Top 3 veel voorkomende fouten bij een laatste aanmaning

Incasso

Natuurlijk hoopt u er nooit mee te maken te krijgen: een particuliere wanbetaler. De praktijk maakt helaas duidelijk dat veel facturen te laat worden betaald en soms lijkt het erop dat betaling volledig achterwege zal blijven. Het is altijd verstandig om tijdig in actie te komen. De grootste fout die u bij particulieren kunt maken, is om geen laatste aanmaning te (laten) sturen.

Wat gaat er vooraf aan een laatste aanmaning?

Natuurlijk zorgt u ervoor dat uw factuur voldoet aan alle wettelijke eisen. Er is geen enkele twijfel over hoeveel, wanneer en op welke manier door de debiteur dient te worden betaald. Maar wat zijn uw verplichtingen ten opzichte van de debiteur als deze niet tijdig heeft betaald? Vaak wordt gedacht dat men dan meerdere betalingsherinneringen of reminders moet sturen of zelfs moet bellen. Eén herinnering is echter al voldoende, meer is alleen maar service ten opzichte van uw debiteur en heeft geen enkele wettelijke basis en dus ook geen juridische gevolgen. Een laatste aanmaning heeft dat wel.

Wat is een laatste aanmaning?

Een laatste aanmaning, ook wel sommatie genoemd, is de laatste herinnering die naar een debiteur wordt gestuurd. Hiermee wordt voor zover nog nodig debiteur 'in gebreke' gesteld en wordt debiteur nog in de gelegenheid gesteld om te betalen zonder dat kosten worden gerekend. De laatste aanmaning of aanmaningsbrief is dus mogelijk als de schuldenaar niet op tijd heeft betaald. Na de sommatie kan de vordering uit handen worden gegeven ter incasso. Het is wettelijk niet mogelijk om de kosten van een incassoprocedure te verhalen zonder dat er ingebrekestelling heeft plaatsgevonden. In de praktijk blijkt dat een laatste aanmaning voor incasso vaak wordt gevolgd door betaling. Het is immers voor de debiteur de laatste mogelijkheid om nog te betalen, voordat er extra kosten en rente in rekening zullen worden gebracht.

Bekijk ook eens onze voorbeeldbrief voor een laatste aanmaning.

Veel voorkomende fouten bij een laatste aanmaning

1. Te laat

Hoe langer men wacht, hoe moeilijker het wordt om de vordering te incasseren. De meest voorkomende fout bij een laatste aanmaning is dat deze vaak (te) laat wordt gestuurd. Men schrikt terug, omdat dit de laatste halte is voor er daadwerkelijke incasso zou kunnen plaatsvinden en wil de relatie niet schaden. Vergeet dan nooit dat de debiteur de relatie al onder druk heeft gezet door niet tijdig te betalen.

2. Emoties

Een tweede vaak voorkomende fout is dat men, op het moment dat de sommatie de deur uitgaat, inmiddels zo boos is geworden dat vergeten wordt dat er ook voor de laatste aanmaning regels vaststaan. Zo moet de debiteur in een laatste aanmaning voor incasso een betaaltermijn worden gegeven van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag na ontvangst van de laatste aanmaning.

3. Kleine foutjes

De derde fout is dat een laatste aanmaning dient te voldoen aan een aantal formele eisen. Het is dan van groot belang dat die zo wordt opgesteld dat de ingebrekestelling ook wettelijk juist zal geschieden. Kleine foutjes op dit gebied zouden ervoor kunnen zorgen dat de incasso nog langer moet worden uitgesteld, of dat u de kosten van incasso niet kunt verhalen.

De mogelijkheden van IntoCash

Wij kunnen voor u een laatste aanmaning versturen. Wij versturen dan uit uw naam, maar op ons brief papier, een laatste aanmaning per aangetekende post. Voor IntoCash is het sturen van een laatste aanmaning dagelijks werk. U kunt er dus op rekenen dat de aanmaningsbrief aan alle eisen zal voldoen. Tevens maakt het de debiteur duidelijk dat u al contact heeft met een incassobureau. Bij ons is dit proces in vertrouwde handen. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.