Help! Mijn werkgever betaalt mijn salaris te laat of helemaal niet, wat kan ik doen?

Debiteuren

Als uw salaris te laat binnenkomt kan dat vervelende gevolgen voor u hebben. Zo is het belangrijk dat u de betalingsverplichtingen zoals huur tijdig voldoet. Als dit niet mogelijk is omdat uw werkgever te laat is met het uitbetalen van uw salaris dan kan u in de problemen komen. Daarom bestaat er in de wet de wettelijke verhoging. Als een werkgever te laat is met het betalen van uw salaris dan komt u vaak in aanmerking voor een extra bedrag. Dit heet de wettelijke verhoging. Wettelijke verhoging is als het ware de boete die de werkgever moet betalen omdat hij te laat is. Lees in dit blog hoe dat in zijn werk gaat.

Wanneer is het salaris te laat?

De werkgever is dus bij wet verplicht om het loon op tijd te betalen. Maar wat is dan op tijd? Vaak zijn er in de arbeidsovereenkomst afspraken gemaakt over het moment waarop het loon uitbetaald zou moeten worden. Laat de werkgever dit moment verstrijken, dan is het loon opeisbaar geworden.

Als er in de arbeidsovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt dan moet de werkgever bij een maandloon uiterlijk aan het eind van de volgende maand betaald hebben. Dus als het loon van maart niet is betaald, dan moet de werkgever het salaris van maart uiterlijk eind april uitbetalen.

Hoe hoog is de wettelijke verhoging?

De hoogte hangt af van de tijd die inmiddels verstreken is nadat de werkgever te laat is en het loon dus opeisbaar is geworden. Volgens de Hoge Raad is de wettelijke verhoging verschuldigd over het brutoloon (HR 22 januari 1971, NJ 1971, 179; HR 14 juni 2002, JAR 2002/166). De wet geeft de volgende sleutel:

-  Over de eerste drie werkdagen hoeft de werkgever niets te betalen
-  Vanaf de 4de tot en met de 8ste werkdag wordt het loon verhoogd met 5% (per werkdag) van het verschuldigde salaris.
-  Vanaf werkdag 9 komt er een verhoging van 1% per werkdag over het oorspronkelijk verschuldigde salaris
-  Deze opbouw stopt als de verhoging 50% van het oorspronkelijke salaris heeft bereikt.

Voorbeeld wettelijke verhoging

Met de bovenstaande regels kunt u dus zelf uitrekenen waar u recht op heeft. Wij geven u het volgende voorbeeld:

Jan heeft een bruto salaris van €2.000,-. In zijn arbeidsovereenkomst is afgesproken dat hij het loon van een maand ontvangt op de laatste dag van de maand. Jan ontvangt het loon van september 2018 echter pas op 27 oktober 2018. Dit is 20 werkdagen te laat. Hoeveel is hier de wettelijke verhoging?

De werkgever van Jan is pas de wettelijke verhoging verschuldigd vanaf de 4e werkdag van september. Over werkdag 4 tot en met 8 is de werkgever 25% verschuldigd (5 werkdagen x 5%). Over werkdag 9 tot en met 20 is het 12% ( 12 werkdagen x 1%). Totaal 37%. De wettelijke verhoging is dus 37% van €2.000,- bruto  = €740,- bruto.  Vervolgens is het de taak van de werkgever van Jan om de exacte te ontvangen netto loon te berekenen.

Er zijn drie uitzonderingen:

1. De werkgever is de wettelijke verhoging niet verschuldigd als het absoluut niet zijn schuld is dat het salaris vertraagd is.
2. De werkgever is de wettelijke verhoging niet verschuldigd als hij bij u heeft aangegeven dat het salaris later is en u bent akkoord gegaan met een nieuwe datum waarop de werkgever het salaris mag betalen.
3. De rechter heeft altijd de mogelijkheid om de wettelijke verhoging naar beneden aan te passen als de rechter dat redelijk vindt.

Wat moet u nu doen?

Nu weet u het bedrag waar u recht op heeft. Hoe nu verder? U kunt het beste eerst zelf een poging doen om de vordering te innen. Spreek uw werkgever aan over de kwestie en geef aan dat u recht heeft op de wettelijke verhoging. Probeer in deze contactpogingen zo veel mogelijk van de afspraken en gang van zaken schriftelijk vast te leggen.

Het komt helaas vaak voor dat werkgevers hier niet aan mee willen werken of slechts een gedeelte betalen. In dat geval kan IntoCash u helpen met een incassoprocedure. Onze ervaren juristen kunnen u bijstaan om de wettelijke verhoging te innen. Neem hierover vrijblijven contact met ons op! Mochten onze pogingen om de zaak zonder tussenkomst van een rechter op te lossen onverhoopt geen effect hebben, dan kan IntoCash u bijstaan in een gerechtelijke procedure.