Procedure

Wij streven naar een hoge klanttevredenheid. Door uw feedback kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.

Ook als u een klacht mocht hebben over onze werkwijze, kunt u contact met ons opnemen. Wij lossen dat het liefst en het snelst zelf met u op. Uw reactie kunt u sturen naar info@intocash.nl of Westzeedijk 106, 3016 AH te Rotterdam. Vermeld daarbij altijd uw persoonlijke gegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), het eventuele dossiernummer, dat het om een klacht gaat en een toelichting. Houdt u er rekening mee dat wij vanuit privacy overwegingen uw identiteit dienen vast te stellen. U dient daarom een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Wij verzoeken u met nadruk uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar en onzichtbaar te maken op deze kopie. Wij registreren uw reactie en de afwikkeling daarvan. U ontvangt binnen vier werkdagen een bevestiging van ontvangst en binnen twee weken ontvangt u van ons een inhoudelijk antwoord. Mocht deze termijn door ons niet gehaald kunnen worden, dan ontvangt u van ons een gemotiveerde tijdsindicatie van afhandeling.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u een vervolgklacht indienen bij de directie. Deze kunt u op dezelfde manier indienen en ook de behandelingstermijnen zijn hetzelfde. U kunt de zaak ook aan de rechter voorleggen.