Wanneer is het tijd om een incassobureau in te schakelen?

Incasso

U heeft een bedrijf en u doet uw zaken in eerlijkheid en vertrouwen. U streeft ernaar uw openstaande rekeningen op tijd te betalen en verwacht van uw afnemers dat ze u op dezelfde wijze behandelen. U zult zelf wel eens een rekening iets te laat hebben betaald en als u hetzelfde overkomt, dan haalt u in principe uw schouders erover op. Toch kunnen zich situaties voordoen waar u het benauwd van krijgt. Als u hiermee geconfronteerd wordt, is het misschien verstandig om een incassobureau in te schakelen om uw openstaande en vervallen facturen betaald te krijgen.

Wel of geen incassobureau?

Het is verstandig om zelf zoveel mogelijk het debiteurenbeheer in uw bedrijf te regelen. U en uw medewerkers kennen de klanten, hebben informatie uit eerste hand over hun betalingsgedrag en willen bovendien de relatie goed en productief houden. Echter, als u erg veel openstaande facturen heeft, kunt u zelf in betalingsproblemen komen. Voor uw normale bedrijfsprocessen heeft u voldoende werkkapitaal nodig. Extra lenen kost u geld en dat wilt u voorkomen. Ook is het mogelijk dat u bij een aantal afnemers het vermoeden krijgt dat er meer aan de hand is dan alleen maar slordigheid in het betalen. U begint zelfs aan moedwil te denken als ze niet reageren op al uw redelijke pogingen ze tot betalen aan te zetten. Een andere reden om een incassobureau te benaderen is tijdgebrek van de kant van uw organisatie. Door tijdelijk personeelstekort kunnen uw eigen acties richting debiteuren minder effectief zijn. Hulp van een incassobureau zorgt dan voor duidelijkheid en voortgang.

Het proces bij een incassobureau

Een incassobureau dat correct werkt, zal uw niet-betalende afnemer een brief sturen met een overzicht van vervallen en openstaande posten. Het bureau zal incassokosten berekenen, gebaseerd op wettelijke voorschriften, gekoppeld aan de hoogte van het openstaande bedrag. Communicatie zal strikt, maar respectvol verlopen. Uw afnemer krijgt alle tijd en gelegenheid om tijdig te betalen binnen een redelijke termijn. Is deze termijn verlopen en betaling blijft uit, dan zal een goed incassobureau hier snel op reageren, zodat duidelijk wordt dat schipperen niet meer mogelijk is. Neemt een afnemer contact op om een betalingsregeling te treffen, dan zal het incassobureau kijken naar de redelijkheid en haalbaarheid van die regeling. Blijft betaling uit, dan zal een incassobureau uw niet-betalende afnemer wijzen op de juridische consequenties die volgen.

Wat kan Intocash voor u betekenen?

Intocash is een incassobureau dat werkt op basis van No Cure No Pay. Betalen uw afnemers niet, dan bent u Intocash niets verschuldigd. Intocash kan u helpen als u te maken heeft met onwillige debiteuren, maar kan ook een groot deel van uw debiteurenbeheer op zich nemen. Neem gerust contact met ons op.