Accreditaties

Een incassobureau kan iedereen beginnen, zonder dat daaraan specifieke wettelijke eisen worden gesteld. Het wettelijk incassoregister wordt pas in 2022 verwacht. Je verlangt daarom zekerheid en duidelijkheid omtrent jouw juridische en financiële belangen. Onze accreditaties geven je deze zekerheid en duidelijkheid.

IntoCash is lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen en in het bezit van het Incasso Keurmerk. De bij IntoCash werkzame juristen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs.

Onze accreditaties

Nederlandse Vereniging van gecerticifeerde Incasso-ondernemingen

De bij IntoCash werkzame juristen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs. Het betreft dhr. drs. A.J.C. Jonker, mr. drs. C. Sneevliet en mr. E.C.Y. Cheung. IntoCash is lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). De gedragseisen vanuit deze branchevereniging bestaan onder andere uit een zorgvuldige benadering van de schuldenaar, een fatsoenlijke klachtenprocedure, vakbekwaamheidseisen voor medewerkers en uiteraard het naleven van de privacywet en de Wet Incassokosten. Op de naleving van de gedragseisen wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer.

Nederlands Vereniging van Rechtskundige Adviseurs

De bij IntoCash werkzame juristen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs. Het betreft dhr. drs. A.J.C. Jonker, mr. drs. C. Sneevliet en mr. E.C.Y. Cheung. De bij IntoCash werkzame juristen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). Om lid te kunnen worden van de NVRA dient men onder meer te beschikken over een afgeronde aantoonbare WO of HBO-opleiding rechten of anderszins vergelijkbaar naar mening van het bestuur (bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarder). Meer dan 150 juristen, advocaten en gerechtsdeurwaarders zijn lid van de NVRA.

Incasso Keurmerk

Alle leden van de NVI zijn houders van het Incasso Keurmerk certificaat (www.incasso-keurmerk.nl). Voor opdrachtgevers betekent het Incasso Keurmerk dat men de incasso activiteiten uitbesteed aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Voor schuldenaren biedt het Keurmerk een waarborg voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten. Een incassobureau dat het Incasso Keurmerk voert, moet aantonen dat steeds aan de eisen wordt voldaan en dit wordt getoetst door een onafhankelijke externe audit-commissie.