Help! Ik heb een rechtszaak bij de kantonrechter

Kantonrechter

Als u naar de kantonrechter moet, dan betekent dit dat uw zaak aan bepaalde eisen moet voldoen. Het aparte kantongerecht bestaat niet meer, de kantonrechter is een aparte sector van de elf rechtbanken die we in Nederland kennen. De kantonrechter behandelt een groot aantal verschillende zaken en bestrijkt daarmee een groter terrein dan zijn collega's. De overige rechters die wij kennen zijn de bestuursrechter, de civiele rechter en de strafrechter.

Wat zijn de zaken die een kantonrechter behandelt?

Als u een financieel geschil heeft met een bedrijf of een particulier waarvan het belang minder is dan € 25.000 zal de rechtszaak bij de kantonrechter terechtkomen. Natuurlijk kan een geschil door vele oorzaken zijn ontstaan of op diverse terreinen liggen. Denkt u bijvoorbeeld aan onenigheid over een geleverd product of dienst, maar ook de niet volledige betaling van een schuld. Als het betwiste bedrag hoger is dan € 25.000 is de kantonrechter niet bevoegd die te behandelen, maar komt u voor de civiele rechter te staan. Wel worden alle huurrechtsgeschillen en arbeidszaken door het kantongerecht afgehandeld.

Rechtszaak kantonrechter: op allerlei terreinen

Niet alleen zakelijke geschillen tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en particulieren behoren tot het werkgebied van de kantonrechter. Indien het financiële belang groter is, komt de civiele rechter weer in beeld. Er is bij arbeidszaken een uitzondering voor geschillen met bestuurders van vennootschappen. Deze worden altijd door de civiele rechter behandeld. Sommige lichte overtredingen komen ook voor de kantonrechter, zwaardere overtredingen en misdrijven behandelt de strafrechter.

De werkwijze van de kantonrechter

De procedure voor een rechtszaak bij de kantonrechter begint met een dagvaarding. Als u de gedaagde bent, wordt u deze overhandigd door een deurwaarder. Als het een civiele zaak betreft kunt u als eiser de dagvaarding ook zelf opstellen of dat door een jurist of advocaat laten doen. Op de dagvaarding moet u reageren, soms op een zitting, soms is een conclusie van antwoord genoeg. Als de kantonrechter een vonnis heeft gewezen en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan. Een hoger beroep dient doorgaans voor een gerechtshof.

Moet u zich laten vertegenwoordigen voor de kantonrechter?

Als gedaagde of eiser hoeft u zich niet te laten vertegenwoordigen door een jurist of een advocaat. Toch zal een kantonrechter u wel vaak de vraag stellen in hoeverre u bewust heeft besloten om zelf de kwestie te regelen. Een jurist kent nu eenmaal de wet beter dan u en kan met oplossingen komen op basis van eerdere ervaringen. Een kantonrechter zal altijd objectief zijn en u dus niet 'helpen' als de andere partij wel een deskundige heeft ingeschakeld

Wat kan IntoCash voor u betekenen voor de kantonrechter

Onze ervaren juristen weten wat het is om rechtszaken af te handelen voor de kantonrechter. Ze zullen hun ervaring en wetskennis inzetten om voor u het meest optimale resultaat te behalen. Ook kunnen zij beoordelen of een hoger beroep kans van slagen zou kunnen hebben. Neem vandaag nog contact met ons op.