In welke situaties kan ik een juridische brief laten opstellen?

Juridische brief

Het maakt niet uit of u een bedrijf runt of particulier bent en bijvoorbeeld kamers verhuurt. Er kunnen zich altijd situaties voordoen waarin u te maken krijgt met onwillige klanten, gasten of huurders. Natuurlijk zult u altijd proberen om met open en respectvolle communicatie ze te bewegen tot tijdige betaling of andere prestaties die u van tevoren heeft afgesproken. Blijven acties dan uit, of blijkt de wil tot communicatie niet aanwezig, dan wordt het verstandig om over te gaan naar een meer officiële vorm van communicatie. Hiervoor dienen juridische brieven. Vaak is het ontvangen van een juridische brief de aangewezen stap om een mogelijk conflict weer vlot te trekken en uw klant of huurder tot betaling te bewegen.

Wat voor juridische brieven zijn er?

In feite zijn er net zoveel mogelijke juridische brieven als er rechtsgebieden zijn. De inhoud van een juridische brief waarin u een huurachterstand probeert op te lossen, zal qua inhoud verschillen van een brief waarin u een leverancier tot leveren maant of een afnemer tot betaling probeert over te halen. De vorm van veel juridische brieven vertoont echter overeenkomsten. U zult altijd naam en contactgegevens in uw brief vermelden en refereren aan het type overeenkomst dat u heeft en waaraan de aangeschrevene zich onvoldoende houdt. U geeft in uw brief duidelijk aan wat de probleemstelling is, liefst vergezeld van de pogingen die u heeft gedaan om het probleem in de minne op te lossen. Vervolgens geeft u een uiterste termijn aan waarbinnen uw afnemer alsnog kan betalen. Tenslotte geeft u aan welke gevolgen er zijn, mocht betaling of prestatie uitblijven.

Wanneer is het moment om een juridische brief op te stellen?

Wanneer kunt u het beste een juridische brief opstellen? U kunt dit doen als u merkt dat u er met normale mondelinge communicatie niet meer uitkomt. Zo kan het zijn dat de tegenpartij onterecht verweer voert tegen de vordering. Een goed opgestelde juridische brief verschaft duidelijkheid en dient ook als dossiervorming, mocht het conflict uiteindelijk leiden tot een rechtszaak. U kunt er ook voor kiezen om een juridische brief te versturen bij elke overschrijding van een betalingstermijn. Dit is verstandig als u te maken heeft met een groot aantal afnemers. Het is dan met name de toon van de eerste brief waarmee u de grootste resultaten boekt. Als u die vriendelijk houdt en laat merken dat u het verzuim in eerste instantie als vergissing beschouwt, zult u zien dat veel afnemers dit positief oppakken.

Wat kan IntoCash voor u betekenen?

Als u te maken krijgt met echt onwillige huurders of afnemers, is het slim om een gespecialiseerd incassobureau als IntoCash in te schakelen. IntoCash werkt op basis van No Cure No Pay. Het is dus in ons eigen belang om uw niet-betalende klanten weer tot betalende klanten te maken. Onze juridische brieven laten aan duidelijkheid niets te wensen over en vormen een goede basis voor dossiervorming. Klik hier voor meer informatie.