Voordelen van het sturen van een juridische brief

Juridische brief

Ieder van ons is partij bij een aantal zakelijke overeenkomsten. Het maakt niet uit of u particulier bent of eigenaar van een bedrijf. Wil het zakelijk verkeer vlekkeloos en goed verlopen, dan is het belangrijk dat elke contractpartij zich aan de onderling gemaakte afspraken houdt. Deze afspraken zijn contractueel vastgesteld of vloeien voort uit wetsbepalingen. Toch komt het regelmatig voor dat mensen in gebreke blijven. Klanten die niet op tijd of helemaal niet meer betalen, huurders met een huurachterstand of mensen die in strijd met hun contractuele verplichtingen handelen. U kunt ze hierop aanspreken en in de meeste gevallen blijkt dit ook voldoende. Echter, als open en directe communicatie niet meer werkt, kunt u juridische brieven versturen om zo uw recht af te dwingen.

Wat is een juridische brief?

Waarom zou u een juridische brief versturen? Als het zo ver is, bent u al bezig om rekening te houden met een eventuele rechtszaak. Het hoeft niet zo ver te komen. Vaak is het simpele feit dat u een juridische brief verstuurt al voldoende om de impasse te doorbreken. Als een niet-betalende klant uw telefoontjes heeft kunnen negeren, wanneer hij zijn telefonische beloftes niet heeft laten volgen door concrete actie, dan kan een juridische brief veel effect hebben. U bent bereid de volgende stap te zetten. In een juridische brief maakt u duidelijk wat de aard van uw overeenkomst is, waarover het beginnende conflict zich handelt en wat de mogelijke gevolgen zijn. U geeft uw klant een redelijke termijn om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. De inhoud van uw brief voldoet aan wettelijke vereisten en schept voor beide partijen duidelijkheid.

Wat zijn de voordelen van een juridische brief?

Bij een langlopend conflict bouwt u met juridische brieven een dossier op. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan dienen uw brieven als bewijs dat u actie heeft ondernomen, redelijke termijnen heeft afgesproken en de communicatie open heeft gehouden. Als uw brieven niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, oordeelt de rechter dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan. Als u de correcte acties op het juiste moment heeft genomen en u kunt dit door middel van uw juridische brieven aantonen, is de kans groot dat de rechter u in het gelijk stelt.

Waar kan IntoCash u bij helpen?

Bij het opstellen van een juridische brief is het belangrijk dat de wettelijk juiste acties worden genomen en dat alles wat u eist, in overeenstemming is met wet- en regelgeving én met relevante jurisprudentie. Het opstellen van een juridische brief is vakwerk. De juristen van IntoCash hebben allen een ruime ervaring en actuele kennis van hun rechtsgebied. U betaalt bij ons geen abonnementskosten en mochten wij niet in staat zijn uw vordering betaald te krijgen, bent u ons niets verschuldigd. Richting uw niet-betalende klanten zijn wij strikt, maar altijd respectvol en oplossingsgericht. In onze ervaring leidt die houding tot de beste en snelste resultaten.