Wat zijn de incassokosten bij een huurachterstand?

Huur

Wat zijn de incassokosten bij een huurachterstand? En wanneer mogen incassokosten gerekend worden? Wij geven antwoord op deze vragen.

Incassokosten bij een huurachterstand

Bij een huurovereenkomst moet een huurder elke maand huur betalen. Is de huurder te laat met betalen, dan ontstaat er een huurachterstand. Wanneer mogen er dan incassokosten gerekend worden?

Voordat er incassokosten gerekend mogen worden moet de huurder een laatste aanmaning krijgen. Dit wordt ook wel een veertien-dagen-brief of WIK brief genoemd. De huurder krijgt de mogelijkheid om binnen veertien dagen na de dag na ontvangst van de brief te betalen. Als de huurder in die periode betaalt dan hoeft de huurder geen rente en buitengerechtelijke incassokosten te betalen.

Ook staat in deze brief hoe hoog de incassokosten zijn als de huurder niet tijdig betaalt. De huurder moet dus eerst de kans krijgen om alsnog te betalen. Pas daarna mogen er incassokosten worden gerekend. Het is geen verplichting om de brief aangetekend te verzenden maar de Hoge Raad heeft wel bepaald dat de schuldeiser aannemelijk moet maken dat deze brief door hem is verzonden en op welke dag de brief op dat adres (op zijn laatst) is aangekomen. IntoCash kan deze brief voor u opstellen en op ons briefpapier en aangetekend naar uw huurder versturen.
 

Hoogte van de incassokosten bij een huurachterstand

In de  'Wet Incassokosten' oftewel de WIK staat wat de hoogte van de incassokosten is.
De regeling heet Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en is officieel ingegaan op 1 juli 2012. Het is een staffel die wordt berekend over de hoofdsom:
15% over over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-;
10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering;
5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering;
1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-
Hiernaast is ook van belang of er BTW moet worden berekend over de incassokosten.

Rekenvoorbeeld: Bij een huurachterstand van € 17.000,00 bedragen de incassokosten € 945,00 namelijk €375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van €5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).
 

Wel of niet BTW over incassokosten?

Of over de incassokosten ook nog BTW mag worden berekend, is afhankelijk van de vraag of de verhuurder zelf BTW-plichtig is. Als dat zo is (en de verhuurder dus zelf BTW kan terugvragen aan de fiscus) dan mag een incassobureau geen BTW over de incassokosten berekenen. Is de verhuurder niet BTW-plichtig, dan is het bedrag aan BTW voor hem een 'schadepost' omdat dit bedrag niet kan worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Op dat moment zal een incassobureau ook BTW over de incassokosten berekenen en wordt aan de schuldenaar dus een hoger bedrag in rekening gebracht. 
 

Wat kunt u doen tegen incassokosten

Betaal de huur tijdig. Als u toch een brief ontvangt met daarin een verzoek om de achterstand te betalen, betaal dan zo snel mogelijk de huurachterstand.

Kunt u de huurachterstand niet in een keer betalen, vraag dan om een betalingsregeling.

Heeft u een brief van een incassobureau ontvangen? Ga na of de incassokosten juist zijn berekend.
 

Mogen er nog andere kosten in rekening worden gebracht bij de huurder?

Nee. Administratiekosten, dossierkosten, etc.mogen niet apart in rekening worden gebracht. Het besluit gaat uit van een vaste vergoeding voor. In de WIK wordt bepaald welk bedrag maximaal kan worden gevorderd als incassokosten. De vergoeding omvat alle incassohandelingen, dus ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen.
 

Geldt het wettelijke vereiste van een aanmaning met ten minste 14 dagen ook als de huurder een bedrijf is?

Nee, dit geldt alleen indien de huurder een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Tussen bedrijven geldt overigens de ‘Wet late betalingen’.
 

Waar kan IntoCash u bij helpen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande vragen over de incassokosten bij een huurachterstand? Dan kan IntoCash u helpen. IntoCash is een no cure no pay incassobureau. Wij werken met een team van ervaren en zeer gedreven juristen die u graag ter zijde staan. Bij IntoCash worden geen abonnementskosten, sluitingskosten of provisiepercentages in rekening gebracht. Daarnaast heeft u volledig inzicht via het online portaal.