Onze tips voor wanneer uw debiteur niet betaalt

Debiteuren

Het product is geleverd of de klus is geklaard en u kunt de factuur opmaken. Als u het de klant niet moeilijk wilt maken, zorgt u natuurlijk dat de factuur duidelijk is op alle punten en naar het juiste adres wordt gestuurd, per post en digitaal. Vaak zie je dat er een termijn van 14 dagen op de factuur staat. Dit is echter niet het wettelijk betalingstermijn. Het wettelijke betalingstermijn is 30 dagen, tenzij er een ander termijn is afgesproken. Let wel op dat het betalingstermijn pas begint te lopen na ontvangst van de factuur, dus niet vanaf de factuurdatum!

Help, mijn klant betaalt niet. Wat nu?


De debiteur betaalt de factuur niet op tijd, iedere ondernemer maakt het regelmatig mee en het is altijd een reden tot zorg. Er hoeft niets aan de hand te zijn, maar het is onprettig om het te moeten constateren. Daarbij maakt het eigenlijk niet uit of het een nieuwe klant is of een bestaande klant.
 

Wat kunt u het beste doen als een debiteur niet betaalt?


- De eerste herinnering

Misschien is de klant de betaling vergeten, heeft hij de factuur niet ontvangen of is er een andere reden. Het beste is dus een vriendelijke herinnering te sturen, waarin u de feiten vermeldt en een nieuwe termijn noemt, bijvoorbeeld 7 dagen.
 

- De tweede herinnering

Als de klant na de eerste herinnering nog steeds niet betaalt, kunt u nog een tweede herinnering sturen of bijvoorbeeld bellen. Maak dan duidelijk dat er vervolgstappen zullen komen als de betaling wederom niet mocht geschieden binnen de nieuw te noemen termijn.
 

- Aanmaning

De aanmaning is een dringend en officieel schrijven waarin u de debiteur sommeert om te betalen. Daarnaast geeft u aan dat de vordering uit handen gegeven zal worden aan een incassobureau als de debiteur niet betaalt. Hierbij vermeldt u ook dat welke kosten dan voor rekening zullen komen bij de klant. De aanmaning kunt u het best ook aangetekend versturen. Download hier onze gratis voorbeeldbrief.
 

- Minnelijk incassotraject

Als u de vordering ter inning overdraagt aan een incassobureau, zal men hier in eerste instantie via de minnelijke weg de factuur proberen binnen te halen. Dat betekent met brieven, sms berichten, e-mails en/of bellen. Maar meestal maakt deze manier van incasseren meer indruk op de klant en zal deze eerder geneigd zijn te betalen. De debiteur zou ook kunnen besluiten de vordering te betwisten. Een goed incassobureau kan inschatten of er een redelijke grond is en wellicht een oplossing adviseren.
 

- Gerechtelijk traject

Als ook het minnelijke traject geen resultaat heeft en de klant niet betaalt, moet u naar de rechter. Voor bedragen minder dan € 25.000 is de kantonrechter bevoegd. Bij huur of arbeidszaken is er geen limiet en is de kantonrechter altijd bevoegd. De rechter doet uitspraak en als de debiteur tot betaling wordt veroordeeld, kan het verschuldigde bedrag eventueel ook door een deurwaarder worden geïnd indien betaling nog steeds achterwege blijft.
 

Hoe kan IntoCash u hierbij van dienst zijn?


Onze ervaren juristen kunnen u in het hele traject behulpzaam zijn. Zij kunnen u adviseren over goed debiteurenbeheer, weten hoe een goede aanmaning moet worden gemaakt, kunnen het minnelijk incassotraject regelen en u ook bijstaan tijdens de gehele gerechtelijke procedure. Neem vandaag nog contact met ons op!