Zijn SMS en WhatsApp-berichten rechtsgeldig?

Gerechtelijke procedure

Whatsapp wordt steeds vaker gebruikt bij het maken van zakelijke afspraken. Maar in hoeverre kunnen partijen gehouden worden aan de afspraken die ze via de app hebben gemaakt? Is een afspraak die gemaakt is via WhatsApp wel rechtsgeldig? In dit blog leggen we het je uit.

De juridische waarde van WhatsApp

Stel dat je met iemand afspreekt om een geldbedrag te lenen. In zo’n geval sluit je een overeenkomst. De uitlener leent een bedrag uit aan de geldlener en de geldlener moet het bedrag uiteindelijk terugbetalen. Als dit voor beide partijen duidelijk is en beide partijen gaan hiermee akkoord, dan is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Het is niet verplicht dat de afspraak op papier wordt gezet en ondertekend door beide partijen. Een overeenkomst kan ook mondeling worden gesloten, net zo goed als dat een overeenkomst via de telefoon kan worden gesloten. WhatsApp en SMS mag dus gewoon gebruikt worden voor het sluiten van een rechtsgeldige overeenkomst.

Het grote nadeel van het sluiten van een mondelinge overeenkomst merk je pas als de andere partij de afspraken niet nakomt. Jij zult dan moeten bewijzen wat er precies is afgesproken, en aangezien er dan niets op papier staat kun je dit dan niet. In het eerdergenoemde voorbeeld van de geldlening is het daarom juist aan te raden om de voorwaarden van de lening per WhatsApp te bespreken. Zo heb je én een rechtsgeldige overeenkomst én zijn de gemaakte afspraken later nog terug te vinden. Let wel op dat een geldleningsovereenkomst vaak een vrij simpele overeenkomst is waar niet heel veel voorwaarden bij komen kijken. Wanneer je afspraken gaat maken waarbij er meer voorwaarden komen kijken (denk bijvoorbeeld aan wanneer je een langere periode met iemand gaat samenwerken) dan is het aan te raden om voor de duidelijkheid de afspraken op papier uit te schrijven en door beide partijen te laten ondertekenen. Het is namelijk wat onpraktisch als dat allemaal via de WhatsApp besproken moet worden.

Whatsapp berichten bij de rechter

Ook in de rechtszaal worden geregeld WhatsApp berichten als bewijsstukken naar voren gebracht. Stel dat bedrijf A werkzaamheden heeft verricht voor bedrijf B, maar bedrijf B heeft de factuur niet betaald ondanks meerdere toezeggingen via WhatsApp. Bedrijf A start een gerechtelijke procedure. Tijden de procedure zegt bedrijf B opeens dat ze de factuur nooit ontvangen hebben. Bedrijf A zal in dit geval de WhatsApp berichten laten zien waarin bedrijf B meerdere malen heeft aangegeven dat de factuur betaald zal worden. Hiermee heeft bedrijf B namelijk erkent dat hij de factuur heeft ontvangen en dat hij betaling verschuldigd is. De rechter zal in zo’n geval de WhatsApp berichten meenemen in zijn beslissing.

Conclusie

Een afspraak via WhatsApp is net zo rechtsgeldig als een afspraak die op een andere manier gemaakt is. Ook in een rechtszaak kunnen de afspraken die gemaakt zijn via WhatsApp of SMS gevolgen hebben. Wees dus bewust van wat je stuurt. Verder is het een risico dat afspraken via WhatsApp niet nauwkeurig genoeg vastgelegd worden. Indien dat het geval lijkt te zijn is het verstandig dat afspraken in een schriftelijke, getekende overeenkomst op papier uit te werken.

Mogelijk weet u niet zeker of uw bewijsstukken sterk genoeg zijn om een rechtszaak te starten. Neem contact op met IntoCash als u wilt dat wij u hierin vrijblijvend adviseren.