Wat is een geliberaliseerd huurcontract?

Huur

Een geliberaliseerd contract staat voor een vrije sectorwoning. Dit houdt in dat de verhuurder vrijheid heeft bij het bepalen van de huurprijs. Hij hoeft geen rekening te houden met regels over de prijs.

Wanneer is er sprake van geliberaliseerd huurcontract?

Als u wilt weten of een woning een geliberaliseerd huurcontract heeft, kijkt u naar de huurprijs. Het gaat om de prijs bij de start van het huurcontract. Het bedrag moet boven de liberalisatiegrens liggen. Sinds 2019 is dit € 720,42 ,-. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Huurwoningen met een huurprijs onder dit bedrag zijn sociale huurwoningen.

Niet iedere woning met een huurprijs boven de liberalisatiegrens is een geliberaliseerde woning. Er gelden een aantal regels.

1. Ten eerste moet het gaan om een zelfstandige woning. Een kamer kan geen geliberaliseerde woning zijn.

2. Ten tweede gaat het om een huurcontract waarbij de huurprijs bestaat uit de kale huur. Daar komen andere kosten als servicekosten bij. Bij een all-in prijs voor de huur weet je niet of de kale huur boven de grens ligt.

3. Ten derde moet het gaan om een huurcontract dat is ingegaan na een bepaalde datum. Bij nieuwbouwwoningen is dit op 1 juli 1989 en bij bestaande woningen is dit op 1 juli 1994.

Is de huurprijs terecht geliberaliseerd?

Soms wil de huurder weten of de woning terecht is geliberaliseerd. Dat kan de huurder vragen aan de Huurcommissie. Binnen zes maanden nadat het huurcontract begon kan de huurder navraag doen. Daarna is hij te laat.

De Huurcommissie stelt de maximale huur van de woning vast. Dit bedrag bepaalt de uitkomt. Ligt het bedrag boven de liberalisatiegrens, dan is de woning een vrije sectorwoning. Ligt dit bedrag onder de grens, dan is de liberalisatie niet juist. In dat geval stelt de Huurcommissie de huurprijs bij. Deze prijs gaat in vanaf het begin van de huurperiode.

Huurverhoging

De verhuurder van een geliberaliseerde huurwoning mag de huur verhogen. Dit kan één keer per twaalf maanden. Als de woning is verbeterd, er is bijvoorbeeld een betere keuken geplaatst, mag de verhuurder ook tussendoor de huur verhogen.

De verhuurder doet een voorstel voor de verhoging. Hiervoor geldt geen maximaal bedrag, tenzij er in het huurcontract een indexeringsclausule staat. In dat geval mag de huur niet hoger zijn dan de indexering.

Is de huurder het niet eens met het voorstel tot verhoging? Dan kan de verhuurder naar de kantonrechter stappen. Hij vraagt de rechter om het huurcontract te beëindigen. Vindt de rechter het voorstel van de verhoging redelijk? Dan beëindigt hij de huurovereenkomst.

Hoe kan IntoCash u bij helpen?

IntoCash is een full-service incassobureau dat werkt op basis van No Cure No Pay. IntoCash helpt u tijdens de procedure bij de kantonrechter. Onze ervaren juristen kunnen u bijstaan. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op!