Incassobureau IntoCash te Rotterdam

Incassobureau IntoCash - wie zijn wij

Een incassobureau kan iedereen beginnen, zonder dat daaraan specifieke wettelijke eisen worden gesteld. U verlangt daarom zekerheid en duidelijkheid omtrent uw juridische en financiele belangen. De bij IntoCash werkzame juristen zijn lid van de NVRA (Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs). Tevens is IntoCash aangesloten bij de ACA (The Association of Credit and Collection Professionals) en bij mr. Pay van GWK Travelex (het voormalig Grenswisselkantoor). IntoCash heeft daarnaast altijd hetzelfde belang als u, onze werkzaamheden verrichten wij immers al jaren op basis van no cure no pay. Voor onze inkomsten zijn wij derhalve altijd afhankelijk van betaling door uw debiteur. Ook onze werkwijze biedt u dus zekerheid en duidelijkheid.

Gratis incasso, uw debiteur betaalt!

Wij verhalen onze kosten op basis van de Nederlandse wetgeving en de jurisprudentie op uw debiteur. Mocht de debiteur niets betalen, dan hoeft u ons ook niet te betalen. Betaalt de debiteur echter alles, dat wil zeggen inclusief de kosten en de wettelijke rente, dan betaalt u ons ook niets. Zo verdient u als het ware zelfs op uw vordering, u krijgt immers de wettelijke rente. Omdat het kostenrisico voor u dus afwezig is, is het daarom ook verstandig om relatief kleine vorderingen aan ons uit te besteden. Op het gebied van uw incasso geven wij u uiteraard gratis advies. Bij incassobureau IntoCash te Rotterdam kunt u ook altijd de status van uw dossier(s) online inzien. Kortom, direct zekerheid en duidelijkheid! Lees meer over de no cure no pay incasso van IntoCash, of bekijk onze referenties.

Accreditaties

Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs

Zoals iedereen een incassobureau kan beginnen, kan iedereen zich ook rechtskundig adviseur noemen. De beroepsaanduiding rechtskundig adviseur is namelijk niet wettelijk geregeld. De bij IntoCash werkzame juristen zijn echter lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA).

Om lid te worden van de NVRA dient men een doctoraal examen in het Nederlands recht te hebben behaald. Indien men niet aan deze voorwaarde kan voldoen, dient vast komen te staan dat men op een andere manier toereikende theoretische kennis voor het kunnen uitoefenen van het beroep heeft verkregen (bijvoorbeeld het bezitten van het diploma kandidaat deurwaarder). Tevens dient vast te staan dat men de rechtspraktijk zelfstandig kan uitoefenen, bijvoorbeeld door optreden voor de rechtbank. Daarnaast gelden er voor de leden van de NVRA bindende richtlijnen met betrekking tot permanente educatie.

Association of Credit and Collection Professionals

IntoCash is aangesloten bij The Association of Credit and Collection Professionals. De ACA is een internationale overkoepelende organisatie voor bedrijven die werkzaam zijn in de incassobranche. Tot de leden van ACA behoren onder meer incassoburo’s en advocaten. De leden van ACA zijn gebonden aan de ACA Code Of Ethics. Het uitgangspunt hiervan is dat ondernemingen die verantwoord en op wettelijk toegestane wijzen vorderingen incasseren niet voor een concurrentienadeel geplaatst mogen worden. De leden van de ACA distantiëren zich daarom uitdrukkelijk van organisaties en personen die een oneerlijke en ongeoorloofde incasso-praktijk beoefenen en de incassobranche in een negatief daglicht plaatsen.

Nederlandse Juristen Vereniging

De bij incassobureau IntoCash te Rotterdam werkzame juristen zijn lid van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV). Om van de NJV lid te worden dient men de titel bachelor in de rechten, meester of doctorandus in de rechtsgeleerdheid behaald hebben aan een faculteit der rechtsgeleerdheid van een Nederlandse universiteit of hogeschool. Het doel van de NJV is juristen de mogelijkheid te geven van gedachten te wisselen over relevante ontwikkelingen in de wetgeving en in het recht.