Wanneer is een verhuiskostenvergoeding verschuldigd bij dringend eigen gebruik?

Huur

U verhuurt een woonruimte. Deze woonruimte heeft u zelf nodig. Daarom zegt u de huurovereenkomst op. In welke gevallen bent u een verhuiskostenvergoeding verschuldigd bij dringend eigen gebruik van de woning? Het is prettig om vooraf te weten of u wel of geen vergoeding moet betalen. In deze blog leggen wij uit wanneer een vergoeding verplicht is.

Opzeggen van de huur vanwege dringend eigen gebruik

Dringend eigen gebruik betekent dat de verhuurder de huurwoning zelf nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat hij niet meer in zijn huidige woning kan wonen.

De verhuurder zegt de huur op. De huurder moet schriftelijk instemmen met de opzegging. Is de huurder het niet eens met de opzegging? Dan kan de verhuurder naar de rechter stappen. Als de rechter instemt met de opzegging dan kan het zijn dat de verhuurder een vergoeding moet betalen. De hoogte van de vergoeding bepaald de rechter aan de hand van de situatie en de gemaakte kosten.
 

Bent u een verhuiskostenvergoeding verschuldigd bij dringend eigen gebruik?

Zegt de huurder de huur op? Dan hoeft de verhuurder geen vergoeding te betalen.

De verhuurder betaalt een vergoeding voor de verhuizing als hij de huur opzegt. De vergoeding dekt de kosten voor de verhuizing. De rechter bepaalt de hoogte van de verhuisvergoeding.

Hoogte verhuiskostenvergoeding bij dringend eigen gebruik

De verhuurder heeft de optie om op een andere manier de verhuiskosten te vergoeden. Niet door betaling maar door een andere verplichting. Door bijvoorbeeld de nieuwe woning op te knappen. De huurder mag zelf kiezen of hij dat wil. Hij hoeft niet met het voorstel akkoord te gaan.

Gaat het om een (studenten)kamer? Dan zal de verhuiskosten vergoeding vele malen lager zijn dan bij bijvoorbeeld een villa.

Soms ontvangt de huurder van de gemeente een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Dat bedrag gaat af van de verhuisvergoeding die de verhuurder betaalt.

Wanneer is een verhuiskostenvergoeding niet verschuldigd?

U wilt de huurovereenkomst opzeggen. Maar u wilt geen verhuiskostenvergoeding betalen. Misschien is er een andere, geldige reden waarom u de huur kan opzeggen. Of u kunt overleggen met de huurder over het beëindigen van de huur.

Verhuiskostenvergoeding wegens dringend eigen gebruik bij een bedrijfsruimte

Bij een 290-bedrijfsruimte zijn er ook regels over een vergoeding.

Verhuist de huurder omdat de verhuurder de huur opzegt? Dan kan de huurder een tegemoetkoming krijgen. Hij moet aantonen dat hij verhuist naar een andere ruimte en dat hij daarom kosten maakt. De rechter bepaalt de hoogte van de vergoeding.

De verhuurder krijgt de kans om de huur toch niet op te zeggen. Soms is de vergoeding zo hoog is dat de verhuurder dit niet wil betalen. De verhuurder laat dan liever de huurovereenkomst doorlopen.

Hoe kan IntoCash u hierbij van dienst zijn?

Onze ervaren juristen kunnen u in het hele traject behulpzaam zijn. Zij kunnen u adviseren het opzeggen van de huur en zij kunnen u bijstaan tijdens de gerechtelijke procedure. Neem vandaag nog contact met ons op!