Help! Mijn werkgever betaalt mijn 13e maand salaris niet!

13e maand

Als aanvulling op uw loon en vakantiegeld kunt u van uw werkgever een 13e maand salaris ontvangen. Dit 13e maand salaris is een variatie op de eindejaarsbonus en wordt ook wel eindejaarsuitkering genoemd.

Wat is een 13e maand salaris?

In feite betekent het, dat u een extra maand loon ontvangt aan het eind van het jaar. De 13e maand wordt tegen het zogenaamde bijzonder tarief belast voor de loonbelasting. Daarnaast worden er tevens premies werknemersverzekering vanaf getrokken. Hierdoor zult u van uw 13e maand salaris netto minder overhouden dan van een regulier maandloon.

Is uw werkgever verplicht u een 13e maand salaris te betalen?

Nee, uw werkgever is niet wettelijk verplicht een 13e maand te betalen. In de wet staat alleen het minimumloon beschreven, geen verplichting tot een extra financiële beloning. Toch kan in uw arbeidsovereenkomst opgenomen zijn, dat u er wel recht op heeft, bijvoorbeeld omdat de CAO dit voorschrijft. Ook wanneer de 13e maand niet is opgenomen in de CAO, kan uw werkgever besluiten deze toch uit te betalen. De werkgever kan per individuele arbeidsovereenkomst bekijken, of hij een 13e maand salaris uit wil betalen of niet. Dat kan hij baseren op de deskundigheid of het niveau van de opleiding die de werknemer heeft genoten.

Wat kunt u doen wanneer uw werkgever uw 13e maand salaris niet uit wil betalen?

Heeft uw werkgever te kampen met een tegenvallend bedrijfsresultaat, dan kan hij beslissen uw 13e maand niet uit te betalen. In uw arbeidsovereenkomst kan zijn opgenomen, dat uw werkgever in dit geval ook niet tot betaling verplicht kan worden. Is deze uitsluitende clausule niet opgenomen in uw contract, dan heeft u gewoon recht op de 13e maand. Wanneer u het geschil niet kunt oplossen met uw werkgever, kan een gerechtelijke procedure gestart worden bij de kantonrechter. De rechter kan dan uitwijzen, dat de 13e maand wel degelijk aan u uitbetaald moet worden. Op straffe van een boete wordt uw werkgever verplicht, het bedrag met rente per direct aan u over te maken.

Wat kan Intocash voor u betekenen?

De ervaren juristen van Incassobureau IntoCash zijn u graag van dienst om te krijgen waar u recht op heeft. IntoCash werkt op no cure no pay-basis: bij wanbetaling betaalt u als klant niets: incassokosten worden verhaald op uw werkgever. Bij IntoCash betaalt u geen bijkomende kosten, zoals abonnementskosten, sluitingskosten, provisiepercentages en dergelijke. Te allen tijde streven onze incassospecialisten en juristen ernaar, de relatie tussen u en uw werkgever intact te houden. Bij IntoCash houden we van open en eerlijke communicatie: u heeft 24 uur per dag online inzage in uw dossier. Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie, bekijk dan het Vraag & Antwoord of neem vrijblijvend contact met ons op.