No cure no pay incasso

Onze no cure no pay incasso biedt u zekerheid en duidelijkheid. Wij verrichten onze werkzaamheden namelijk gratis, d.w.z. wij verhalen onze kosten op de debiteur. Betaalt de debiteur niets, dan betaalt u ons ook niets. Betaalt de debiteur alles, dan betaalt u ons ook niets. Dus géén abonnementskosten, provisie percentages, sluitingskosten enzovoorts. Dat is pas no cure no pay!

Ook uw debiteur berekenen we geen onredelijk hoge kosten, wij hanteren de wettelijke tarieven (WIK). Door de combinatie van ervaren juristen en slimme automatisering incasseren we meer dan 90% van de vorderingen zonder tussenkomst van de rechter. Dit is ook in het voordeel van uw debiteur, omdat oplopende kosten zo worden voorkomen.

Buitengerechtelijke incasso

Onze gratis buitengerechtelijke incassowerkzaamheden bestaan onder meer uit aanmanen van de debiteur, dossiervorming, het juridisch weerleggen van het eventuele verweer en het eventueel afspreken en ten uitvoer leggen van een betalingsregeling. Wij benaderen uw debiteur op een correcte manier telefonisch (overdag en in de avonduren), per brief, email, sms en Whatsapp. U heeft daarbij altijd online inzage in uw dossiers.

Onze aanpak is erop gericht uw vordering zo snel mogelijk te incasseren tegen zo laag mogelijke kosten voor u en uw debiteur. Kán de debiteur de vordering niet voldoen dan zoeken wij daarvoor een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.

Wíl de debiteur de vordering ten onrechte niet voldoen dan kunnen we, nadat we het verweer juridisch hebben weerlegd, naar de gerechtelijke incasso procedure overgaan. Een rechtszaak spannen wij alleen aan als u dat wilt en uiteraard bent u niet verplicht een rechtszaak te starten.

No cure no pay

Onze kosten verhalen wij op uw debiteur.

Ervaren juristen

Uw zaken worden behandeld door ervaren juristen.

Volledig transparant

U heeft 24/7 online inzage in uw dossier(s).

Landelijke dekking

Wij werken in heel Nederland.

Effectieve communicatie

Sommaties telefonisch, brief, email, sms, Whatsapp.

arrow

Voorbeelden

​​Deze voorbeelden verduidelijken onze gratis werkwijze, kosten en facturatie in de buitengerechtelijke incassoprocedure. IntoCash staat voor duidelijkheid en transparantie, zodat u niet voor verassingen komt te staan.​

Mevrouw V te Rotterdam heeft van u, een particulier, € 400,00 geleend. Ondanks een schriftelijke schuldbekentenis en uw aanmaningen of herinneringen betaalt zij dit niet terug. Incassobureau IntoCash neemt voor u de vordering in behandeling. Mevrouw V dient nu ook de rente van bijvoorbeeld € 8,00 en de incassokosten van € 71,40 incl. BTW te voldoen. Omdat u een particulier bent, kunt u de BTW over onze kosten niet verrekenen. De debiteur dient derhalve tevens de BTW over onze kosten te voldoen. Na diverse werkzaamheden van onze juristen maakt mevrouw V € 479,40 naar ons over. Aan u komt de hoofdsom en rente toe, u ontvangt van ons de volgende afrekening:
 

Totaal ontvangen: € 479,40
   
Af: incassokosten - € 59,01
Af: BTW 21% - € 12,39
   
Uw saldo € 408,00


Het bedrag van € 408,00 wordt binnen 14 dagen naar u overgemaakt.

Debiteur B.V. te Rotterdam heeft een aantal produkten van uw bedrijf afgenomen, maar betaalt uw factuur van € 3.326,00 niet. U heeft de vordering ter incasso uit handen gegeven aan incassobureau IntoCash te Rotterdam. Debiteur B.V. dient ook de rente van € 64,76 en de wettelijke incassokosten van € 459,62 te voldoen. Na onze aanmaning geeft Debiteur B.V. aan, dat uw produkten niet in orde zijn. U ontkent dit, Debiteur B.V. heeft namelijk niet gereageerd op uw herinneringen en heeft u niet in gebreke gesteld, laat staan de mogelijkheid gegeven eventuele gebreken te herstellen. De juristen van IntoCash geven dit aan uw debiteur aan, maar deze volhardt in zijn standpunt en betaalt niet. Hoewel u juridisch gezien gelijk heeft, blijkt uw debiteur met veel schulden te kampen en niet over verhaalsmogelijkheden te beschikken. Onze juristen adviseren u daarom geen gerechtelijke procedure op te starten. Een gerechtelijke procedure brengt immers ook voor u een kostenrisico met zich mee. U kunt zich in ons advies vinden en wij zullen het dossier zonder kosten voor u afsluiten.

U werkt voor X B.V. te Rotterdam, maar uw salaris van de maand juni van € 2.136,00 is ondanks uw aanmaningen of herinneringen niet betaald. U besluit de vordering aan incassobureau IntoCash uit handen te geven. X B.V. dient naast € 2.136,00 tevens de rente van bijvoorbeeld € 32,00 te voldoen. Ook dient X B.V. de wettelijke incassokosten van € 387,68 (incl. BTW) te voldoen. Omdat uw werkgever uw salaris niet op tijd betaalt, is hij tevens de wettelijke verhoging verschuldigd. De wettelijke verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon had moeten worden betaald, 5% van het brutoloon voor elke dag. Voor elke werkdag die volgt komt daar 1% bij, met een maximum van 50%, in dit geval € 1.068,00. Debiteur betaalt via een betalingsregeling vervolgens in totaal € 1.800,00 en gaat daarna failliet. Hoewel er deels is betaald, zullen wij in tegenstelling tot andere incassobureaus niet de volledige kosten in rekening brengen. IntoCash rekent slechts de helft van de incassokosten (gebaseerd op de wettelijke tarieven). U ontvangt van ons de volgende afrekening:
 

Totaal ontvangen: € 1.800,00
   
Af: incassokosten 50% - € 160,20
Af: BTW 21% - € 33,64
   
Uw saldo € 1.606,16


Het bedrag van € 1.606,16 wordt binnen 14 dagen naar u overgemaakt.