Manieren om wanbetalers aan te pakken

Wanbetalers

Een wanbetaler is iemand die facturen niet binnen de met u afgesproken termijn betaalt. Wanneer u als ondernemer met een wanbetaler te maken krijgt is dit erg vervelend. Zeker als het om grotere bedragen gaat. Als u met een betalingsachterstand geconfronteerd wordt, verdient het aanbeveling om hier snel op in te springen. U heeft daartoe verschillende mogelijkheden voor het zover komt dat u een incassobureau als IntoCash moet inschakelen. Door direct actie te ondernemen kunt u vaak al veel ellende zelf voorkomen.

Hoe om te gaan met wanbetalers?

U kunt zich van tevoren voor een deel al indekken tegen wanbetalers. Het is bijvoorbeeld verstandig om aan te melden bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Hier worden betalingsachterstanden bijgehouden van onder meer leningen, abonnementen en andere langlopende betalingsverplichtingen. Met uw inschrijving bij het BKR kunt u van tevoren ontdekken of u met een risicovolle klant te maken heeft. Ook kunt u er zelf een wanbetaler aangeven. Zo kunt u beter inschatten of u uw geld tijdig of überhaupt zult ontvangen. En wanneer u al een connectie met een incassobureau heeft, loont het de moeite om te informeren of men daar over een zwarte lijst met wanbetalers beschikt.

Hoe te voorkomen dat u meer wanbetalers krijgt?

Los van de bovenstaande mogelijkheden is het op de eerste plaats belangrijk dat u een vaste betalingstermijn hanteert. Dit voorkomt veel onduidelijkheid wanneer u te maken krijgt met een wanbetaler. Vermeld hiertoe op uw nota een factuurdatum en de termijn waarbinnen de rekening voldaan moet worden. Afhankelijk van uw bedrijfstak varieert een betalingstermijn gemiddeld tussen de veertien en zestig dagen. Vanzelfsprekend kunt u hier van afwijken zolang u dit maar duidelijk naar uw cliënten communiceert in bijvoorbeeld uw algemene voorwaarden. Om er zeker van te zijn dat uw factuur volledig en zoveel mogelijk risicomijdend is kunt u een factuur check laten doen. Dat kan bijvoorbeeld bij uw boekhouder of accountant.

Het tijdig verzenden van een eerste betalingsherinnering is een verstandige volgende stap wanneer u niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt. Houdt er daarbij rekening mee dat u uw correspondentie correct blijft. Het is immers niet altijd kwade opzet dat iemand niet tijdig betaald.

Als er geen reactie uw betalingsherinnering komt, dan verdient het aanbeveling om zelf telefonisch contact op te nemen met de wanbetaler. Dit komt directer over en biedt grote kans dat uw klant toch vlot tot betaling over gaat.

Bekijk ook eens onze voorbeeldbrief betalingsherinnering.

Als telefonisch contact geen resultaat oplevert is het tijd voor een tweede betalingsherinnering met een duidelijke, maar zakelijke en beleefde inhoud. Benadruk hierbij dat u genoodzaakt bent om verdere stappen te ondernemen wanneer uw klant alsnog in gebreke blijft.

Wat kan IntoCash voor u betekenen?

IntoCash is een ervaren en betrouwbaar no cure no pay incassobureau waar u een wanbetaler kunt aangeven. Deskundige juristen nemen u het werk uit handen als u te maken heeft met een hardnekkige wanbetaler. Alle incassokosten worden door IntoCash verhaald op de debiteur. Bij blijvende wanbetaling betaald u niets aan IntoCash. Zo loopt u als ondernemer verder geen risico en geeft u uw incasso uit handen aan een professionele specialist.