Wat is huurachterstand?

Huur

Wat is huurachterstand? En wat zijn de gevolgen daarvan? Wij leggen uit wat een huurachterstand is en wat de mogelijke gevolgen zijn.

Wanneer is er sprake van een huurachterstand

In een huurcontract leggen de huurder en de verhuurder afspraken vast. Afspraken over de huurprijs en het moment waarop de huur betaald moet zijn. Heeft de huurder de huur niet op tijd betaald? Dan is er sprake van een huurachterstand.

Een huurachterstand oplopen is vervelend voor de huurder. Het kan ervoor zorgen dat hij het huurhuis kwijtraakt.

Ook voor de verhuurder is een huurachterstand geen prettige situatie. Loopt de huurachterstand verder op dan kan het zijn dat hij een procedure bij de rechter moet starten. Het is daarom aan te raden om naar een oplossing te zoeken.
 

Gevolgen huurachterstand

Op het moment dat de huur te laat is betaald ontstaat er een huurachterstand. De verhuurder kan dit bedrag direct opeisen. Hij hoeft geen betalingsherinnering te sturen. Ook kan de verhuurder een incassobureau inschakelen.

Er mogen niet direct incassokosten worden gerekend. Daarvoor moet er eerst een aanmaning gestuurd worden. In deze aanmaning moet staan dat er incassokosten gerekend gaan worden. De huurder krijgt een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Pas daarna mogen er incassokosten gerekend worden.
 

Wat kan de huurder doen bij een huurachterstand

Voor de huurder is het belangrijk om de huur op tijd te betalen. Heeft u de huur niet tijdig betaald? Neem dan direct contact op met de verhuurder en leg uw situatie uit. Geef aan wanneer u wel kunt betalen of vraag een betalingsregeling aan.

In een betalingsregeling spreekt u af op welke moment u de achterstallige huur betaalt. Gaat uw verhuurder hiermee akkoord? Zet de afspraken op papier zodat u de betalingsregeling kunt bewijzen. Op deze manier voorkomt u bijkomende kosten, zoals incassokosten. Kom deze afspraken na, want u loopt bij een huurachterstand het risico om uit uw woning gezet te worden.
 

Wat kan de verhuurder doen bij een huurachterstand

De verhuurder kan de achterstallige huur opeisen bij de huurder. Betaalt de huurder niet? De verhuurder kan dan een betalingsregeling afspreken, maar hij hoeft dit niet te doen. Ook kan hij naar de rechter stappen.  

Loopt de huurachterstand verder op? De verhuurder kan aan de huurder vragen of hij instemt met het opzeggen van de huur. Stemt de huurder niet in? Dan kan de verhuurder aan de rechter vragen om de huur te beëindigen. Meestal kan een huurovereenkomst na 3 maanden huurachterstand worden beëindigd. Heel soms is dit al bij een huurachterstand van 2 maanden mogelijk.
 

Waar kan IntoCash u bij helpen?

IntoCash is een full-service incassobureau dat werkt op basis van No Cure No Pay. Wij werken oplossingsgericht. Wij gaan ervanuit dat wij uw recht gaan halen, zonder dat de relatie tussen u en uw niet-betalende klant onherstelbaar beschadigd raakt. IntoCash helpt u tijdens de procedure bij de kantonrechter. Onze ervaren juristen kunnen u bijstaan. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op!