Wanneer is het in een conflict verstandig om een juridische brief te sturen?

Juridische brief

Wanneer u te maken krijgt met afnemers die niet op tijd betalen of leveranciers die wel uw geld ontvangen, maar niet leveren, worden uw normale bedrijfsprocessen verstoord. Als u particulier bent en bijvoorbeeld kamers verhuurt, zijn de huren een onderdeel van uw persoonlijke inkomen. Ook u heeft rekeningen te betalen en mag van uw huurders tijdige betaling verwachten. Het is verstandig om een mogelijk conflict zo snel mogelijk in de kiem te smoren. De verstandigste aanpak is open en eerlijke communicatie. Wellicht is er sprake van een vergissing, misschien verwachten huurders of afnemers van u een prestatie die u moet nakomen voordat ze tot betaling over gaan. Als persoonlijke communicatie niet het gewenste resultaat heeft, kunt u overgaan tot dossiervorming met juridische brieven.

Wat zijn de regels rondom een juridische brief?

In een juridische brief moet een duidelijke omschrijving staan van de contractuele verplichtingen die op dit moment niet worden nagekomen. Ook moet duidelijk zijn dat er inderdaad een contractuele verplichting bestaat en wie de partijen in het mogelijke conflict staan. Bij voorkeur is er ook een verwijzing naar de bepalingen uit het contract of de algemene voorwaarden die nu van toepassing zijn. Daarnaast, als het om een geldbedrag gaat, moet deze gespecificeerd zijn en moet uw klant of huurder een redelijke termijn krijgen om alsnog het bedrag te voldoen. Ook moet het volkomen duidelijk zijn hoe uw klant alsnog uw vordering dient te betalen. Verder moet een juridische brief voldoen aan de wettelijke vereisten en is er vaak een volgorde van acties waar u niet van kunt afwijken. U zult eerst uw klant officieel in gebreke moeten stellen voordat u een brief stuurt waarin u rechtsgeldige acties benoemt die u wilt gaan nemen.

Wanneer ben ik gerechtigd om een juridische brief te sturen?

U bent gerechtigd om een juridische brief te versturen als er sprake is van een overeenkomst tussen u en de niet-betalende klant of huurder. Het is verstandig om te letten op de toon van uw juridische brief. Juridisch taalgebruik kan enerzijds mensen afschrikken. Anderzijds is het van belang dat uw brief kristalhelder is. U kunt de toon van de brief zodanig aanpassen dat hij oplossingsgericht is, met de bedoeling om de zakelijke relatie na dit voorval gewoon in stand te houden. Hiermee bereikt u over het algemeen het beste resultaat.

Wat kan IntoCash voor u betekenen?

De juridische professionals van IntoCash hebben niet alleen een ruime ervaring met hun specifieke vakgebied, maar zijn ook open, eerlijk en strikt in hun communicatie. IntoCash werkt op basis van No Cure No Pay. Het is dus in hun belang om uw niet-betalende klant tot betaling over te halen. IntoCash werkt daarom sterk oplossingsgericht en mocht volledige betaling in één keer niet goed mogelijk zijn, dan richten we onze pijlen op een schappelijke en tijdige afbetalingsregeling.