Ontbinding bij dringend eigen gebruik

Ontbinding van het huurcontract is noodzakelijk als u de woning of bedrijfsruimte dringend voor eigen gebruik nodig heeft. Van dringend eigen gebruik is sprake bij sloop en nieuwbouw, als u of uw familieleden de ruimte zelf willen gaan gebruiken, of als u wilt renoveren wat niet mogelijk is zonder beëindiging van de huurovereenkomst.

Als de huurder niet akkoord gaat met opzegging van de huurovereenkomst, dan kan alleen de rechter de overeenkomst ontbinden. Ontbinding bij dringend eigen gebruik is mogelijk als de belangenafweging die de rechter maakt in de verhuurder zijn voordeel is. Ook moet het eigen gebruik dringend zijn. Tot slot moet er voor de huurder passende woonruimte aangeboden worden. Voor een succesvol beroep op dringend eigen woninggebruik dienen alle drie de criteria te zijn voldaan. Deze procedure voeren wij voor slechts € 999,- (excl. BTW). Wij geven u gratis en vrijblijvend advies over de juridische haalbaarheid van uw zaak. U heeft dus geen dure advocaat nodig!

Wanneer is ontbinding van het huurcontract mogelijk?

Ontbinding is mogelijk als het eigen gebruik dringend is en als de belangenafweging die de rechter maakt in uw voordeel is. Bij woonruimte zal uw belang in ruime mate moeten prevaleren boven dat van de huurder en er zal voldoende passende vervangende woonruimte moeten zijn. In de meeste gevallen zal u een verhuiskostenvergoeding moeten betalen.

U dient eerst zelf de huurovereenkomst per aangetekend schrijven gericht aan alle huurders op te zeggen met een opzegtermijn van 3 maanden (plus 1 maand voor elk huurjaar, met een maximum van 6 maanden). In deze brief noemt u de opzeggingsgrond "dringend eigen gebruik", werkt deze feitelijk uit en verzoekt u de huurder(s) binnen 6 weken te reageren.

Procedure tot ontbinding van het huurcontract voor slechts € 999,-

Bij de ontbinding van de huurovereenkomst via de rechter kunnen onze juristen u van dienst zijn. Bij een dergelijke ontruimingsprocedure is specialistische kennis van het complexe huurrecht en het procesrecht van wezenlijk belang. Onze juristen beschikken over deze kennis en hebben minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingsprocedures.

De procedure tot ontbinding van het huurcontract wordt door onze juristen tegen het vaste tarief van slechts € 999,- excl. BTW verricht. Voor dit bedrag voeren onze juristen voor u de hele procedure bij de kantonrechter (in heel Nederland), ongeacht de duur van de procedure of de hoeveelheid werk.

Dus geen hoge urendeclaraties van een dure advocaat en u komt niet voor verassingen te staan!

Kosten van derden

Kosten van derden dient u tevens te betalen (griffierecht rechtbank, deurwaarderskosten langsbrengen dagvaarding). Hier hebben wij geen financieel belang bij. Voor particulieren geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang Griffierecht Deurwaarder GBA/KVK controle
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38 € 15
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38 € 15
> € 12.500 € 996 / € 499 € 83,38 € 15
arrow

Welke kosten van de rechtbank procedure kunt u op de huurder verhalen?

Als u de gerechtelijke ontruimingsprocedure (grotendeels) wint, beslist de rechter in de meeste gevallen dat uw huurder uw kosten van de procedure (deels) aan u moet vergoeden. Hierbij gaat het om het griffierecht, deurwaarderskosten, eventuele buitengerechtelijke kosten en een vergoeding per proceshandeling. Deze bedragen komen dus aan u toe, niet aan IntoCash.

Als u naast ontbinding van de huurovereenkomst op basis van dringend eigen gebruik ook een bepaald geldbedrag vordert (bijvoorbeeld een huurachterstand), dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten te vorderen. Het aan u toe te wijzen bedrag voor de buitengerechtelijke kosten is gelijk aan het tussen u en uw debiteur overeengekomen tarief, of gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom (zonder rente en kosten)
  Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%


Rekenvoorbeeld: voor een hoofdsom € 17.000,00 bedragen de buitengerechtelijke kosten € 945,00 namelijk € 375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van € 5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de kosten van de rechtbank en de deurwaarder is gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel. Als particulieren en eenmanszaken een gerechtelijke procedure starten, geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang
  Griffierechten Kosten deurwaarder
< € 500 € 124 / € 83 € 83,38
€ 500 - € 12.500 € 499 / € 236 € 83,38
> € 12.500 € 996 / € 499 € 83,38

Het gaat hier om een vergoeding per proceshandeling die onze juristen namens u in de gerechtelijke procedure moeten verrichten. Er worden meestal 2-3 proceshandelingen verricht in een gerechtelijke procedure. Het aan u toe te wijzen bedrag wordt bepaald de hand van het salaris gemachtigde per proceshandeling in rolzaken van de Rechtbank sector Kanton overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom + rente t/m
  Vergoeding per proceshandeling Max. aantal proceshandelingen
€ 2.500,00 € 180,00 5
€ 3.750,00 € 210,00 5
€ 5.000,00 € 240,00 6
€ 10.000,00 € 300,00 6
€ 20.000,00 € 360,00 7
€ 40.000,00 € 480,00 10
€ 100.000,00 € 721,00 10
€ 200.000,00 € 841,00 geen
€ 400.000,00 € 961,00 geen
€ 1.000.000,00 € 1.201,00 geen