Hoe kunt u als verhuurder de huur verhogen voor een niet geliberaliseerde woning?

Huur

Als u de huur wilt verhogen voor een niet geliberaliseerde woning moet u enkele stappen ondernemen. In dit blog leest u welke stappen dat zijn en waar u op moet letten bij het uitvoeren van deze stappen.

Voorstel tot huurverhoging

Als eerste dient u een voorstel tot huurverhoging te doen. Om te voorkomen dat de huurverhoging niet geldig is, moet dit op de juiste manier gebeuren. Het voorstel moet tenminste aan de volgende vereisten voldoen:

1. u doet het voorstel tenminste twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum;
2. het voorstel vermeldt de voorgestelde ingangsdatum;
3. het voorstel vermeldt de geldende huurprijs;
4. het voorstel vermeldt het percentage (of bedrag) van de wijziging;
5. het voorstel vermeldt de voorgestelde huurprijs;
6. het voorstel moet vermelden binnen welke termijn en op welke manier de huurder tegen het voorstel bezwaar kan maken;
7. het voorstel vermeldt de gevolgen die het met zich meebrengt als de huurder geen bezwaar maakt;
8. het voorstel moet schriftelijk worden gedaan, u kunt kiezen of u de huurverhoging voorstelt per gewone post of per aangetekende post, het verschil is erg belangrijk.

Huurverhoging voorstellen per aangetekende post

Huurder reageert wel
Als de huurder voor de datum dat huurverhoging in had moeten gaan schriftelijk aangeeft niet akkoord te zijn, kan u binnen 6 weken de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen. Doet u dat niet, dan geldt de huurverhoging niet.

Huurder reageert niet
Als de huurder niet reageert en ook de verhoging niet betaalt, kan u binnen 6 weken na datum dat huurverhoging in had moeten gaan de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen. Doet u dat niet, dan geldt de huurverhoging niet.

Huurverhoging voorstellen per gewone post

Huurder reageert wel
Als de huurder voor de datum dat huurverhoging in had moeten gaan schriftelijk aangeeft daarmee niet akkoord te zijn, kan u binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen. Doet u dat niet, dan geldt de huurverhoging niet.

Huurder reageert niet
Als de huurder niet reageert en ook de verhoging niet betaalt, en u stuurt binnen 3 maanden na datum dat huurverhoging in had moeten gaan per aangetekende brief een rappel met kopie voorstel, dan geldt de huurverhoging indien de huurder niet binnen 4 maanden na ontvangst van het rappel de huurcommissie heeft ingeschakeld.

Het advies van IntoCash

Om te voorkomen dat u als verhuurder degene bent die de huurcommissie moet inschakelen, adviseren wij u de huurverhoging in eerste instantie per gewone post voor te stellen. Indien de huurder niet reageert stuurt u zoals hierboven omschreven vervolgens een rappel per aangetekende post met een kopie van het eerdere voorstel. Het is dan aan de huurder om de huurcommissie in te schakelen, als hij het niet met de huurverhoging eens is. U kunt het voorstel tot huurverhoging zelf opstellen, maar onze juristen nemen u dit werk graag uit handen voor een bedrag van € 95,00 excl. BTW. Doordat de brief door een ervaren jurist wordt opgesteld, voorkomt u dat u juridische valkuilen over het hoofd ziet. Dit kan in een later stadium, bijvoorbeeld bij de huurcommissie of in een rechtszaak, uitermate belangrijk zijn.

Indien u wenst dat onze juristen een huurverhogingsvoorstel opstellen kunt u hier contact met ons opnemen.