No cure no pay huurincasso

Je streeft uiteraard naar zo min mogelijk huurachterstanden en het voorkomen van ontruimingsprocedures. Het kan echter gebeuren dat je huurder niet betaalt. Wij kunnen je daarbij van dienst zijn. Onze ervaren huurincasso juristen beschikken over specialistische kennis van het complexe huurrecht. Met behulp van slimme automatisering verlagen we de huurachterstand en structureren het betalingspatroon van je huurder, wat natuurlijk ook in het belang van je huurder is.

Wij verrichten de buitengerechtelijke werkzaamheden gratis, onze kosten verhalen we op de huurder. Dus géén abonnementskosten, provisie percentages, sluitingskosten enzovoorts. Je huurder brengen we geen onredelijke kosten in rekening, we hanteren de wettelijke tarieven (WIK).

Buitengerechtelijke huurincasso

Om de betaling van de huur weer op gang te brengen zullen wij je huurder telefonisch (overdag en in de avonduren), per brief, email, sms en Whatsapp op een correcte manier bewegen de huurachterstand te voldoen. Ook zullen wij het eventuele verweer juridisch weerleggen en een eventuele betalingsregeling opvolgen. Via onze site ben je altijd van de actuele status op de hoogte.

Ons uitgangspunt is kort samen te vatten. De huurachterstand dient zo snel mogelijk te worden ingelopen tegen zo laag mogelijke kosten voor jou en je huurder. De toekomstige huur dient op tijd te worden betaald. Als de huurachterstand echter steeds verder oploopt en betaling niet in zicht komt, dan kunnen wij naar de gerechtelijke procedure overgaan (indien je dit wenst). Bij oplopende huurachterstanden is het vaak gewenst om ook ontbinding van de huurovereenkomst in de gerechtelijke procedure te vorderen. De huurovereenkomst opzeggen is immers vaak niet mogelijk door de huurbescherming of lopende contractstermijnen, ook niet als je huurder geen huur betaalt.

No cure no pay

Onze kosten verhalen wij op de debiteur.

Ervaren juristen

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het complexe huurrecht.

Volledig transparant

Je hebt 24/7 online inzage in jouw dossier(s).

Landelijke dekking

Wij werken in heel Nederland.

Incassokeurmerk

Maatschappelijk verantwoord incasseren.

arrow

Voorbeelden

​​Deze voorbeelden verduidelijken onze gratis werkwijze, kosten en facturatie in de buitengerechtelijke incassoprocedure. IntoCash staat voor duidelijkheid en transparantie, zodat je niet voor verassingen komt te staan.​

Mevrouw V huurt van u, een particulier, een woonruimte te Rotterdam voor € 200,00 per maand. Ondanks jouw aanmaningen of herinneringen betaalt zij haar huurachterstand van twee maanden niet. IntoCash neemt voor u de vordering in behandeling. Na een sommatie van IntoCash maakt mevrouw V snel € 400,00 naar ons over, maar zijn dient ook de rente van bijvoorbeeld € 8,00 en de incassokosten van € 71,40 incl. BTW te voldoen. Omdat u een particulier bent, kunt u de BTW over onze kosten niet verrekenen. Mevrouw V moet daarom tevens de BTW over onze kosten voldoen. Na een sommatie en telefoongesprek maakt zij de resterende € 79,40 over naar de rekening van IntoCash. U ontvangt van ons de volgende afrekening:
 

Totaal ontvangen: € 479,40
   
Af: incassokosten - € 59,01
Af: BTW 21% - € 12,39
   
Uw saldo € 408,00


Het bedrag van € 408,00 wordt binnen 14 dagen naar u overgemaakt.

Debiteur B.V. te Rotterdam huurt van je bedrijf een kleine bedrijfsruimte, maar heeft inmiddels een huurachterstand van € 2.000,00. U heeft de vordering ter incasso uit handen gegeven aan incassobureau IntoCash. Debiteur B.V. dient ook de rente van € 50,00 en de incassokosten van € 300,00 te voldoen. Na onze aanmaning geeft Debiteur B.V. aan, dat jouw bedrijfsruimte gebreken zou vertonen. U ontkent dit, Debiteur B.V. heeft namelijk niet gereageerd op je herinneringen en heeft u niet in gebreke gesteld, laat staan de mogelijkheid gegeven eventuele gebreken te herstellen. IntoCash geeft dit aan de debiteur aan, maar deze volhardt in zijn standpunt en betaalt niet. Vervolgens gaat Debiteur B.V. failliet en de curator zegt de huurovereenkomst op. Wegens gebrek aan baten wordt het faillissement opgeheven, er wordt niets betaald. Wij zullen het dossier zonder kosten voor u afsluiten.

De heer van P huurt van jouw bedrijf een kleine woonruimte in Rotterdam, maar heeft inmiddels een huurachterstand van € 2.136,00. Het betreft hier een achterstand van 4 maanden en enige betaling komt niet in zicht. U heeft de vordering ter incasso uit handen gegeven aan IntoCash. De heer van P dient ook de rente van € 53,16 en de incassokosten van € 387,68 te voldoen. De heer van P reageert niet inhoudelijk op onze aanmaningen en zijn telefoon is afgesloten. Wel maakt hij een bedrag van € 1.800,00 naar ons over. U ontvangt een opzegging van de huurovereenkomst. Debiteur vertrekt voor de opleveringsdatum en blijkt te zijn geëmigreerd naar Canada. Op verdere sommaties wordt niet meer gereageerd. Gezien de met een gerechtelijke procedure gaande kosten in het licht van de hoogte van het restant van de vordering adviseren wij geen gerechtelijke op te starten. U kunt zich in dit advies vinden en wij zullen tot sluiting van het dossier over gaan. Hoewel er deels is betaald, zullen wij in tegenstelling tot andere incassobureaus niet de volledige kosten in rekening brengen. IntoCash rekent slechts de helft van de incassokosten (gebaseerd op de wettelijke tarieven). U ontvangt van ons de volgende afrekening:
 

Totaal ontvangen: € 1.800,00
   
Af: incassokosten 50% - € 160,20
Af: BTW 21% - € 33,64
   
Uw saldo € 1.606,16


Het bedrag van € 1.606,16 wordt binnen 14 dagen naar u overgemaakt.