No cure no pay huurincasso

U streeft uiteraard naar zo min mogelijk huurachterstanden en het voorkomen van ontruimingsprocedures. Het kan echter gebeuren dat uw huurder niet betaalt. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn. Onze ervaren huurincasso juristen beschikken over specialistische kennis van het complexe huurrecht. Onze werkwijze verlaagt de huurachterstand en structureert het betalingspatroon van uw huurder, wat natuurlijk ook in het belang van uw huurder is.

Wij verrichten onze werkzaamheden gratis, onze kosten verhalen wij op de huurder. Dus géén abonnementskosten, provisie percentages, sluitingskosten enzovoorts. Onze gratis werkzaamheden omvatten de gehele buitengerechtelijke procedure.

Buitengerechtelijke huurincasso

Om de betaling van de huur weer op gang te brengen zullen wij uw huurder per post, telefonisch en per mail sommeren de huurachterstand te voldoen. Tevens zullen wij het eventuele verweer weerleggen en een eventuele betalingsregeling opvolgen. Onze kosten verhalen wij op uw huurder en via onze site bent u altijd van de actuele status op de hoogte.

Ons uitgangspunt in de buitengerechtelijke procedure is kort samen te vatten. De huurachterstand dient direct te worden ingelopen. Kan of wil de huurder niet betalen, waardoor de huurachterstand verder oploopt, dan zullen wij zo snel mogelijk naar de gerechtelijke procedure overgaan (indien u dit wenst). Bij oplopende huurachterstanden kan het gewenst zijn om ook ontbinding van de huurovereenkomst in de gerechtelijke procedure te vorderen. De huurovereenkomst opzeggen is immers vaak niet mogelijk door de huurbescherming of lopende contractstermijnen, ook niet als uw huurder geen huur betaalt.

No cure no pay

Onze kosten verhalen wij op uw debiteur.

Ervaren juristen

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het complexe huurrecht.

Volledig transparant

U heeft 24/7 online inzage in uw dossier(s).

Landelijke dekking

Wij werken in heel Nederland.

arrow

Voorbeelden

​​Deze voorbeelden verduidelijken onze gratis werkwijze, kosten en facturatie in de buitengerechtelijke incassoprocedure. IntoCash staat voor duidelijkheid en transparantie, zodat u niet voor verassingen komt te staan.​

Mevrouw V huurt van u, een particulier, een woonruimte te Rotterdam voor € 200,00 per maand. Ondanks uw aanmaningen of herinneringen betaalt zij haar huurachterstand van twee maanden niet. IntoCash neemt voor u de vordering in behandeling. Na een sommatie van IntoCash maakt mevrouw V snel € 400,00 naar ons over, maar zijn dient ook de rente van bijvoorbeeld € 8,00 en de incassokosten van € 71,40 incl. BTW te voldoen. Omdat u een particulier bent, kunt u de BTW over onze kosten niet verrekenen. Mevrouw V moet daarom tevens de BTW over onze kosten voldoen. Na een sommatie en telefoongesprek maakt zij de resterende € 79,40 over naar de rekening van IntoCash. U ontvangt van ons de volgende afrekening:
 

Totaal ontvangen: € 479,40
   
Af: incassokosten - € 59,01
Af: BTW 21% - € 12,39
   
Uw saldo € 408,00


Het bedrag van € 408,00 wordt binnen 14 dagen naar u overgemaakt.

Debiteur B.V. te Rotterdam huurt van uw bedrijf een kleine bedrijfsruimte, maar heeft inmiddels een huurachterstand van € 2.000,00. U heeft de vordering ter incasso uit handen gegeven aan incassobureau IntoCash. Debiteur B.V. dient ook de rente van € 50,00 en de incassokosten van € 300,00 te voldoen. Na onze aanmaning geeft Debiteur B.V. aan, dat uw bedrijfsruimte gebreken zou vertonen. U ontkent dit, Debiteur B.V. heeft namelijk niet gereageerd op uw herinneringen en heeft u niet in gebreke gesteld, laat staan de mogelijkheid gegeven eventuele gebreken te herstellen. IntoCash geeft dit aan uw debiteur aan, maar deze volhardt in zijn standpunt en betaalt niet. Vervolgens gaat Debiteur B.V. failliet en de curator zegt de huurovereenkomst op. Wegens gebrek aan baten wordt het faillissement opgeheven, er wordt niets betaald. Wij zullen het dossier zonder kosten voor u afsluiten.

De heer van P huurt van uw bedrijf een kleine woonruimte in Rotterdam, maar heeft inmiddels een huurachterstand van € 2.136,00. Het betreft hier een achterstand van 4 maanden en enige betaling komt niet in zicht. U heeft de vordering ter incasso uit handen gegeven aan IntoCash. De heer van P dient ook de rente van € 53,16 en de incassokosten van € 387,68 te voldoen. De heer van P reageert niet inhoudelijk op onze aanmaningen en zijn telefoon is afgesloten. Wel maakt hij een bedrag van € 1.800,00 naar ons over. U ontvangt een opzegging van de huurovereenkomst. Debiteur vertrekt voor de opleveringsdatum en blijkt te zijn geëmigreerd naar Canada. Op verdere sommaties wordt niet meer gereageerd. Gezien de met een gerechtelijke procedure gaande kosten in het licht van de hoogte van het restant van de vordering adviseren wij geen gerechtelijke op te starten. U kunt zich in dit advies vinden en wij zullen tot sluiting van het dossier over gaan. Hoewel er deels is betaald, zullen wij in tegenstelling tot andere incassobureaus niet de volledige kosten in rekening brengen. IntoCash rekent slechts de helft van de incassokosten (gebaseerd op de wettelijke tarieven). U ontvangt van ons de volgende afrekening:
 

Totaal ontvangen: € 1.800,00
   
Af: incassokosten 50% - € 160,20
Af: BTW 21% - € 33,64
   
Uw saldo € 1.606,16


Het bedrag van € 1.606,16 wordt binnen 14 dagen naar u overgemaakt.