Wat is een kantonrechter?

Kantonrechter

Er zijn in Nederland momenteel 11 rechtbanken. Bij al deze rechtbanken zijn verschillende soorten rechters werkzaam: bestuursrechters, civiele rechters, strafrechters en kantonrechters. De omschrijving geeft van de meeste rechters wel aan welke zaken ze behandelen. Bij de kantonrechter is dat niet zo. Hier verwijst de omschrijving naar het kantongerecht. Vroeger waren er aparte rechtbanken voor deze rechter, die formeel ook kantongerechten werden genoemd. Deze rechtbanken werden echter ook in de volksmond wel aangeduid als 'lagere' rechtbanken. De eerste drie genoemde rechters worden ook gewoon als 'rechter' aangeduid. Ook nu de kantonrechter een aparte sector is van de rechtbank wordt die echter nog steeds met de formele titel aangeduid.

Welke zaken behandelt de kantonrechter?

De kantonrechter behandelt financiële conflicten voor bedrijven en/of particulieren. Het maximale belang mag dan € 25.000 zijn. Verder moet u bij deze rechter zijn voor arbeidszaken en huurgeschillen, dus ook als het gaat om een hoger bedrag dan € 25.000. Daarnaast behandelt de kantonrechter eveneens strafzaken, maar dan alleen kleine overtredingen, waarbij u meestal moet denken aan verkeersovertredingen.

Kantonrechter betekenis: een veelzijdig takenpakket

Wat is de concrete betekenis van een kantonrechter? Een kantonrechter krijgt een groot aantal verschillende zaken te behandelen. Als bij een conflict over een leveringen of een factuur het bedrag in kwestie lager is dan € 25.000 behandelt de kantonrechter deze kwestie. Het kan ook gaan om een echtscheiding, faillissement, een burenruzie of iets dergelijks. De kantonrechter behandelt al deze zaken slechts wanneer het financiële belang niet hoger is dan € 25.000. Is dat wel het geval, dan behandelt de civiele rechter de kwestie. Maar diezelfde rechter kan dus ook arbeidszaken of huurgeschillen te behandelen krijgen, en daarnaast nog eens lichte overtredingen. Zwaardere overtredingen en misdrijven komen voor de strafrechter terecht. Een kantonrechter moet dus vele verschillende terreinen behandelen en is vaak zeer ervaren.

Moet u zich laten vertegenwoordigen voor de kantonrechter?

In principe heeft u geen advocaat of jurist nodig als een zaak voor de kantonrechter wordt afgehandeld. U mag zelf ook het woord voeren en uw standpunt uiteendoen. Toch is het in veel gevallen wel degelijk verstandig om een advocaat of jurist in te schakelen. Deze kent de wet en weet beter wat uw rechten zijn. Ook heeft een jurist of advocaat uiteraard vaker met dit bijltje gehakt en weet hij of zij vaak een creatieve oplossing te bedenken. In veel gevallen weten partijen dan ook een compromis te bereiken en zal een kantonrechter daar ook naar streven.

Wat kan IntoCash voor u doen voor de kantonrechter

Onze ervaren juristen kennen natuurlijk de wet en uw rechten. Vaak hebben zij al een groot aantal vergelijkbare zaken afgehandeld. Dat betekent dat zij ook heel goed kunnen inschatten wanneer ook de kantonrechter aanstuurt op een compromis. In de meeste geschillen die voor de kantonrechter worden behandeld is het ook voor u van belang dat iemand nuchter de zaken kan afwegen zonder de emotionele betrokkenheid die partijen nu eenmaal hebben. Een jurist van IntoCash zal voor u het optimale resultaat trachten te behalen.

Wanneer u als ondernemer of particulier met wanbetalers te maken krijgt, kan dit erg vervelend zijn. Als u te lang op uw geld moet wachten, kunt u in veel gevallen zelf in financiële problemen komen. Het is dus verstandig om u goed in kennis te stellen van de mogelijkheden om toch op een correcte wijze zelf met wanbetalers om te gaan. Zo maakt u de meeste kans om uw nota alsnog verzilverd te krijgen. Voorkomen is beter dan genezen maar als uw eigen incassopogingen niet slagen kunt u zich het beste snel wenden tot een betrouwbaar incassobureau als IntoCash dat u op professionele wijze veel werk en zorgen uit handen neemt. Neem vandaag nog contact met ons op.