Wat is het verschil tussen een buitengerechtelijk en gerechtelijk incasso?

Incasso

Als u eigenaar bent van een bedrijf en u krijgt te maken met veel openstaande rekeningen die niet op tijd worden voldaan, is het nodig om actie te ondernemen. U kunt veel bereiken met de inzet van goede debiteurenbewakers en duidelijke en respectvolle communicatie richting uw niet-betalende klanten. Helaas hebben niet al hun inspanningen resultaat. Er zal altijd een bepaald aantal van uw afnemers achterblijven met betalen en soms krijgt u zelfs de indruk dat betalingen niet meer plaats gaan vinden. U kunt dan overwegen om de hulp in te roepen van een incassobureau. Als u zich verdiept in de terminologie van incassoprocedures, komt u de termen gerechtelijke incasso en buitengerechtelijke incasso tegen. Bent u op de hoogte van de essentiële verschillen?

Wanneer kiest u voor een buitengerechtelijk incasso?

Wanneer uw afdeling debiteuren zelf acties onderneemt om klanten tot betaling te bewegen, zou u die acties mogen omschrijven als buitengerechtelijke incassomaatregelen. In feite kunt u alle incassomaatregelen waarbij een kantonrechter of rechtbank nog niet in beeld is, als zodanig omschrijven. Vrijwel alle activiteiten van incassobureaus vallen onder deze definitie. Het stellen van betalingstermijnen, het communiceren met niet-betalende afnemers en het berekenen van buitengerechtelijke incassokosten horen allemaal tot buitengerechtelijke incasso procedures. Ook betalingsregelingen die een incassobureau namens u treft, zijn buitengerechtelijk. U kunt voor buitengerechtelijke maatregelen ook gerust minnelijke schikkingen lezen. Het doel van buitengerechtelijke incasso is uw klant tot betaling bewegen zonder tussenkomst van de rechter. In de meeste gevallen werkt dit en blijft de relatie tussen u en uw klant ook in stand.

Wanneer kiest u voor een gerechtelijk incasso?

Wanneer u of een incassobureau met buitengerechtelijke incassomaatregelen niet het gewenste resultaat bereikt, kunt u een gerechtelijke procedure opstarten. Op dat moment komt de deurwaarder in beeld. Een deurwaarder is een juridische professional die zorg draagt voor de dagvaarding. Verschijnt uw afnemer niet voor het gerecht, dan zal de rechter zijn uitspraak puur op de vorm en inhoud van het dossier baseren. Verschijnt hij wel, dan kan hij verweer voeren tegen de vordering. U heeft dan het recht daarop weerwoord te geven. Uiteindelijk verstrekt de rechter een vonnis. Betaalt uw afnemer vervolgens nog niet, dan kan de deurwaarder gebruik maken van zijn bevoegdheden door met het vonnis in de hand beslag te leggen op de rekeningen of goederen van uw niet-betalende klant.

Wat kan Intocash voor u betekenen?

De meeste winst is te behalen in het buitengerechtelijke incassotraject. Een gerechtelijke incassoprocedure kan lang duren en extra kosten met zich meebrengen. Door duidelijke en strikte communicatie, maar ook met een empathisch en luisterend oor weet Intocash veel niet-betalende klanten toch tot betaling te bewegen. Dit kan met of zonder betalingsregeling. Intocash werkt op basis van No Cure No Pay. Betaalt uw afnemer niet, dan bent u ons geen geld verschuldigd. IntoCash kan u ook helpen met de gehele gerechtelijke procedure tegen vaste prijzen of zorgen voor ontbinding van de huurovereenkomst.