Wanneer moet ik een incassobureau inschakelen?

Incassobureau

U levert diensten of producten en voor uw continuïteit bent u afhankelijk van een gezonde geldstroom. U geeft geld uit en mag ook verwachten dat geld waar u recht op heeft, op regelmatige basis binnenkomt. U bent gewend dat niet iedere klant u op tijd betaalt. Wanneer een klant echter zijn openstaande rekeningen niet meer voldoet, heeft u een probleem. U wilt zekerheid dat u het geld waar u recht op heeft, binnen afzienbare tijd binnenkrijgt. Om dit voor elkaar te krijgen kunt u een incassobureau inschakelen.

Wat is een Incassobureau?

Een incassobureau helpt u bij het innen van problematische vorderingen. Wat zij in feite doen, is de communicatie namens u met uw niet-betalende klant overnemen. Een incassobureau heeft in tegenstelling tot een gerechtsdeurwaarder, niet het recht om wettelijke dwangmaatregelen op te leggen. In de buitengerechtelijke fase is alles afhankelijk van een juiste, strikte en duidelijke communicatie. Die communicatie heeft als doel uw niet-betalende klant tot betalen te manen. Is betaling even niet goed mogelijk, dan wil een incassobureau uw debiteur bewegen tot communicatie over een afbetalingsregeling. Wilt de debiteur de vordering niet voldoen dan kan een incassobureau naar de gerechtelijke incasso procedure overgaan.

Wanneer moet ik een Incassobureau inschakelen?

Wanneer kunt u een incassobureau inschakelen? Er moet in de eerste plaats sprake zijn van een opeisbare vordering. U heeft iets geleverd of gedaan en de betaling door uw klant laat te lang op zich wachten. U heeft door telefoongesprekken, e-mails of door het versturen van aanmaningen uw debiteur alle kans gegeven om alsnog zijn rekening te voldoen. Tot nu toe is communicatie van zijn kant uitgebleven. Er kan sprake zijn van betalingsmoeilijkheden of onwil. U vindt dat u redelijkerwijs alles heeft gedaan dat in uw mogelijkheden ligt. Nu geeft u de zaak uit handen, zodat u verder kunt met uw normale werkzaamheden. Wij kunnen u ook helpen met uw huurincasso.

Als uw debiteur een particulier is, dan moet u volgens de wet nog een laatste aanmaning sturen. Deze brief waarin u de debiteur de laatste mogelijkheid tot betaling geeft wordt ook wel een sommatiebrief genoemd. Tevens moet u in deze brief de buitengerechtelijke incassokosten aanzeggen, die zullen worden gerekend als debiteur niet binnen de door de wet bepaalde termijn van 14 dagen betaalt. Met onze gratis voorbeeldbrief heeft u een zeer geschikte leidraad en handvat voor het opmaken van een dergelijk document.

Tips bij het inschakelen van Incassobureau

Als u een incassobureau inschakelt, zorgt u dan voor een goed dossier. Als u inzicht geeft in de communicatie over uw niet-betaalde rekening, kan een incassobureau snel en voortvarend aan de slag. Als u twijfelt over de kredietwaardigheid van uw klant, kunt u terecht bij gespecialiseerde incassobureaus die de kredietwaardigheid kunnen onderzoeken. Ook zijn er incassobureaus die bij uw debiteurenadministratie kunnen assisteren. Dit kan raadzaam zijn als u met meerdere slecht betalende klanten te maken krijgt. Als u de relatie tussen u en uw klant in stand wilt houden, kiest u dan voor een incassobureau dat werkt volgens de professionele protocollen van NIVO, de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen.

Wat kan Intocash voor u betekenen?

Intocash is een incassobureau dat voor u werkt op basis van No Cure No Pay. Is een vordering voor ons niet te innen, dan kost dit u niets. Intocash haalt zeer goede resultaten door onze voortvarende manier van communiceren. Wij achterhalen de redenen waarom uw klant tot nu toe niet heeft betaald, maken betalingsafspraken en bewaken deze strikt. Via ons inzichtelijke online portaal krijgt u snel en duidelijk overzicht en verloopt communicatie gemakkelijk. Uiteindelijk is ons streven om uw geld zo snel mogelijk betaald te krijgen en van uw niet-betalende klant mogelijk weer een trouwe betalende klant te maken.