Do’s en don’ts bij een ontruiming

Ontruiming

U wilt het liefst ongestoorde en prettige relaties met uw huurders. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Huurders kunnen geldzorgen krijgen waardoor u geconfronteerd wordt met een oplopende huurachterstand. Ook komt het voor dat ze zich niet als goed huurder gedragen en overlast veroorzaken wat kan resulteren in het ontbinden van het huurcontract bij overlast. Om erger te voorkomen is het van belang dat altijd de communicatie tussen jullie beiden en met andere belanghebbenden open wordt gehouden.

Hoe gaat u het beste om met een huurder?

Puur zakelijk gezien zijn jullie beiden zakenpartners die een huurovereenkomst hebben. Echter, in het echte leven gedragen huurders zich vaak emotioneel, grillig en niet altijd rationeel. Problematische huurders hebben vaak te kampen met een veelvoud aan persoonlijke problemen. Een puur zakelijke opstelling kan dan averechts werken. Wees duidelijk, maar vergeet nooit dat u met mensen te maken hebt.

De hulp inroepen van onafhankelijke hulpinstanties

De huurder ziet zijn problemen alleen maar toenemen en u als verhuurder kan zelfs reputatieschade lijden, ook bij omwonenden. Roep de hulp in van onafhankelijke specialisten om erger te voorkomen. U kunt een huurder niet dwingen tot een hulpverleningstraject, maar met respectvolle communicatie is hij vaak wel te coachen richting schuldhulpverlening, maatschappelijk werk of de eigen huisarts. Lees hier meer over wanneer er een ontruimingsprocedure kan worden ingezet.

Nooit zelf ontruimen!

Voer een ontruiming niet op eigen initiatief uit. Doet u het toch, dan kunt u, uzelf schuldig maken aan huisvredebreuk. Er is altijd tussenkomst van de rechter nodig. Bij een structurele huurachterstand zal in de regel een vonnis volgen. U mag dan overgaan tot uitzetten en ontruimen. Schakel hiervoor altijd een gerechtsdeurwaarder in.

Altijd via een deurwaarder

Een deurwaarder is een juridische professional die exact weet waar zijn bevoegdheden liggen. Voordat u het ontruimingsplan ter hand neemt, is het goed om te weten dat er ook andere manieren zijn om een schuld geïnd te krijgen. Een deurwaarder kan ook beslag leggen op roerende goederen om een huurschuld te dekken. Blijkt tijdens een ontruiming dat de huurder met de noorderzon vertrokken is en al zijn huisraad heeft achtergelaten, dan zorgt de deurwaarder samen met u voor opslag voor een bepaalde tijd. De kosten zijn voor rekening van de huurder.

Conclusie

Om ontruiming en beslaglegging te voorkomen is vroeg ingrijpen gewenst. Het initiatief hoort bij de schuldenaar te liggen, maar in de praktijk is het beslist geen slecht idee om ook zelf een actieve rol aan te nemen. Blijkt het conflict onoplosbaar, dan is tussenkomst van een rechter en deurwaarder de enig juiste werkwijze. Alleen dan zijn de rechten van iedereen gewaarborgd en bent u ingedekt tegen eventuele claims.

Welke rol kan IntoCash vervullen?

Het is in ons beider belang dat we duidelijk zijn richting schuldenaar en hem op duidelijke, soms strenge maar altijd menselijke wijze coachen richting goed gedrag. Is een minnelijke oplossing niet mogelijk, dan geven wij u onderbouwde adviezen hoe juridische vervolgprocedures in gang kunnen worden gezet. Maar zover willen we het niet laten komen. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.