Debiteuren in cijfers

Debiteurenbeheer

Als ondernemer is het van groot belang om uw debiteuren goed te beheren. Een regelmatige cashflow is namelijk essentieel voor de gezondheid en het voortbestaan van uw onderneming. Dat betekent dat u goed moet bijhouden wanneer facturen betaald zijn en wanneer betalingstermijnen verlopen. Het is namelijk geen vanzelfsprekendheid dat alle facturen netjes op tijd betaald worden.

Debiteuren in cijfers

Als we kijken naar de statistieken, blijkt dat maar liefst de helft van de facturen te laat betaald wordt. Daarnaast worden facturen gemiddeld pas betaald na 73 dagen. Als debiteurenbeheerder is dat reden genoeg om de touwtjes strak in handen te houden. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Bijna de helft van de bedrijven stuurt namelijk pas na 2 maanden een betalingsherinnering. Ongeveer driekwart van de bedrijven schakelt pas na 3 maanden een deurwaarder of incassobureau in om het openstaande bedrag te vorderen.

- Leest u ook eens: Wat is een deurwaarder?

Wat is de impact van debiteuren op een bedrijf?

Elk bedrijf is voor zijn succes afhankelijk van zijn klanten, mits de klanten op tijd betalen. Debiteuren die te laat of niet betalen kunnen zelfs een catastrofale impact hebben op uw bedrijf. Het blijkt dat ongeveer één vijfde van de bedrijven bij tijd en wijle in de financiële problemen komt. Daarnaast gaan er jaarlijks om en nabij 5000 bedrijven failliet en sluiten 25.000 bedrijven hun deuren. In veel gevallen hadden de financiële problemen opgelost kunnen worden door op tijd aan de bel te trekken.

Wanneer een incassobureau inschakelen?

Wanneer de betalingstermijn is verstreken, is het eerst zaak om persoonlijk contact op te nemen met uw klant. Is de factuur enkele dagen verlopen? Vraag uw klant dan telefonisch of het wenselijk is om de factuur opnieuw te versturen. Is de factuur na 14 dagen nog steeds niet betaald? Verstuur dan een herinnering met een betalingstermijn van 14 dagen. De laatste actie die u zelf nog kunt uitvoeren is een aanmaning sturen met een uiterlijke betaaldatum. Dat komt er dus op neer dat u maximaal 2 maanden na de factuurdatum probeert om zelf het openstaande bedrag te vorderen. Na die periode heeft u alle recht om een incassobureau in te schakelen.

- Lees hier alles over de 14 dagen brief.

Wat kan IntoCash voor u betekenen?

Heeft u er alles aan gedaan om uw klant zijn factuur te laten betalen? Dan is het onvermijdelijk om een derde partij in te schakelen. Veel ondernemers wachten hier te lang mee, omdat zij bang zijn om klanten kwijt te raken. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar klanten die te laat of niet betalen kunnen u in financiële problemen brengen. IntoCash is een incassobureau dat alles op alles zet om uw openstaande bedragen te vorderen. Daarbij wordt uw klant altijd op een respectvolle manier benaderd. Wij werken volgens een no-cure-no-pay principe. Wij berekenen u dus geen kosten als wij er niet in slagen om het openstaande bedrag te vorderen. In de meeste gevallen zijn wij echter wel in staat om uw klant de factuur te laten betalen. In dat geval zijn de incassokosten voor rekening van de debiteur. Neem dus vandaag nog vrijblijvend contact op!