Wat is de (wettelijke) opzegtermijn van een huurcontract?

Huur

De wettelijke opzegtermijn van een huurcontract verschilt per situatie. Wij delen de opzegtermijn in diverse situaties.

De overeenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Bijvoorbeeld omdat de huurder de huur opzegt. Of door ontruiming. Dat gaat via de rechter.

Regels voor het opzeggen van een huurcontract

De huurders en verhuurder moeten de huur schriftelijk opzeggen. Dit gaat per aangetekende brief. Voor de huurder en de verhuurder gelden er verschillende regels en termijnen.  

Opzegtermijn bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Is er een einddatum afgesproken? Dan is het een contract voor bepaalde tijd. Na de afgesproken periode eindigt de huurovereenkomst. De verhuurder moet de huurder schriftelijk op de hoogte stellen. Dit kan tussen drie maanden en een maand voor de einddatum. Doet de verhuurder dit niet? Dan loopt de huurovereenkomst door voor onbepaalde tijd.

De huurder kan tussentijds opzeggen. Hij heeft een opzegtermijn van een maand.

Wettelijke opzegtermijn bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Meestal loopt het contract voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat er geen einddatum is afgesproken. De opzegtermijn is anders voor de huurder dan voor de verhuurder.

Wettelijke opzegtermijn voor de huurder

De huurder kan op ieder moment opzeggen. Hij heeft daar geen speciale reden voor nodig. Wel heeft hij te maken met een opzegtermijn. Dit is meestal één maand.

Voor een bedrijfsruimte gelden andere regels. De huurperiode van een bedrijfsruimte is vijf jaar. De huurder heeft een jaar opzegtermijn. Als u niet opzegt dat wordt de overeenkomst verlengd met vijf jaar. Na deze vijf jaar wordt het contract verlengd voor onbepaalde tijd. 

Wettelijke opzegtermijn voor de verhuurder

De verhuurder kan de huur niet zomaar opzeggen. Er zijn wettelijke opzeggingsgronden. Een geldige reden is bijvoorbeeld een huurachterstand. Of de verhuurder heeft de woning dringend zelf nodig.

De huurder moet instemmen met de opzegging. Hiervoor heeft hij zes weken de tijd. Wil de verhuurder niet uit de woning? Dan kan de verhuurder naar de rechter stappen. Hij verzoekt de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen. De reden hiervoor is dat huurder wordt beschermd. De huurder heeft huurbescherming.

De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal drie maanden. Duurde de huurperiode langer dan een jaar? Voor ieder jaar komt er een extra maand opzegtermijn bij. De maximale opzegtermijn is zes maanden.

Soms stemt de huurder in met de opzegging. Dan spreken de huurder en de verhuurder zelf af wanneer de huurperiode stopt.

Voor een bedrijfsruimte gelden andere regels. Als de verhuurder opzegt dan moet de huurder instemmen. Gebeurt dit niet, dan kan de verhuurder de rechter verzoeken om de huurovereenkomst te beëindigen. De rechter wijst dit in lang niet alle gevallen toe.

Waar let u verder op bij de wettelijke opzegtermijn

De huurder en de verhuurder zeggen de huur schriftelijk op. Is de huurder het niet eens hiermee? Dan kunt u de kantonrechter vragen om de overeenkomst te beëindigen.

IntoCash kan u helpen met het opzeggen van de huur en de procedure bij de kantonrechter. Onze ervaren juristen kunnen u bijstaan. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op!