Huurbescherming, waar moet u op letten?

Huur

Als u een woning verhuurt mag u de huur niet zomaar opzeggen. Dit komt omdat de huurder huurbescherming heeft. Hoe gaat u goed om met deze bescherming? Wij leggen uit waar u op let bij deze huurbescherming. U verhuurt een woning en u wilt het huurcontract opzeggen. Het opzeggen van een huurcontract is soms niet mogelijk. Dit komt bijvoorbeeld door lopende contractstermijnen of huurbescherming. In dit artikel leggen wij u uit waar u bij de huurbescherming op moet letten.

Wat is huurbescherming

De wet beschermt huurders met de huurbescherming. Dit betekent dat de verhuurder de huurovereenkomst niet zomaar kan opzeggen.

De regels zijn afhankelijk van de situatie. Wij leggen u uit waar u op moet letten bij de huurbescherming.

Situaties huurbescherming

In dit artikel leggen wij u uit hoe het werkt met de huurbescherming. We kijken naar vier situaties. Dit zijn tijdelijke verhuur, particuliere verhuur, als u de woning zelf wilt gebruiken en verkoop van de woning.

Tijdelijk huurcontract

U heeft een tijdelijke huurovereenkomst. Deze is op of na 1 juli 2016 gestart. Het huurcontract kan eindigen op de einddatum. U moet dit schriftelijk melden bij de huurder. Let op de termijn hiervoor! Geef het minimaal één maand voor de einddatum door en maximaal 3 maanden. Doet u dit niet? Dan loopt de huurovereenkomst verder.  

Het komt voor dat u de huur tijdig opzegt maar dat de huurder niet akkoord gaat. Dan kunt u naar de rechter stappen.

Particuliere verhuur

De huurbescherming geldt ook bij particuliere verhuur.

Zeg het tijdelijke huurcontract tijdig op. Heeft u geen tijdelijk huurcontract? Dan heeft u een goede reden nodig voor het opzeggen van de huur. Bijvoorbeeld een huurachterstand. Of omdat de huurder veel overlast veroorzaakt. Er is een opzegtermijn van 3 tot 6 maanden. Lees verder over de voorwaarden voor ontbinding van de overeenkomst.

Eigen gebruik door verhuurder

Soms wil de verhuurder de verhuurde woning zelf gaan gebruiken. Dan mag de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Daarvoor gelden wel voorwaarden.

Zo moet de verhuurder zelf in de woning gaan wonen. Het mag niet gaan om iemand anders die er wil wonen. Ook moet de verhuurder helpen zoeken naar een andere woonruimte voor de huurder.

Is de huurder het niet eens met de opzegging van de huur? Dan kan de verhuurder naar de kantonrechter gaan. De rechter kijkt dan naar de noodzakelijkheid van de opzegging voor de verhuurder.

Verkoop woning

Koop breekt geen huur. Dit betekent dat het verkopen van een woning geen reden is om de huur te kunnen opzeggen. De koper neemt het huurcontract over.

Waar let u verder op bij de huurbescherming

Als verhuurder zegt u de huur schriftelijk op. U geeft aan waarom u de huur opzegt. Is de huurder het niet eens met de opzegging? Dan kunt u de kantonrechter vragen om de overeenkomst te beëindigen.

IntoCash kan u helpen met het opzeggen van de huur en de procedure bij de kantonrechter. Onze ervaren juristen kunnen u bijstaan. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op!