De leegstandswet: uw woning tijdelijk verhuren?

Huur

Nu de huizenmarkt weer sterk aantrekt, lijkt het probleem wat minder urgent. Maar toch zijn er nog genoeg huiseigenaren die met de handen in het haar zitten. Een nieuwe woning is gevonden en betrokken, maar de oude staat nog te koop, vaak met een nog niet geheel afbetaalde hypotheek. Wat kunt u doen om onder de molensteen van dubbele maandlasten uit te komen? Het verhuren van uw oude woning is een hele goede optie.

Maar hoe zit het dan met huurbescherming?

Veel huiseigenaren die in het verleden hun oude koophuis in de verhuur hebben aangeboden, liepen tegen het probleem aan dat in Nederland huurders een meer dan behoorlijke rechtsbescherming genieten. U kunt niet zomaar uw huis verhuren en afspreken dat op een bepaalde datum de verhuurder dient te vertrekken. Is de verhuurder dit niet van plan of is het voor hem niet mogelijk, dan zit u vast aan het huurcontract. Daarom waren hypotheekverstrekkers er niet van gecharmeerd als een huiseigenaar voor deze oplossing koos. Een huis verkopen met een verhuurder erin, betekent vaak een concrete waardevermindering omdat de nieuwe eigenaar niet ongestoord van zijn bezit kan genieten. De regering sprong hierop in.

Wat is de Leegstandswet?

De regeling was geboren uit nood. Tijdens de financiële crisis die vanaf 2008 ons land teisterde, steeg het aantal onverkochte en feitelijk onverkoopbare huizen aanzienlijk. De particuliere schuldenlast nam hierdoor een grote vlucht. De regering besloot tot een nieuwe regeling waarbij het mogelijk werd om een koophuis te verhuren, voor een periode met een fatale termijn. Aan het einde van die termijn moest de verhuurder weg zijn. Dit gaf huiseigenaars de mogelijkheid hun woning tijdelijk te verhuren, zonder onnodige risico's.

Uw woning tijdelijk verhuren

Veel gemeenten hebben eigen regels omtrent tijdelijk verhuur, maar de Leegstandswet maakte daar een einde aan. Een gemeente mocht geen aanvullende eisen meer stellen die niet vermeld waren in de Leegstandswet. Zo werd rechtsgelijkheid gecreëerd. U mag uw woning verhuren op basis van de Leegstandswet, slechts één keer, voor de periode van maximaal vijf jaar.

Belangrijke punten waar u op moet letten bij het verhuren van een eigen woning

Wilt u uw koophuis verhuren, dan zijn er een aantal voorwaarden. U moet bij uw gemeente een vergunning hiervoor aanvragen. Uw huis moet ook daadwerkelijk in de verkoop staan. Het huis moet leeg zijn, u mag niet meer op het oude woonadres ingeschreven staan en u moet een verkoopopdracht kunnen overleggen. Dan kunt u een vergunning krijgen, waarbij de gemeente de vrijheid heeft om de hoogte van de leges te bepalen. Woont u nog tijdelijk op het oude adres, dan moet u een verhuisdatum aan kunnen geven.

Uw rechten als verhuurder en huurder

Als verhuurder mag u uw oude huis vijf jaar lang verhuren op grond van de Leegstandswet. Een huurder moet kunnen genieten van ongestoord huurgenot en mag verwachten dat uw huis aan alle redelijke eisen voldoet. Voor kleine reparaties kan de huurder zelf verantwoordelijk zijn, voor grote reparaties bent u als verhuurder verantwoordelijk. U moet uw huurder een redelijke opzegtermijn gunnen, maar is de fatale datum bereikt, dan mag de huurder niet blijven zitten.

Waar kan Intocash mogelijk bij helpen?

Waar mensen afspraken maken, kunnen conflicten ontstaan. Bij juridische conflicten omtrent huurachterstand, reparatiekosten, het niet terugbetalen van een borgsom, kunt u gebruik maken van de diensten van Intocash. Intocash is een incassobureau dat uw recht haalt, maar er ook voor zorgt dat een relatie hersteld kan worden, indien mogelijk. Want met een duidelijke maar respectvolle benadering boeken wij het meeste resultaat. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.