een deel op u verhaald worden. De rechter zal dit uitsluitend doen als hij u verwijtbaar acht in uw zorgplicht als verhuurder. Voor particuliere verhuurders gelden minder strenge regels dan voor bedrijfsmatige verhuurders.

Voorkom aansprakelijkheid voor de kosten van eventuele bestuursdwang

In feite geldt voor de rechter in uw geval een soort omgekeerde bewijslast. U moet dan aantonen dat u niet wist dat uw huurder een wietplantage exploiteerde en ook dat u dit niet kón weten. Als u nooit uw verhuurde pand heeft bezocht, als er geen schriftelijke huurovereenkomst ligt met kopie identiteitsbewijs van uw huurder en een kopie van zijn inschrijving in het gemeentelijk basisregister, kunt u in een vervelende positie terechtkomen. Als de rechter beslist dat u in uw zorgplicht tekort bent geschoten, kunnen de kosten voor u aanzienlijk zijn. U kunt dan proberen om deze kosten te verhalen op uw verhuurder. Hoe groot is de kans dat u uw recht haalt als deze persoon achter de tralies zit en er waarschijnlijk beslag is gelegd op zijn tegoeden en bezittingen?

Blijf op uw hoede

Blijf altijd op uw hoede. Ga geen huurovereenkomst aan zonder de wettelijk vereiste papieren. Hou oren en ogen goed open en reageer adequaat op signalen. Veel wietplantages worden immers ontdekt door de karakteristieke geur en een verhoogde energierekening. Bezoek regelmatig ter inspectie uw verhuurde panden en maak daar verslag van. Zo staat u een stuk sterker en kunt u aantonen dat u alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen heeft verricht. Komt u in conflict met uw huurders, om wat voor reden dan ook, laat u dan bijstaan door een bureau als Intocash. Zij werken op basis van No Cure No Pay en proberen altijd de goede relatie tussen u en uw huurders in stand te houden.