Waar op letten tijdens een rechtszaak bij een kantonrechter

Kantonrechter

De kantonrechter is een van de vier verschillende rechters die we kennen in Nederland. De overige drie zijn de bestuursrechter, de civiele rechter en de strafrechter. Vandaag de dag is de kantonrechter een aparte sector van de elf rechtbanken die Nederland kent. Vroeger waren er aparte kantongerechten, die ook wel lagere rechtbanken werden genoemd. Nog steeds spreekt men in de volksmond over een rechter als een van de drie andere rechters wordt bedoeld. De kantonrechter wordt echter alleen met de volle titel benoemd.

Welke zaken behandelt de kantonrechter?

De kantonrechter behandelt financiële geschillen als die een belang hebben van minder dan € 25.000. Dit kunnen kwesties zijn op verschillende gebieden zoals consumentenzaken maar ook geschillen tussen ondernemingen. Ook op het gebied van huurrecht en arbeidsrecht is de kantonrechter bevoegd. Voor lichte overtredingen, zoals in het verkeer moet u onverhoopt ook voor deze rechter verschijnen. Zaken met een hogere financieel belang en zwaardere overtredingen en misdrijven worden respectievelijk afgehandeld door de civiele en de strafrechter.

Hoe verloopt een procedure voor de kantonrechter?

Als het een overtreding betreft krijgt de gedaagde een dagvaarding thuis waarin staat vermeld welke zaak het betreft. In andere gevallen kan de eiser de dagvaarding ook zelf opmaken of laten opmaken. Een deurwaarder reikt deze dagvaarding dan uit aan de gedaagde. Indien er een zitting wordt bepaald, kunnen beide partijen daar hun standpunt uit de doeken doen, al dan niet via een vertegenwoordiger. De kantonrechter kan ook kiezen de gedaagde een conclusie van antwoord te laten opstellen. Indien een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de kantonrechter kan deze in hoger beroep gaan. Dat dient normaliter voor een gerechtshof.

Wat zijn de kosten van een kantonrechter?

Het voeren van een rechtszaak kost geld. U moet bijvoorbeeld denken aan de griffiekosten, die betaald moeten worden wanneer een zaak voor de rechter terechtkomt. Verder zijn er ook kosten verbonden aan een eventuele advocaat, belastingadviseur of een tolk, al naargelang u deze mensen inschakelt.

Zaak verloren bij de kantonrechter: dit kunt u doen

Heeft u de rechtszaak bij de kantonrechter verloren? Dan kunt u ervoor kiezen om nog in hoger beroep te gaan. Dit moet u wel binnen een paar maanden na de beschikking van de kantonrechter beslissen. Een specialist zal u meer kunnen vertellen over uw kans van slagen.

Waar moet u op letten tijdens een rechtszaak bij de kantonrechter?

Laat u zich vertegenwoordigen of niet? Bij de overige rechters dient een partij zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Bij een kantonrechter is dat niet verplicht. Toch is het vaak aanbevelenswaardig om te kiezen voor hulp van een advocaat of jurist. Een dergelijke deskundige kent de klappen van de zweep, heeft afdoende wetskennis en weet hoe de procedures lopen op het kantongerecht. Ook als de rechter aanstuurt op een compromis heeft u een deskundige gesprekspartner om u te adviseren.

Wat kan IntoCash voor u doen?

De ervaren juristen van IntoCash zullen u graag vertegenwoordigen voor de kantonrechter. Met kennis van zaken en een gevoel voor de juiste verhoudingen zullen zij voor u een optimaal resultaat kunnen behalen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als u meer wilt weten over onze werkwijze.