Een goede factuur maken? Bekijk onze tips

Debiteuren

U bent particulier en u denkt eraan om een eigen zaak te beginnen. Of u heeft bijvoorbeeld ruimte over, die u wilt verhuren. U bent van nature geordend en netjes en wilt de zaken zo goed mogelijk afhandelen en kunnen documenteren. Wat u ook gaat doen, u bent van plan om alles op een nette en duidelijke manier te factureren. Weet u welke eisen er aan facturen gesteld worden? En zijn die eisen genoeg?

Wat is een goede factuur?

Een factuur laat zowel aan u als aan de afnemer van uw dienst of product zien wat er exact is geleverd of gedaan. De overeengekomen prijs moet vermeld staan, het aantal en ook de datum waarop geleverd is. Echter, er is ook een derde partij die eisen stelt aan een goede factuur: de Belastingdienst. Het is hun taak om te controleren of alles volgens de regels is verlopen en van wie zij belastinggeld mogen innen. Een goede factuur moet voldoen aan de normen die de overheid, met de Belastingdienst in hun verlengde heeft opgesteld.

Factuurvereisten

Elke factuur moet uw adres en volledige bedrijfsnaam bevatten. Het adres moet het feitelijke adres zijn; een postbus voldoet niet. Ook moet uw factuur de volledige naam en het adres van uw afnemer laten zien. Als u factureert, hoort u ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Uw KVK-inschrijfnummer moet op de factuur te lezen zijn. Bent u btw-plichtig, dan moet u ook uw btw-nummer vermelden. Het kan voorkomen dat u in bepaalde situaties, bijvoorbeeld met afnemers in het buitenland, uw btw-plicht verlegt. In die gevallen, die u kunt terugvinden op de website van de Belastingdienst, moet ook het btw-nummer van uw afnemer op uw factuur worden aangegeven. Elke factuur moet een uniek nummer hebben en het is een regel dat in geval van meerdere facturen, deze een oplopende nummering moeten hebben. Ook moet u aangeven op welke datum uw factuur is opgesteld.

Tips voor het maken van een goede factuur

Hoe duidelijker, hoe beter. Geeft u op uw factuur een duidelijke omschrijving van uw dienst of product, het geleverde aantal en een duidelijke prijsstelling per stuk. U vermeldt bovendien het totaalbedrag inclusief btw, exclusief btw en het berekende btw-bedrag. U kunt nog meer duidelijkheid verschaffen. U kunt uw betalingscondities vermelden en eveneens de vervaldatum van uw factuur. Dan is het voor uw afnemer volkomen duidelijk per wanneer de factuur moet zijn voldaan.

Waar kan IntoCash bij helpen

IntoCash is een proactief incassobureau dat hard is op de resultaten, maar zacht op de relatie, voor zover dit kan. Bij betalingsproblemen kunt u uw vordering aan ons uitbesteden. Wij zullen eerst uw afnemer met respectvolle communicatie bewegen tot betalen. Wij zullen te allen tijde aangeven wat de consequenties zijn als betaling achterwege blijft. IntoCash werkt volgens No Cure No Pay. U betaalt ons niets en u zult merken dat wij in het overgrote deel van de gevallen tijdig uw facturen betaald krijgen. En het mooiste is, dat wij er ook naar streven dat de relatie tussen u en uw afnemer intact blijft.